Vuletić

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-16.01.-Marta Vuletić ž. Ivana
-16.08.-Andrijana Vuletić pok. Ivana
-28.09.-Jure Vuletić sin Ivana
-22.10.-Matij Vuletić
1823.14.03.1913.Šimun Vuletić pok. Pavla
1835.16.10.1913.Antica Miloš ud. pok. Šime Vuletića
1866.06.11.1916.Pera Vuletić r. Luetić ž. Ivana
1863.20.12.1918.Mara Roglić r. Vuletić ž. Jozinagripa "španjolica"
1859.23.06.1941.Pavao Vuletić pok. ŠimunaKomin
1873.07.01.1943.Antica Vuletić r. Turić ž. Mate
1910.20.07.1943.Ante Vuletić pok. Ivanažrtva četničkog pokolja
1856.20.07.1943.Ivan Vuletić pok. Šimunažrtva četničkog pokolja
1869.20.07.1943.Mate Vuletić pok. Šimunažrtva četničkog pokolja
1941.17.09.1943.Cvitko Buljubašić sin Ivana i Mande Vuletićžrtva 2. svj. rata
1903.02.02.1949.Ivan Vuletić pok. Ivana
1906.03.03.1982.Mila Vuletić r. Lendić ud. Ivana
1910.?1985.Luka Vuletić pok. Mate
1906.18.11.1994.Mila Vuletić r. Garmaz ud. Luke
1946.05.05.2016.Nediljko Vuletić