Pejković

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
1932.12. 01.1944.Radoslav - Ivan Pejković sin Matežrtva 2. svj. rata
1885.24. 07.-Ivanica Lelas r. Pejković ž. pok. Jure
-05. 02.1972.Mate Pejković pok. Ivana
1904.04. 08.1986.Matija Pejković r. Luetić ud. Mate
1942.18. 04.2006.Mijo - Miće Pejković pok. Mate