Brnić, Brnić-Levada

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-03.01.-Ivanica mater Jure Brnića
-10.01.-Antica kći Jerka Brnića
-11.01.-Mijo Brnić
-16.01.-Mijo Brnić
-20.01.-Jakov Brnić sin Marka
-21.01.-Joze Brnić pok. Stjepana
-22.01.-Mate Brnić pok. Joze
-03.02.-Matij Brnić sin Šimuna
-12.02.-Ante Brnić
-18.02.-Šimun Brnić
-24.02.-Marta Brnić pok. Ante
-02.03.-Jerko Brnić
-26.03.-Ive Brnić
-30.03.-Mate Brnić sin Stipana
-01.04.-Ivanica Brnić
-14.04.-Antica Brnić ž. Andrije
-02.05.-Lucija Brnić
-16.05.-Mijo Brnić Ivanov
-13.06.-Jurka Erceg ž. Mate Brnića
-20.06.-Jurka Brnić
-26.06.-Ive Brnić kći Ante
-09.07.-Manda Brnić
-23.07.dijeteIvanica Brnić kći Jerke
-07.09.-Mande Brnić ž. Ante
-01.10.-Jakov Brnić
-01.10.-Mara Brnić
-19.10.-Mijo Brnić pok. Jure
-04.11.-Ilija Brnić sin pok. Josipa
-05.11.-Mara Brnić Matina
-06.11.-Jure Brnić pok. Mije
-13.11.-Matija Brnić ž. Mate
-30.11.-Jelena Brnić
-08.12.-Jerko Brnić
-14.12.-Petruša Brnić ž. Ilijetragično
-17.12.-Paško Brnić sin Jerka
1755.10.06.1838.Jerolim Brnić pok. Šimuna
1757.10.12.1840.Jelena Brnić r. Šarić ž. Jure
1791.15.08.1855.Jakov Brnić - Levada pok. Jure
1785.25.09.1862.Ivan Brnić pok. Ante
1819.01.05.1866.Ivan Brnić Jakovljev
-09.05.1869.Mijo Brnić
1799.30.09.1869.Mate Brnić pok. Jerka
1810.12.08.1870.Šime Roglić r. Brnić ud. Mate
1871.13.08.1873.Mate Brnić sin pok. Stipana
1819.27.03.1874.Ive Šarić r. Brnić-Levada ž. Jure
1833.23.01.1877.Jurka Šarić r. Brnić ž. Mate
1802.03.06.1883.Mande Brnić ž. pok. Marijana Roglića
1820.26.09.1885.Jure Brnić pok. Ivana
1816.01.02.1887.Josip Brnić pok. Ivana
1868.18.10.1888.Ivka Brnić r. Brnić - Levada ž. Jozina
1819.03.01.1889.Jakov Brnić pok. Ivana
1819.13.01.1889.Jakov Brnić pok. Ivana
1822.18.01.1891.Matija Brnić ž. pok. Jure
1822.24.09.1891.Matija Brnić r. Luetić ud. Jure
1858.30.09.1895.Jozo Brnić pok. Stipana
1821.25.11.1899.Iva Topić ž. Stipana Brnića
1839.04.08.1900.Jaka Luetić žena Mate Brnić - Levade
1819.25.09.1900.Stipan Brnić pok. Jerka
1839.09.11.1901.Luka Brnić pok. Mate
1822.26.10.1904.Mate Brnić - Levada pok. Jakova
1822.17.02.1905.Šime Brnić r. Baban ud. Jakova
1834.24.06.1905.Ante Brnić pok. Mate
1865.02.08.1908.Ive Brnić ud. pok. Petra
-07.01.1914.Ive Roglić ž. Marijana Brnića
1851.18.09.1916.Jure Brnić - Levada pok. Mate
1897.21.08.1917.Bartul Brnić sin Marijanovžrtva 1. svj. rata
1855.12.08.1919.Ivan Brnić pok. Jakova
1851.18.12.1921.Filip Brnić Jakovljev
1862.03.01.1922.Petar Brnić pok. Jakovatragično
