Luetić

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-08.01.-Mare Luetić ž. pok. Frane Šarića
-13.01.-Mijo Luetić sin Križana
-28.01.-Marta Luetić kći Križana
-31.01.-Jakov Luetić
-02.02.-Mijo Luetić
-05.02.-Jurka Luetić ž. pok. Ivana
-05.02.-Anđelija Luetić ž. Jakova
-11.02.-Starac Stipan Luetić
-12.02.-Ivan Luetić pok. Jakova
-12.02.-Jakov Luetić
-17.02.-Jakov Luetić
-26.02.-Mare Luetić ž. Jozina
-27.02.-Marija Luetić ud. pok. Jakova
-01.03.-Matija Luetić
-02.03.-Ive Luetić ž. Petra
-03.03.-Ante Luetić pok. Stipana
-04.03.-Matija Luetić
-13.03.-Ivanica žena Josipa Luetića
-15.03.-Toma Luetić
-06.04.-Matij Luetić sin pok. Martina
-07.04.-Ivan Luetić Petrov
-09.04.-Mande Luetić
-12.04.-Mijo Luetić
15.04.-Pavica Luetić ž. Jure
-16.04.-Mijo Luetić
-25.04.-Ivanica Luetić ž. pok. Stipana
-25.04.-Andrijana Luetić kći pok. Mije
-27.04.-Lucija Luetić
-05.05.-Pera Luetić Matina
-06.06.-Ivanica Luetić kći pok. Dujma
-15.06.-Pera Luetićepidemija kuge
-16.06.-Mande Luetić ž. Frane
-20.06.-Pera Luetić pok. Ivana
-21.06.-Mande Luetić ž. pok. Josipa
-22.06.-Jelena Luetić ž. Jure
-26.06.-Josip Luetić arvir
-01.07.-Jelena Luetić ž. Grge
-10.07.-Ante Luetić sin Jure
-10.07.-Jure Luetić alvir
-11.07.-Ružica Luetić ž. Tome
-13.07.-Mile Luetić pok. Ivana
-21.07.-Ante Luetić pok Ivana
-25.07.-Jure Luetić Stipanov
-16.08.-Mande Luetić kći pok. Ante
-18.08.-Frane Luetić pok. Mije
-03.09.-Petar Luetić
-03.09.-Ivanica Luetić ž. Luke
-27.09.-Rade Luetić pok. Ivana
-03.10.-Pera Luetić ž. Ante
-07.10.-Marta Luetić kći Ante
-09.10.-Filomena Luetić Vladimirova
-11.10.-Mijo Luetić sin Ivana
-15.10.-Ante Luetić pok. Križana
-15.10.-Jozo Luetić pok. Ante
-20.10.-Lucija Luetić kći pok. Ivana
-25.10.-Ana Luetić ž. Jakova
-02.11.-Ivanica Luetić ž. pok. Josipa
-02.11.-Ivan Luetić pok. Ante
-05.11.-Pera Luetić kći Ante
-08.11.-Ivanica Luetić
-08.11.-Matija Luetić ž. Jozina
11.11.-Jure Luetić sin Ante
-15.11.-Ana Luetić kći Ante
-16.11.-Božica Luetić
-20.11.-Ivanica Luetić kći Jure
-23.11.-Kata Luetić ž. Josipa Mucića
-27.11.-Ivanica Luetić kći Ante
-29.11.-Matija Luetić ž. pok. Mije
-06.12.-Stipan Luetić sin pok. Ivana
-06.12.-Jozo Luetić
-08.12.-Križan Luetić
-09.12.-Martin Luetić sin Stipana
-10.12.-Matija Luetić ž. Ante
-15.12.-Joza Luetić ž. Ivana
-16.12.-Ivan Luetić pok. Ante
-17.12.-Pava Luetić Matin
-22.12.-Luka Luetić
-23.12.-Petruša Luetić ž. Dujma
-24.12.-Mare Luetić kći pok. Ivana
-28.12.-Ante Luetić pok. Ante
-30.12.-Matija Luetić pok. Mije
-15.12.1715.Don Juraj LuetićPodgora
