Sveti Jure sa vr' Bijakove,
čuvaj Župske po svitu sinove.

Gango moja, i moj did te piva,
pa i ja ću dok me bude živa.