Šarić

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-03.01.-Andrijana žena Jure Šarića
-08.01.-Mare Luetić ž. pok. Frane Šarića
-08.01.-Mate Šarić
-31.01.-Ružica Šarić kći pok. Andrije
-01.02.-Ante Šarić sin pok. Andrije
-10.02.-Nikola Šarić
-13.02.-Mande Šarić
-02.03.-Ante Šarić
-17.03.-Ivan Šarić
-22.03.-Mande Šarić pok. Mihe
-18.04.-Kate Šarić ž. pok. Andrije
-23.04.-Lucija Šarić
-09.05.-Ive Erceg ž. Joze Šarića
-10.05.-Ilija Šarić
-20.05.-Nikola Šarić
-04.07.-Ivan Šarić
-16.07.-Josip Šarić
-24.08.-Mande Šarić
-08.09.-Pera Šarić ž. Grge
-09.10.-Ivan Šarić
-20.10.-Grgo Šarić
-21.10.-Nikola Šarić
-31.10.-Marta Šarić
-27.11.-Mateša Šarić
-17.12.-Anđelija Šarić
1757.10.12.1840.Jelena Brnić r. Šarić ž. Jure
1769.21.07.-Mijo Šarić pok. Grge
1784.04.06.1846.Matija Šarić r. Bakota ž. Mije
1756.14.08.1846.Mate Šarić pok. Nikole
1784.04.11.1866.Andrijana Šarić r. Bakota ud. Nikole
1812.12.03.1868.Andrija Šarić pok. Jure
1824.21.12.-Šime Roglić ž. Jure Šarića
-30.11.1870.Frane Šarić
1836.03.04.1871.Anđelija Luetić r. Šarić ž. Ivana
1819.27.03.1874.Ive Šarić r. Brnić-Levada ž. Jure
1861.20.03.1875.Jakov Šarić sin pok. Jure
1826.03.08.1875.Mate Šarić sin pok. Nikole
1833.23.01.1877.Jurka Šarić r. Brnić ž. Mate
-04.04.1879.Jozo Šarić sin Jurin
1816.04.05.1879.Jure Šarić pok. Nikole
1836.03.05.1880.Ante Šarić pok. Ivana
1836.10.07.1880.Ante Šarić pok. Ivana
1816.13.10.-Jure Šarić pok. Nikole
1809.26.03.1883.Stipan Šarić pok. Jure
1809.24.10.1884.Ivan Šarić pok. Mate
1839.22.12.1886.Ivan Šarić pok. Andrije
1823.25.11.1891.Ante Šarić pok. Nikole
1848.11.03.1892.Ivan Šarić pok. Jure
1846.01.06.1892.Joza Šarić ž. Ivana
1876.20.08.1892.Mate Šarić sin pok. Ivana
1880.24.04.1899.Jure Šarić pok. Marka
1821.22.03.1906.Jele Šarić r. Brnić ž. pok. Ante
1885.04.10.1907.Pera Šarić r. Bakota ž. Ante
1835.24.05.1909.Kate Šućur ž. Marijana Šarića
1843.29.07.1909.Ive Šarić ž. Mate Luetića
-31.01.1910.Luka Šarić
-26.06.1910.Ivan Šarić
1859.05.08.1912.Margarita Turić ž. Marka Šarića
1820.25.12.1914.Martin Šarić sin pok. Nikole
1887.06.06.1915.Marko Šarić pok. Jure - oružnikžrtva 1. svj. rata
1832.23.06.1915.Marijan Šarić pok. Ivana
1880.19.07.1915.Ante Šarić pok. Marijanažrtva 1. svj. rata
1894.20.10.1915.Matija Šarić ž. Mate Markova
1885.05.11.1915.Matija Šarić r. Turić ž. Jozina
1893.17.02.1916.Jozo Šarić sin Luke Antina (u Italiji)žrtva 1. svj. rata
1897.02.08.1916.Stipan Šarić Jurin
1869.19.08.1916.Matija Panžić ud. pok. Luke Šarića
1919.01.03.1919.Ante Šarić pok. Marijanagripa "španjolica"
1853.01.12.1922.Jako Šućur ud. pok. Ivana Šarića
-20.02.1927.Tona Šarić ž. Jurina
1872.28.07.1927.Manda Šarić r. Pandžić ž. Jure
1878.07.02.1928.Milica Šarić r. Luetić ž. Jurina
1838.19.04.1928.Matija Šarić r. Guć ud. pok. Ante
1868.14.08.1929.Matija Brnić ž. Mije Šarića
1902.04.03.1931.Iva Šarić kći Mijina
1870.12.12.1931.Jozo Šarić pok. Marijana
1848.28.04.-Marko Šarić pok. Joze
1906.30.04.1932.Petar Šarić Andrijin
1854.04.04.1933.Mara Šarić ud. pok. Filipa Brnića
1859.05.08.1936.Ive Brnić r. Šarić ud. pok. Marka
1858.04.12.-Stipan Šarić pok. Andrije
1865.09.01.1937.Mate Šarić pok. Marijana
1860.07.12.1937.Mande Šarić r. Gudelj ž. Lukina
1896.07.01.1939.Ivan Šarić pok. Marka
1874.08.03.1941.Dragutin Šarić pok. Mate