-27.10.1797.Mate Luetić sin Ante
-02.05.1819.Barbara Luetić ž. Ante
-29.09.1832.Don Josip Luetić - starijiImotski
1758.21.11.1832.Don Martin Luetić župnik Župe
1763.11.10.1840.Ivan Luetić pok. Jakova
1769.04.05.1842.Dujam Luetić pok. Mije
1778.03.12.1843.Andrijana Luetić r. Barić ud. Križana
1764.18.01.1844.Mara Luetić r. Čagalj ž. pok. Petra
1830.14.08.1845.Kate Luetić kći Jakova
1819.14.08.1846.Petruša Luetić r. Gašparović ž. Frane
1778.23.10.1846.Ana Luetić r. Mlikota ž. pok. Tome
1807.08.03.1849.Kata Luetić r. Šućur ž. Marijana
1789.29.11.1849.Fra Bone LuetićOmiš
1754.27.01.1850.Mare Luetić ž. pok. Joze (rodom iz Kozice)
1803.19.08.1852.Marijan Luetić pok. Tome (Runje)
-17.05.1854.Don Filip Luetić
1798.09.03.1861.Don Luka Luetić kanonik - dekanImotski
1807.21.05.-Luce Luetić r. Čagalj ž. Antina
1805.31.12.1862.Jako Roglić - Mačica r. Luetić ž. Mate
1809.04.01.1863.Božica Luetić r. Luetić ž. Marka
1815.02.11.1863.Frane Luetić pok. Ivana - arambaša
1809.16.08.-Pera Luetić ž. Ivana Roglića
1799.29.09.1864.Fra Felicije Luetić - gvardijan samostana
1797.14.08.-Mate Luetić pok. Križana
1799.02.06.1866.Pera Luetić r. Batošić ž. Mate
1856.30.10.1866.Šime Luetić kći Andrije
1866.09.03.dijeteDare Luetić kći Marijana
1819.26.05.1867.Matija Luetić r. Šućur ž. Joze
1828.09.05.1868.Jure Luetić pok. Mate
1807.25.03.-Marko Luetić pok. Joze
1809.18.02.-Jozo Luetić pok. Tome
1792.04.10.1869.Tomica Miloš r. Luetić ž. Marka
1869.28.03.dijeteStipan Luetić sin Ivana
1869.10.06.1870.Jure Luetić sin Matin
1836.03.04.1871.Anđelija Luetić r. Šarić ž. Ivana
-01.01.1877.Miho Luetić p. Šimuna
1822.08.04.1877.Ivan Luetić pok. Dujma
1863.17.09.1877.Frane Luetić Petrov
1876.12.12.dijeteMare Luetić kći Ante Tomina
-10.07.1878.Vjekoslav Luetić c. kr. povjerenik
1799.15.08.1879.Stipan Luetić pok. Petra
1871.04.08.1881.Kata Luetić Jozinatragično
1856.13.12.1882.Iva Luetić r. Luetić ž. Ivana
1802.15.12.1882.Fra Ante LuetićMakarska
1801.31.05.1883.Matija Luetić r. Batošić ud. Jakova
1829.07.11.-Orsula Turić r. Luetić ud. Ante
1822.01.06.1883.Antica Luetić ud. Marka
1825.23.08.1883.Matija Luetić r. Roglić ž. pok. Ivana
1825.23.12.1883.Matija Roglić ž. pok. Ivana Luetića
1827.29.06.-Iva Luetić ud. pok. Stipana Lendić - Miloša
1834.24.06.-Mande Luetić r. Roglić ž. Josipa
1836.11.01.1884.Ivan Luetić pok. Marka
1809.30.12.-Stipan Luetić pok. Križana
-15.03.1884.Ante Luetić sin Andrije
1835.06.06.1884.Mare Sokol ž. Mate Luetića
1852.09.03.1885.Mare Garmaz r. Luetić ž. Jakova
