Turić

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-16.11.-Mande Turić r. Gudelj ž. Petra
-07.01.-Mare ž. Jure Turića
-09.01.-Ivan Turić
-17.01.-Mara Turić ž. Mate
-18.01.-Lucija Turić ž. pok. Ante
-20.01.-Mate Turić
-25.01.-Ivanica Turić
-25.01.-Šime Turić ž. pok. Stipana
-30.01.-Cvita Turić r. Roglić ud. pok. Martina
-01.02.-Jure Turić
-04.02.-Jure Turić sin pok. Jerkasvrata niz Postinje
-22.02.-Marijan Turić pok. Ante
-23.02.-Ivanica Turić
-17.03.-Jelena Turić
-26.03.-Jelena Turić ž. pok Ante
-01.04.-Stipan Turić
-05.04.-Ivan Turić
-05.04.-Pavica Turić
-08.04.-Jakov Turić pok. Stipana
-14.04.-Bartul Turić
-14.04.-Ivan Turić
-15.04.-Jure Turić
-26.04.-Jerko Turić pok. Ivana
-10.05.-Ante Turić
-12.05.-Cvita Turić ž. pok. Šimuna
-14.05.-Jakov Turić
-15.05.-Šimun Turić
-18.05.-Mare Turić ž. Ivana
-20.05.-Matija Turić pok. Ante
-27.05.-Stipan Turić
-04.06.-Mande Turić kći Jure
-13.06.-Nikola Turić pok. Stipana
-25.06.-Mihovio Turić
-01.07.-Orsula Turić
-06.07.-Matij Turić
-06.07.-Marko Turić pok. Mate
-16.07.-Ana Turić
-22.07.-Marta Turić ž. Mate
-04.08.-Ive Turić - serdar
-05.08.-Ive Turić
-05.08.-Ive Budalić žena Mate Turića
-14.08.-Šime Turić kći Marijana
-04.10.-Nikola Turić pok. Matija
-11.10.-Jelena Turić
-19.10.-Lucija Turić
-26.10.-Antica Turić
-01.11.-Bože Turić
-03.11.-Nikola Turić pok. Nikole
-12.11.-Ivan Turić
-13.11.-Ivanica Turić
-14.11.-Mate Turić
-20.11.-Ante Turić
-23.11.-Mare Turić Matina
-30.11.-Petar Turić pok. Stipana
-05.12.-Mara Turić Matina
-08.12.-Martin Turić
-13.12.-Ivanica Turić
-23.12.-Antica Turić ž. Ivana
-24.12.-Andrija Turić
-02.12.1795.Frane Turić pok. Jure
1773.26.10.1841.Tereza Garmaz r. Turić ud. Petra
1794.12.01.1842.Matija Baban ž. Jakova Turića
1756.13.08.1846.Ante Turić pok. Jakova
1823.13.03.1856.Pera Turić žena Mate Brnića - Levade
1839.04.03.1860.Petar Turić sin IvanaMetković
1839.21.05.1863.Jurka Turić kći pok.Petratragično
1836.30.06.-Ante Turić sin pok. Ivana
1776.03.11.-Andrija Turić pok. Nikole
1798.24.08.-Cvitan Turić pok. Grge
1790.19.09.1863.Kate Baban ž. pok. Ante Turića
1825.10.11.-Stjepan Turić
1797.01.07.1866.Martin Turić pok. Stipana
1813.22.08.1870.Frane Turić pok. Petra
1816.30.12.-Iva Turić r. Gudelj ž. pok. Frane
1819.13.01.-Manda Turić kći pok. Andrije
1824.17.05.1871.Iva Baban r. Turić ž. Ivana
1796.05.07.-Cvita Turić r. Bikić ud. pok. Jure
1825.02.07.-Stipan Turić pok. Mate
1842.17.08.1875.Matija Turić r. Roglić ž. Šimuna
1804.24.08.1889.Petar Turić pok. Stipana
1832.01.05.1892.Šimun Turić pok. Cvitana