1894.19.04.1942.Mate Šarić pok. Marka (Špika)
1898.20.04.1943.Josip Šarić Mijintragično
1868.20.07.1943.Jure Šarić pok. Antežrtva 2. sv.rata
1860.25.11.1943.Marko Šarić pok. Mate
1864.11.08.1945.Mijo Šarić pok. Ivana
1865.26.10.1945.Ivan Šarić pok. Jure
1869.08.10.1946.Andrija Šarić pok. Ivana
191310.10.1948.Srećko Šarić sin Antin
1883.19.01.1950.Mara Šarić r. Garmaz ž. Ante
1869.24.02.1950.Mare Šarić r. Bakota ud. Andrije
1909.08.08.1951.Marijan Šarić pok. LukeAustralija
1874.25.09.1952.Jurka Šarić ud. Mate
1878.03.04.1954.Jure Šarić pok. Ivana
1874.24.04.1954.Mare Šarić r. Gudelj ž. Mate
1882.30.11.1955.Iva Šarić ud. Marka Luetića
1879.23.03.1957.Ivan Šarić pok. Ante
1909.22.09.1958.Marijan Šarić pok. LukeAustralija
1883.28.02.1959.Pera Šarić r. Selak ud. Marijana
1905.24.01.1967.Anđa Šarić r. Gudelj ž. Ante
1898.13.05.1974.Marijan Šarić pok. Jure
1913.12.04.1975.Ante Šarić pok. Mate
1894.22.01.1978.Ante Šarić pok. Jure
1949.27.04.1979.Rajko Šarić pok. Ivanatragično
1907.09.05.1981.Mara Šarić pok. Luke
?13.03.1983.Luca Šarić pok. Joze
1899.28.03.1983.Jurka Šarić kći Lukina
?15.01.1984.Iva Šarić r. Budalić ž. Ivana
1894.22.04.1984.Nikola Šarić pok. Luke
1910.02.06.1985.Mara Šarić kći pok. Ivana
1909.06.11.1986.Jure Šarić pok. Joze
1982.14.04.1987.Helena Šarić kći Pavetragično - utapanje
1912.18.11.1987.Matija Šarić ud. Ante
1910.16.03.1988.Jaka Šarić r. Šarić ud. Marijana
1900.27.08.1988.Josip Šarić pok. Mate
1902.07.01.1989.Jurka Šarić kći pok. Ivana i Šime Roglić
1926.14.01.1989.Ivan Šarić - Borac pok. Jure
?04.06.1989.Anđa Šarić
1912.22.08.1989.Iva Šarić r. Pavičić ud. Mije (Điva)
1908.29.03.1990.Marko Šarić pok. Mije
1897.11.02.1991.Anđa Šarić r. Vranješ ud. Ivana
1903.31.01.1992.Mara Šarić pok. Jure
?05.03.1992.Mario Šarić Ivanov
?02.10.1993.Ive Šarić
1910.15.12.1993.Oršula Šarić r. Turić ud. Nikole
1899.31.01.1994.Mate Šarić pok. Andrije
1912.13.02.1994.Anđa Šarić kći pok. Ivana
1908.07.03.1995.Milica Šarić r. Guć ud. Marka
1938.14.03.1995.Mate Šarić pok. AnteAustralija
1910.01.06.1995.Matija Šarić kći pok. Ivana
1909.13.06.1995.Iva Šarić kći pok. Marijana
?10.10.1996.Jelena Šarić kći Pavina
1910.21.03.1997.Pera Brnić r. Šarić ud. Milana
?16.09.1997.Andrija Šarić pok. Ivana
?02.04.1998.Mare Šarić
1944.02.05.1999.Iva - Vinka Šarić r. Lelas ž. BrankaAustralija
1924.22.02.2000.Stana Roglić r. Šarić ud. Stipe
1932.15.06.2000.Marko Šarić pok. Marijana
1920.10.09.2000.Jure Šarić pok. Marijana
1931.10.06.2002.Stipe Šarić pok. NikoleOsijek
1925.16.03.2003.Matija Brnić r. Šarić ž. Mate
1921.14.12.2005.Matija Šarić kći pok. Ante
1926.20.04.2006.Ljuba Šarić ud. Ivana
?21.01.2007.Mara Šarić ž. Danka
1923.24.01.2007.Ane Šarić r. Šarić ud. Jure
1926.06.02.2007.Ljuba Šarić kći pok. Marijana
1959.10.10.2007.Mladenko Šarić sin Marka
1986.24.10.2010.Jurica Šarić sin Pavla
1954.12.09.2011.Jure Šarić pok. Ivana (Bile)
1938.21.03.2012.Ivan Šarić
1928.19.08.2012.Ante Šarić
1932.15.12.2013.Mare Šarić
1927.10.04.2014.Iva Šarić
1928.30.11.2014.Jure Šarić pok. Nikole
1937.05.08.2018.Marko Šarić
1958.15.11.2020.Marin Šarić
1963.08.02.2021.Slaven Šarić
1924.04.03.2022.Ivan Šarić-Gućušić
1953.08.04.2022.Marija Šarić
1932.13.01.2023.Ljuba Šarić r. Bakota ž. Jure
1939.24.10.2023.Ivan Šarić