1853.25.10.1885.Iva Sokol ž. Frane Luetića
1829.08.08.1886.Matija Roglić r. Luetić ž. Jure
1805.11.12.1886.Toma Luetić pok. Dujma
1855.29.05.1888.Iva Garmaz r. Luetić ž. Petrova
1836.23.01.1891.Marko Luetić pok. Marijana (Mali Marko)
1822.24.09.1891.Matija Brnić r. Luetić ud. Jure
1826.15.05.1892.Jakov Luetić pok. Dujma
1804.15.12.1892.Iva Luetić r. Luetić ud. Stipana
1893.20.10.dijeteKata Luetić Klemina
1827.20.09.1896.Ivan Luetić pok. Jure
1836.07.12.1896.Don Ante Luetić
1881.24.03.1897.Jure Luetić sin Petrov
-09.06.1897.Joze Luetić sin pok. Joze
1860.03.09.1897.Mara Luetić žena Mate Garmaza
1856.08.12.1897.Iva Luetić ž. Jakova Batošića
1839.04.08.1900.Jaka Luetić žena Mate Brnić - Levade
1820.08.02.1901.Ive Pavlinović ž. pok. Frane Luetića
1868.28.07.1904.Matija Prgomet ž. Vladimira Luetića
1855.07.12.1904.Šime Luetić ud. Luke Brnića
1833.08.03.1905.Antica Luetić r. Roglić ud. Ivana
1828.26.03.1905.Matija Roglić ž. Andrije Luetića
1842.15.04.1905.Matija Raos ud. pok. Marka Luetića
1843.25.04.1906.Ive Baban r. Luetić ud. Jure (iz Takala)
1866.25.01.1907.Tereza Pervan ž. pok. Andrije Luetića
1822.16.05.1907.Andrija Luetić pok. Jure
1885.14.12.1907.Pavica Gudelj r. Luetić ž. Marijana
1884.10.03.1908.Mande Luetić r. Luetić ž. Josipa
1838.20.04.1908.Mate Luetić pok. Mate
1843.29.07.1909.Ive Šarić ž. Mate Luetića
1865.03.08.1909.Andrija Luetić Pavlov
1876.17.09.1909.Kate Luetić r. Luetić ž. Vicina
1848.10.11.1909.Jure Luetić pok. Tome
1833.01.08.1910.Don Josip Luetić pok. Marka župnik Dusine
1863.27.08.1910.Don Marijan Luetić pok. Marka župnik Župe
1874.29.10.1911.Matija Luetić r. Luetić ž. Marka
1849.27.08.-Ana Luetić r. Kristić ud. pok. Joze
1831.28.06.1912.Anđelija Luetić ž. pok. Stipe Roglića
1831.10.12.1912.Anđelija Roglić r. Luetić ž. Stipana
1861.05.01.1913.Marijan Luetić pok. Ivana (Alvir)
1832.24.03.1913.Andrijana Sokol r. Luetić ud. pok. Mije
1913.08.11.dijeteJure Luetić pok. Frane
-15.10.1914.Vicko Luetić pok. Frane
1824.30.12.1914.Jurka Turić ud. pok Jakova Luetića
1833.01.10.1915.Petar Luetić pok. Stipana
1906.23.10.1915.Matija Luetić ud. pok. Jure
1875.01.04.1916.Roko Luetić Matin
1866.06.11.1916.Pera Vuletić r. Luetić ž. Ivana
1900.10.11.1916.Iva Luetić kći Jurina
1848.08.10.1917.Pera Sokol r. Luetić ž. Markova
1842.29.03.1918.Ivan Luetić pok. Stipana
1843.18.04.1918.Marijan Luetić pok. Marka - poštar
1870.04.09.1918.Marko Luetić pok. Jakova
1892.24.11.1918.Mara Luetić kći pok. Ante Mijinagripa "španjolica"
