Povijest Crkve

O vjerskom životu stanovništva Župe (tada se zvao Gornji Vrdol, a činile su ga Župa i Krstatice) postoji pisani trag još iz vremena Turske okupacije ovog kraja (krajem 16. stoljeća). Narod u Dalmaciji nije htio prihvatiti islam pa mu porušiše sve crkve i samostane. Župljani su tada svete mise slavili po raznim skrovitim mjestima krijući se od Turaka. Prve mise održavane su ispod strane u Postinju i Orašću, a nakon toga u pećini ispod stare kuće u Kuli. Nakon poraza Turaka pod Siskom 1593. prilike se naglo mijenjaju. Uvidjevši da neće moći islamizirati narod Turci popustiše u svojoj nakani te dozvoliše ponovnu izgradnju crkava. Tako odobrenje dobi i ovdašnji puk za izgradnju crkve Svetog Ivana koja se nalazila u današnjem groblju. Gradnja crkve počela je 4. prosinca 1599. godine (pola godine poslije crkve Sv. Mihovila u Rašćanima) i trajala je manje od godinu dana (crkva Sv. Mihovila završena je 1602. a posvećena 1610.). Na crkvu je tada postavljeno zvono ( sadašnje malo zvono) i to je najstarije zvono u Imotskoj krajini. Ovo je ujedno i prva crkva izgrađena u Tursko doba u Imotskoj krajini. Budući da crkva nije najkvalitetnije građena prijetila je opasnost da ugrozi vjernike te je 1887. zatražilo Imotsko Poglavarstvo od ovdašnjeg puka da istu sruši. Narod se pobunio na to kao i na prijedlog da se misa održava u kapelici Sv. Bruna u Luetićima, budući je bila na kraj sela i mnogima poprilično udaljena. Tako se misa održavala u maloj kapelici (odavna porušenoj) na groblju punih 19. godina dok nije izgrađena nova crkva.

Sadašnja crkva Sv. Ivana počela se graditi 1898. nakon što je na javnoj licitaciji za gradnju pobijedio Makarski građevinar Vice Barić. Cijena je bila 8.137 forinti od čega su župljani skupili 2.119 forinti što bijaše ogroman izdatak za tadašnje siromašne obitelji. Kamen za gradnju crkve vađen je na Prisiki a jedan dio je dovezen sa Brača odakle su većinom bili i zidarski majstori. Tadašnji župnik don Stipe Pletikosić nadgledao je početak gradnje koja je trajala sve do 1906. kada je crkva Sv. Ivana u Župi i posvećena. Tada je župnik bio don Marijan Luetić. Iz stare crkve preneseni su oltari Sv. Ivana i Blažene Djevice Marije.

Oba oltara izrađena su u „Umjetničkoj radionici Rako" u Imotskom. Kip Sv. Ivana izrađen je vrlo davno i nema podataka o njegovom nastanku (vjerojatno početak 16. stoljeća) dok je kip BDM donesen 1891. Današnja crkva čuva sliku i moći Sv. Jure koje se svake godine (zadnja subota u srpnju) nose prilikom misnog slavlja na Biokovu. Današnji izgled crkve Sv. Ivana podsjeća na onaj kada je i izgrađena budući da je krajem XX.st. porušen kor kojim se muški dio vjernika služio pedesetak godina. Crkva je potpuno obnovljena a 14 izvornih slika Križnog puta restaurirano, što prvenstveno treba zahvaliti Župljaninu i mjesnom župniku don Ivanu Turiću a koji je sam financirao ovaj veliki poduhvat.

Na Ivandan 24. lipnja 2006. godine crkva Sv. Ivana u Župi proslavila je 100 godina posvećenja.