1823.19.01.1900.Jerka Pilj ud. pok. Stjepana Turića
1822.12.07.1901.Iviša Turić pok. Jakova
1822.15.08.1901.Andrijana Miloš ž. Iviše Turića
-15.06.1904.Jurka Erceg ž. Marka Turića (Gete)
1864.13.10.1904.Matija Miloš ž. Mate Turića
1833.14.10.1904.Ive Roglić ž. Jure Turića
1888.29.11.1904.Mile Turić kći Nikolina
1832.26.01.1905.Matija Turić ž. Šimuna Pavlinovića
1826.04.06.1906.Iva Turić r. Budalić ž. Mate
1829.07.11.-Orsula Turić r. Luetić ud. Ante
1819.14.12.1906.Matija Garmaz r. Turić ud. pok. Filipa
1890.11.11.1907.Mande Turić kći Mate
1829.05.04.1908.Jure Turić pok. Ivana (Ale)
1834.14.12.1908.Ive Turić kći pok. Petra
1828.27.05.1909.Grgo Turić pok. Jure
1825.06.01.1910.Šimun Turić pok. Andrije
1862.03.09.1911.Andrija Turić pok. Šimuna
1843.11.04.1912.Mijo Turić pok. Martina
1859.05.08.1912.Margarita Turić ž. Marka Šarića
1826.21.10.1913.stara Matija Turić pok. Cvitana
1829.02.02.1914.Mate Turić pok. Cvitana
1855.27.06.1914.Mate Turić pok. Iviše
1859.07.08.-Martin Turić pok. Stipana
1871.15.11.-Jure Turić sin Šimuna
1824.30.12.1914.Jurka Turić ud. pok Jakova Luetića
1896.22.07.1915.Ive Turić kći Jurinau selu Orahu
1885.05.11.1915.Matija Šarić r. Turić ž. Jozina
1827.09.12.1916.Mara Turić r. Turić ud. pok. Šimuna
1899.17.10.1918.Marko Turić sin Matingripa "španjolica"
1884.04.12.1918.Mara Turić kći Matinagripa "španjolica"
1888.13.12.1918.Stana Bartulović r. Turić ž. Matinagripa "španjolica"
1905.21.12.1918.Manda Turić kći Markagripa "španjolica"
1883.22.12.1918.Pera Turić r. Pivac ž. Markovagripa "španjolica"
1914.22.12.1918.Mate Turić sin Markovgripa "španjolica"
1915.23.12.1918.Manda Turić kći Markovagripa "španjolica"
1873.25.12.1918.Joza Turić r. Lovrinčević ud. pok. Andrijegripa "španjolica"
1879.26.12.1918.Mara Turić kći pok. Grgegripa "španjolica"
1850.28.12.1918.Jozo Turić pok. Franegripa "španjolica"
1847.28.12.1918.Mate Turić pok. Franegripa "španjolica"
1858.29.12.1918.Matija Turić r. Roglić ud. Mije Martinovagripa "španjolica"
1910.30.12.1918.Matija Turić kći Stankovagripa "španjolica"
1888.31.12.1918.Jurka Turić ž. Stankagripa "španjolica"
1892.01.01.1919.Mara Turić pok. Mijegripa "španjolica"
1856.21.05.1920.Mate Turić pok. Stipana
1865.08.09.-Joza Baban r. Turić ud. Nikole
1875.22.03.1922.Mara Bakota ž. Marijana Turića
1903.28.07.1922.Jakov Turić sin Matin
1884.24.11.1924.Ante Turić pok. Grge
1869.23.05.1927.Ante Turić pok. Jure (Alin)
1885.16.07.1928.Jozo Turić sin MatinAmerika
1862.15.02.-Marta Turić kći pok. Stjepana