1864.26.11.1918.Ante Luetić sin Mijingripa "španjolica"
1841.27.11.1918.Mijo Luetić pok. Antegripa "španjolica"
1898.27.11.1918.Jure Luetić sin Jakovljevžrtva 1. svj. rata
1870.28.11.1918.Manda Luetić r. Luetić ž. Ante Mijinagripa "španjolica"
1894.04.12.1918.Matija Luetić pok. Jozegripa "španjolica"
1862.20.12.1918.Mara Garmaz r. Luetić ž. Petrovagripa "španjolica"
1870.21.12.1918.Joza Buljubašić r. Luetić ž. Mijegripa "španjolica"
1861.27.01.1919.Agata Garmaz r. Luetić ž. Juregripa "španjolica"
1863.13.02.1919.Vladimir Luetić pok Ivana Markovagripa "španjolica"
1844.11.06.1919.Matija Luetić ud. pok. Marijanagripa "španjolica"
1918.08.11.dijeteMatija Luetić kći Marka
1843.28.03.1921.Kata Stapić ud. Ante Luetića
1850.15.11.-Ane Luetić kći pok. Joze
1847.26.12.1921.Iva Luetić r. Pavlinović ž. Martinova
1873.18.04.1922.Toma - Kleme Luetić pok. Pavla
1892.18.09.1923.Kata Luetić ž. Ivana Roglića
1923.10.10.dijeteMila Luetić kći Franina
1907.25.03.1924.Manda Luetić kći Jakovljeva
1902.05.01.-Marko Luetić pok. KlemeArgentina
1901.12.02.1925.Ivan Luetić sin Jurin
1924.15.03.1925.Darinka Luetić kći Josipova
1843.04.04.1925.Ruža Marinović ud. pok. Ivana Luetića
1845.21.02.1926.Martin Luetić pok. Joze
1839.23.09.1926.Mate Luetić pok Stjepana
1902.05.11.1926.Kata Luetić r. Pivac ž. Jozetragično
1856.23.06.1927.Iva Roglić r. Luetić ž. Mije
1878.07.02.1928.Milica Šarić r. Luetić ž. Jurina
1854.19.01.1929.Petar Luetić pok. Andrije
1863.14.02.1929.Ivan Luetić pok. Frane
1848.24.04.1929.Jure - Felicije Luetić pok. Andrije
1887.23.08.-Matija Luetić r. Erceg ž. Frane Vicina
1848.17.11.-Ante Luetić pok. Tome
1850.07.10.-Mande Luetić kći Andrije
1863.29.06.1929.Ivan Luetić sin pok. Frane
1907.14.08.1930.Stipan Luetić sin Ivanov
1850.13.10.1931.Ivan Luetić pok. Ante (Zenzo)
1858.06.10.1932.Tomica Luetić r. Luetić ž. Frane
1867.28.09.1933.Jula Luetić r. Gudelj ud. Marijana (Đula)
1907.04.12.1934.Ante Luetić Franin - oružniktragično
1909.27.06.1935.Ivan Luetić pok. Ante - tragičnoAmerika
1909.05.05.1936.Ivan Luetić pok. Antetragično - Amerika
1866.10.07.1936.Jakov Luetić pok. Josipa
1904.06.12.1936.Ivan Luetić pok. LukeOsijek
1882.25.01.1937.Iva Luetić r. Luetić ž. Frane
1900.24.08.1937.Mare Luetić r. Luetić ž. Jure Marijanova
1862.14.12.1937.Iva Bartulović žena pok. Ivana Luetića
1872.04.08.1939.Danko Luetić pok. Martina
1909.18.08.1939.Filip Luetić sin Jure i VidosaveAustralija
1877.20.09.1940.Ive - Pera Luetić ž. Petra Brnića
1865.27.09.1940.Matija Luetić r. Luetić ž. Klementova
1877.26.10.1940.Pera Brnić r. Luetić ud. Petra
1862.12.12.1940.Marijan Luetić pok. Jure
1905.10.04.1941.Milan Luetić sin Ivanov - sudacžrtva 2. svj. rata
-11.07.1941.Milan Luetić Ivanov
1914.01.12.1941.Vjekoslav Luetić sin Ivanov - domobranepidemija tifusa
1919.09.03.1942.Pavao Luetić pok. Tome - hrvatski vojnikžrtva 2. svj. rata
-11.08.1942.Matija Luetić pok. Ivana
1913.29.08.1942.Bruno Luetić sin Jurežrtva 2. svj. rata
1900.29.10.1942.Ivan Luetić sin Ivana - financžrtva 2. svj. rata
-06.11.1942.Kate Luetić kći Duje
1904.02.12.1942.Ante Luetić pok. Jakova - hrvatski vojnikžrtva 2. svj. rata
1910.13.02.1943.Ante - Tonći Luetić sin Antežrtva 2. svj. rata
1872.23.02.1943.Kate Luetić kći pok. Jakova
1860.22.03.1943.Kata Luetić ud. Marijana
1886.17.07.1943.Mare Luetić ud. Antežrtva 2. svj. rata
1862.26.07.1943.Stjepan Luetić pok. Andrije
1892.01.09.1943.Ivan Luetić pok. Marijanažrtva 2. svj. rata
1937.02.11.1943.Matija - Marija Luetić kći Mate (Migela)
1876.05.12.1943.Križan Luetić pok. Mate u Splitužrtva 2. svj. rata
-05.12.1943.Natalija Luetić ž. Križana u Splitužrtva 2. svj. rata
1866.17.04.1944.Kleme Luetić pok. Mate
1871.08.05.1944.Marko Luetić pok. Marijana - umir. poštaržrtva 2. svj. rata
1907.15.10.1944.Bartul Luetić sin Frane - županijski službenikžrtva 2. svj. rata
1907.02.11.1944.Dr. Ante Luetić pok. Kleme - Veliki županžrtva 2. svj. rata
1909.08.12.1944.Petar Luetić sin Franinžrtva 2. svj. rata
1895.24.12.1944.Don Marko Luetić sin Antin - župnik Kučićažrtva 2. svj. rata
1865.13.02.1945.Joze Luetić pok. Ivana
1884.24.02.1945.Lucija Luetić kći pok. Martina
1870.13.03.1945.Jure Luetić pok. Ivana
1919.15.04.1945.Dušan Luetić sin Lukin - domobranžrtva 2. svj. rata
1866.09.06.1945.Ante Luetić pok. Marka
1852.26.02.1946.Frane Luetić pok. Ivana
1924.16.05.1946.Dragomir Luetić pok. Marka i RužeNestao u Zagrebu
1870.05.03.1947.Luka Luetić pok. Marka
1878.26.08.1947.Frane Luetić pok. Vice
1884.20.01.1949.Lucija Luetić kći pok. Martina
1920.14.04.1949.Ljubica Luetić r. Luetić ž. Stipe
1864.13.10.1949.Jurka Luetić r. Prgomet ud. Ivana
1870.27.01.1951.Frane Luetić pok. Andrije
1913.30.12.?Frane Luetić pok. IvanaArgentina
?21.06.1951.Ivan Luetić Milanov
1900.30.10.1951.Mande Luetić r. Luetić ž. Mije
1884.23.11.1952.Ivan Luetić pok. JozeJužna Amerika
1875.09.03.1953.Josip Luetić pok. Ivana - listonoša
1885.13.03.1953.Matija Luetić r. Luetić ud. Tome
1881.17.03.1953.Mara Brnić r. Luetić ud. Marijana
1882.09.03.1954.Matija Luetić ud. pok. Ante