1855.14.04.1929.Jurte Turić pok. Frane
1854.20.02.1930.Matija Turić r. Brnić ž. Nikole
1853.17.09.1931.Nikola Turić pok. Stipana
1858.08.09.1932.Mate Turić pok. Ante
1851.29.09.1932.Jurka Turić r. Šućur ud. Mate
1858.10.06.1933.Ruža Turić ud. pok. Šimuna Roglića
1890.02.07.1935.Stane Turić r. Pivac ž. Josipova
1874.20.08.1935.Matija Miloš r. Turić ž. Ivana
1861.11.06.1936.Matija Roglić ud. Jure Turića
1898.26.07.1938.Nikola Turić pok. Jure
1871.26.04.1939.Mijo Turić pok. Grge
1899.13.07.1939.Mara Turić r. Garmaz ud. Nikole
1864.25.08.1940.Iva Turić r. Garmaz ud. Mate
1889.28.08.1942.Matija Turić ž. Stankažrtva 2. svj. rata
1873.07.01.1943.Antica Vuletić r. Turić ž. Mate
1880.17.05.1943.Jure Turić pok. MateAmerika
1864.27.05.1943.Marko Turić pok. Šimuna
1922.07.06.1943.Ivan Turić Antin - hrvat. vojnik (Romanija)žrtva 2. svj. rata
1861.18.06.1943.Luka Turić pok. Ante
1893.20.07.1943.Ante Turić pok. Jurežrtva četničkog pokolja
1931.20.07.1943.Berislav Turić sin Jurežrtva četničkog pokolja
1881.20.07.1943.Iva Turić r. Miloš ž. Marijanažrtva četničkog pokolja
1873.20.07.1943.Iva Turić r. Miloš ud. Antežrtva četničkog pokolja
1870.20.07.1943.Josip Turić pok. Antežrtva četničkog pokolja
1868.20.07.1943.Marko Turić pok. Matežrtva četničkog pokolja
1899.20.07.1943.Pera Turić r. Luetić ž. Stjepanažrtva četničkog pokolja
1931.20.07.1943.Radoslav Turić sin Markažrtva četničkog pokolja
?17.08.1944.Manda Turić ž. Marijana
1919.21.10.1944.Jure Turić Antin - hrvatski vojnik (Srijem)žrtva 2. svj. rata
1897.25.07.1946.Mare Turić r. Roglić ud. Marka
1888.27.12.1947.Petar Turić pok. MateJužna Amerika
1866.14.03.1950.Iva Garmaz r. Turić ud. Filipa
1864.08.12.1950.Joza Roglić r. Turić ud. Marijana
1922.13.03.1951.Mila Turić kći Stipanova
?17.04.1951.Ivan Turić Ivanov
1877.05.09.1951.Jure Turić pok. GrgeArgentina
1880.25.03.1954.Stanko Turić pok. Mije
1888.12.01.1955.Marijan Turić pok. Grge
1890.15.06.1957.Manda Turić kći pok. Mate
1878.07.12.1957.Marijan Turić pok. Mate
1901.28.02.1958.Ivan Turić pok. Andrije
1930.14.03.1961.Iva Vrdoljak r. Turić ž. ViceGrabovac
1950.12.07.1961.Zdenka Turić kći Bartulatragično
?03.05.1963.Petar Turić pok. Martina
1875.09.05.1963.Manda Turić r. Sokol ud. Mije
?31.12.1963.Stana Sirić r. Turić pok Martina
1886.16.06.1964.Pera Miloš r. Turić ž. Andrije
1880.04.11.1965.Frane Turić pok. Mate
1893.07.02.1968.Mara Turić ž. Frane
1905.26.11.1968.Pave Turić pok. Ante
1892.05.05.1970.Stipe Turić pok. Mate (Ponoći)
1904.13.05.1972.Nikola Turić pok. Andrije