1882.17.04.1954.Matija Luetić r. Malenica ud. Ante
1871.19.05.1954.Iva Luetić r. Miloš ud. Stjepana
1882.30.11.1955.Iva Šarić ud. Marka Luetića
1924.11.03.1957.Amalija Pervan r. Luetić
1877.01.06.1957.Manda Luetić pok. Mate
1891.25.05.1958.Mate Luetić pok. KlemeArgentina
1873.28.12.1958.File Luetić r. Rubić ud. Ante
1878.15.11.1959.Stjepan Luetić pok. Ivana
1887.15.03.1960.Božica Prgomet r. Luetić ud. Mate
1897.29.12.-Ruža Luetić r. Luetić ž. Josipa
1884.06.08.1961.Ruža Luetić r. Domljan ud. Marka
1884.07.01.1962.Vida Luetić r. Luetić ž. Jure
1890.23.04.1962.Matija Erceg r. Luetić kći pok. PetraNew Zealand
1933.26.07.1962.Damir Luetić sin Milana (Švicarska)ubijen od Udbe
1964.09.01.1964.Lea Luetić kći Milananovorođenče
1897.07.01.1965.Marinko Luetić pok. Ante
1876.23.01.1965.Jure Luetić pok. Joze
1895.10.02.1965.Josip Luetić pok. Jakova
1881.04.10.1965.Ante Luetić pok. Joze (Antuka)
1914.05.11.1966.Mara Luetić r. Roglić-Mačica ud. Marinka
1889.21.08.1968.Ante Luetić pok. Martina
1875.05.09.1969.Mare Luetić r. Marinović ud. Vladimira
1894.19.04.1970.Iva Luetić r. Luetić ž. Mate
1894.15.05.1971.Ivan Luetić pok. VladimiraZagreb
1886.29.06.1971.Iva Garmaz r. Luetić ud. Filipa
1887.20.07.1971.Jure Luetić pok. Marijana
1910.24.02.1972.Ivan Luetić pok. KlemeArgentina
?17.03.1972.Pera Luetić ud. Marka
1900.31.03.1972.Dr. Josip Luetić pok. Ante MarkovaZagreb
1906.27.03.1973.Petar Luetić pok. Kleme
-26.11.1973.Ivan Luetić
1900.28.11.1973.Iva Luetić kći pok. Kleme
1954.21.05.1974.Jasenka Luetić kći Josipa (Lukina)prometni udes
1890.27.10.1974.Mare Luetić r. Turić ud. Stipe
1897.24.05.1975.Marijan Luetić pok. MarijanaTrstenik
1904.17.09.1975.Ljubica Luetić r. Luetić ž. Jure
1904.24.12.1977.File Luetić r. Luetić ž. JureArgentina
1893.24.12.1977.Mande Luetić r. Luetić ž. Ivana
1889.07.01.1978.Mare Luetić r. Luetić ud. Josipa
1901.21.06.1978.Mate Luetić pok. Jakova
1889.12.10.1978.Mara Luetić r. Luetić ud. Joze
1954.26.12.1978.Ante Luetić sin pok. Mate (Bere)tragično
1910.10.01.1979.Ivan Luetić pok. KlemeAmerika
1903.18.09.1979.Mate Luetić pok IvanaAustralija
1914.21.07.1980.Mate Luetić pok. Marka (Migel) - lugar
1930.12.11.1980.Ivica Luetić pok. Mate Jakišina
1894.13.11.1980.Pave Luetić pok. Andrije
1898.20.12.1980.Šima Luetić r. Luetić ž. Ivana
1960.28.01.1981.Ivo Luetić sin Branka - ročni vojnik JAtragično
1895.28.08.1982.Lucija Luetić r. Luetić ud. Pave
1939.03.09.1982.Tinka Luetić r. Vidović ž. Branka
1912.15.06.1984.Iva Luetić r. Roglić ud. Petra Klemina
1929.24.07.1984.Martin Luetić pok. Ante (poštar)
1897.24.05.1985.Jure Luetić pok. KlemeArgentina
1896.07.01.1986.Luka Luetić pok. Marijana
1895.07.03.1986.Pera Luetić r. Luetić ud. Stipe
1902.15.04.1986.Manda Banović r. Luetić kći pok. StipeJužna Amerika
1892.28.07.1986.Mara Buljubašić r. Luetić ud. Jure
1904.04.08.1986.Matija Pejković r. Luetić ud. Mate
dijete17.09.1986.Hrvoje Luetić sin Drage
1906.07.11.1986.Andrija Luetić pok. Frane
1899.14.12.1986.Mara Turić r. Luetić ud. Stipe (Ponoća)
1945.21.09.1987.Aleksandar Luetić sin Jure
1915.19.02.1988.Stanislav Luetić pok. Ante
1915.20.02.1988.Cesarija Luetić r. Luetić ž. Joze
1915.24.03.1988.Milka Luetić kći pok. Tome
1890.22.02.1989.Ivan Luetić pok. Frane
1976.28.05.1989.Tonći Luetić sin Markaprometni udes
1911.15.08.1989.Frane Luetić pok. AnteAustralija
1900.05.08.1990.Ivan Luetić pok. Andrije (Zane)Argentina
1946.02.01.1992.Miro Luetić pok Mate (Migela)
1907.09.02.1992.Grgo Luetić pok. StipeArgentina
1912.21.03.1992.Jure Luetić pok. Stipe
1910.17.12.1992.Ivan Luetić pok. Jakova
1906.27.03.1993.Vladimir Luetić pok. Josipa
1948.24.05.1993.Stipe Luetić pok. Mate (Migela)tragično
?20.10.1993.Valerija Luetić ud. Ivana
1967.22.11.1993.Mario Luetić sin Jure - Hrvatski vojnikDomovinski rat
193211.02.1994.Nediljka Luetić r . Buljubašić ž. Milana
1907.12.10.1995.Luca Turić r. Luetić ž. Jure
1927.27.10.1995.Čedomir Luetić pok. StipeZagreb
1911.02.11.1995.Marko Luetić pok VladimiraSinj
1931.17.03.1996.Veselka Luetić r. Luetić ž. Dinka
1912.16.01.1997.Kata Luetić pok. Frane
1906.15.02.1997.Ljeposava Luetić ud. Ante
1931.08.04.1997.Oliva Luetić kći pok. Pavla
1927.13.05.1997.Ivica Luetić kći pok. Ante
1914.13.12.1997.Stana Marčelja r. Luetić kći Marka
1934.06.08.1998.Rozarka Luetić r. Pavlinović ž. Sretana
1921.22.08.1998.Pavica Benzon r. Luetić ž. Duje
1923.21.09.1998.Anka Luetić r. Abram ud. Andrije
1943.08.09.1999.Nada Duplančić r. Luetić kći pok. Ante
1920.18.09.1999.Ruža Luetić r. Babarović ud. Jure
1922.04.11.1999.Frane Luetić pok. FraneDubrovnik
1931.21.11.1999.Don Veselko Luetić pok. Josipaprometni udes
1929.01.02.2000.Srećko Luetić pok Joze
1927.26.02.2000.Dr. Vladimir Luetić pok. Ivana - akademikZagreb
1923.10.07.2000.Filomena Luetić r. Korda ud. Vladimira
1927.30.09.2000.Tomislav Luetić pok. Luke - profesorZagreb
1940.21.11.2000.Dragica Luetić r. Družijanić ž. Zvonimira
1912.19.05.2001.Ive Luetić r. Garmaz ud.Mate (Migela)
1923.19.07.2001.Ruža Luetić r. Knezović ž. Tomislava
1914.12.08.2001.Stipe Luetić pok. Stipe