1898.26.08.1974.Stipan Turić pok. MateArgentina
1890.27.10.1974.Mare Luetić r. Turić ud. Stipe
?20.08.1976.Kata Turić ud. Mate
1897.21.02.1979.Iva Turić kći pok. Andrije
1955.30.01.1983.Nikola Turić sin Ivanaprometni udes
1926.01.04.1983.Mate Turić pok. Stipe (Perin)
1905.30.10.1983.Vjekoslav Turić pok. Mate (Lujo)
1952.27.12.1983.Zdenko Turić pok. Milana
1911.17.08.1984.Mare Gudelj r. Turić ž. Jakova
1905.21.06.1985.Milan Turić pok. Mije
1896.16.10.1986.Manda Turić r. Lendić - Miloš ud. Ante
1899.14.12.1986.Mara Turić r. Luetić ud. Stipe (Ponoća)
1908.15.04.1988.Matija Turić ud. Vjekoslava (Luje)
1913.25.01.1990.Iva Turić r. Garmaz ž. Bartula (Baje)
1956.14.07.1990.Stipe Turić pok. Mate
1969.01.08.1991.Zdeslav Turić sin Marka ( Hrvatski vojnik)Domovinski rat
1910.15.12.1993.Oršula Šarić r. Turić ud. Nikole
?20.08.1994.Marinko Turić pok. Marijana
?22.08.1994.Marina Turić pok. Marijana
1907.12.10.1995.Luca Turić r. Luetić ž. Jure
1901.23.11.1995.Jure Turić pok. Mate
1909.18.12.1995.Kate Turić r. Turić ud. Pave
1927.28.06.1996.Kate Turić r. Garmaz ud. Mate
1911.05.09.1996.Bartul Turić pok. Marka (Bajo)
1933.02.06.1997.Slavka Turić r. Radić ž. Marijana
1920.20.11.1999.Marijan Turić pok. Frane
?27.04.2000.Dr. Mario TurićArgentina (Rosario)
1974.09.09.2003.Karolina Sikirica r. Turić kći AnteSplit
1924.30.03.2004.Stipan Turić pok. Marka (Getin)
1911.01.07.2004.Marija Turić r. Roglić ud. Nikole
1921.04.12.2004.Manda Turić r. Garmaz ž. Vjekoslava
1927.19.02.2005.Vjekoslav Turić pok. Ante
1933.21.05.2005.Darinka Lovrinčević r. Turić ud. Mate
1916.26.11.2006.Iva Roglić r. Turić ud . Marka
1926.02.05.2007.Ivan Turić pok. Marka (Gete)
1920.29.07.2007.Stana Turić r. Gudelj ud. Stipe
1955.02.02.2008.Niveska Unković r. Turić (+ u N. Zealandu)Župa
1930.12.07.2008.Dragica Turić r. Prgomet ž. Ivana
1958.27.10.2008.Perica Srhoj r. Turić kći pok. Mate PerinaBogomolja - Hvar
1932.01.11.2010.Ivan Turić pok. Nikole
1926.19.09.2012.Nediljka Turić ud. Milana
1943.07.08.2015.Marko TurićZagreb
1937.12.08.2015.Branko Turić pok. Ante
1932.20.10.2015.Matija Turić r. Bakota ž. Joze
1949.05.11.2015.Fila Matin r. Turić kći pok. PaveErdut (Osijek)
1930.06.11.2015.Joze Turić pok. Ante
1964.10.12.2015.Frane Turić pok. Marijana Hrvatski branitelj
1932.21.10.2017.Mate Turić Lujin
1956.28.03.2020.Juroslav Turić
1933.15.07.2020.Stipan Turić
1951.26.01.2022.Marko Turić pok. Stipana
1941.08.04.2022.Marko Turić
1936.26.04.2022.Nikola Turić
1949.02.02.2023.Danica Bartulović r. TurićZagvozd
1940.02.06.2023.don Ivan Turić