1912.14.10.2001.Kosovka Klobučar r. Luetić pok. MarkaZagreb
1930.16.03.2002.Dinko Luetić pok. Jure
1946.25.03.2002.Grozdana Luetić r. Dumančić ž. Ante
?17.08.2002.Duje Benzon pok. Grge muž Pavice Luetić
1921.18.12.2002.Ljubomir Luetić pok. Stipana
1923.28.03.2003.Zvonimir Luetić pok. Stipana
1924.31.05.2003.Ante Luetić pok. Josipa
1917.22.07.2003.Anka Luetić kći pok. Stipana
1921.14.11.2003.Zorka Luetić kći pok. Marka
1917.07.01.2004.Mande Luetić r. Luetić ud. pok. Brune
1928.01.03.2004.Milan Luetić pok. Stipe (Milanić)
1929.06.03.2004.Elza Luetić kći pok. Ivana LukinaKarlovac
1932.30.03.2004.Željko Luetić pok. Ivana
1926.28.09.2004.Marijan - Marinko Luetić - poštar u miru
1919.30.10.2004.Ivanka Vodanović r. Luetić kći pok. JozePodgora
1921.13.02.2005.Nediljka Luetić r. Roglić ud. Stipe
1929.26.06.2005.Vladimir Luetić pok. Stipe
1939.03.08.2005.Nada Pavlinović r. Luetić pok. Ivana
1914.20.10.2005.Danica Luetić kći pok. Josipa (Bepa)
1914.08.12.2005.Ive Maleš r. Luetić kći pok. Frane VicinaSplit
1954.08.01.2006.Joško Luetić sin Ivana Bepova
1924.13.01.2006.Ljubica Luetić ž. Ivana Bepova
1921.15.11.2006.Valerija Luetić ž. Marinka
1944.18.11.2006.Ana Luetić r. Turić ž. Jure
1928.24.11.2007.Klemento - Mateo Luetić pok. JureArgentina
1930.27.01.2008.Mirko Luetić pok. Ivana
1989.04.10.2008.Marko Luetić sin Radoslava - ( prometni udes)Split
1934.15.02.2009.Milivoj LuetićZagreb
1925.21.05.2009.Slavko Luetić pok. Stjepana
1925.27.08.2009.Iva Luetić r. Pušić ud. Frane
1934.31.03.2010.Teofil Luetić, pok. Stjepana
1936.03.04.2010.Ivo Luetić, pok. PaveSplit
1926.29.03.2012.Marinko Luetić, pok. Jure
1926.28.06.2013.Ivan Luetić, Bepov
1926.22.05.2014.Milka Luetić, r. Pivac ud. Ante
1945.17.09.2015.Vida Luetić ž. HrvojaMaribor
1936.20.03.2016.Ružica Luetić, pok. Stjepana
1933.04.05.2016.Filomena Luetić, ud. Martina
1941.12.06.2016.Hrvoje Luetić pok. PetraMaribor
1971.29.07.2016.Milka Luetić r. Maršić ž. ZoranaSolin
1949.13.11.2016.Ivanka Luetić
1933.07.04.2017.Branko Luetić pok. Ivana
1929.28.04.2017.Tomislav Luetić
1926.13.07.2017.Desanka Pavić r. LuetićSplit
1941.02.10.2017.Juraj Luetić
1933.12.03.2019.Ivan Luetić pok. BartulaSplit
1927.18.11.2019.Ivan Luetić (Ivanić), pok. Stipe
1937.11.10.2020.Ružica Luetić
1966.09.12.2020.Goran Luetić pok. Branka
1928.20.02.2021.Danica Luetić, r. Erceg ž. Ivana
1926.23.03.2021.Jele Luetić
1947.09.05.2021.Frane Luetić pok. Andrije
1937.02.10.2021.Raul LuetićSplit
1942.08.10.2022.Dragica LuetićSplit
1943.12.12.2022.Marija LuetićSplit