1872.10.02.1929.Stipan Brnić pok. Luke
1868.14.08.1929.Matija Brnić ž. Mije Šarića
1854.20.02.1930.Matija Turić r. Brnić ž. Nikole
1905.06.04.1932.Mara Zec žena Joze Brnić - Levade
1901.19.04.1932.Manda Brnić kći pok. Mije
1856.17.06.1932.Marko Brnić - Levada pok. Ivana
1854.04.04.1933.Mara Šarić ud. pok. Filipa Brnića
1921.09.06.1933.Mara Brnić kći Lukina
-02.05.1934.Iva Mrkonjić ž. Mate Brnić - Levade
1859.05.08.1936.Ive Brnić r. Šarić ud. pok. Marka
1861.28.03.1938.Kate Karlušić vjenčana za Miju Brnića
1886.29.03.1938.Jurka Selak vjenčana za Marijana Brnića
1877.20.09.1940.Ive - Pera Luetić ž. Petra Brnića
1877.26.10.1940.Pera Brnić r. Luetić ud. Petra
-21.02.1942.Joze Brnić pok. Stipana
1870.11.07.1942.Marijan Brnić - Levada pok. Mate
1861.23.09.1942.Mate Brnić pok. Jure
1884.03.01.1943.Ćiril - Marijan Brnić pok. Filipa
1891.19.04.1943.Jozo Brnić pok. Ivanažrtva 2. svj. rata
1917.28.07.1943.Ivan Brnić pok. Mate - hrvatski vojnikžrtva 2. svj. rata
1888.22.09.1943.Marijan Brnić pok. Antežrtva 2. svj. rata
1919.11.07.1944.Martin Lovrinčević Andrijin -hrvatski vojnikžrtva 2. svj. rata
1888.25.10.1944.Marijan Brnić pok. Ante (Osijek)žrtva 2. svj. rata
1898.26.12.1944.Matija Brnić - Levada r. Šabić ž. Joze
1926.11.01.1945.Viktorija Brnić kći Jure i Matije Lišnjić
1925.29.09.1945.Filomena Brnić kći Jure
1863.27.09.1947.Marijan Brnić pok. Stipana
1877.21.10.1948.Mande Brnić kći pok. Ante
1862.05.01.1951.Mare Brnić r. Lendić ud. Ivana
1881.17.03.1953.Mara Brnić r. Luetić ud. Marijana
?30.04.1954.Ivica BrnićOsijek
1922.13.01.1958.Ante Brnić pok. Marijana
1937.06.01.1959.Ante Brnić sin Ilijin - ročni vojnik JAtragično
1893.17.12.1961.Iva Brnić - Levada kći pok. Jure
1901.18.03.1963.Ana Brnić r. Brnić ž. Stipe
1928.08.01.1978.Dobroslav Brnić pok. Jure
1902.21.09.1978.Jure Brnić pok. Ivana (iz Takala)
1902.06.12.1979.Matija Brnić ud. Jure
1903.28.07.1983.Stipe Brnić pok. Marijana
1922.09.12.?Andrija Brnić pok. Stipana
1913.16.11.1984.Ilija Brnić pok. Marijana
1937.16.07.1985.Ante Brnić pok. Stipe
1915.27.07.1986.Mara Brnić r. Brnić ž. Andrije
1894.02.05.1988.Šima Selak r. Brnić ud. Joze
1909.20.08.1989.Mara Brnić r. Luetić ud. JakovaArgentina
1906.01.11.1989.Mate Brnić - Levada pok. Jure
1935.31.08.1990.Jure Brnić - Levada pok. Joze
1910.09.07.1994.Ana Brnić r. Lelas ud. Ilije
1905.21.12.1995.Jure Brnić pok. Petra
1910.21.03.1997.Pera Brnić r. Šarić ud. Milana
1907.23.04.1998.Lucija Brnić r. Brnić ud. Jure
1913.14.01.2000.Luca Brnić r. Šarić ud.Nikole
1943.26.10.2001.Ante Brnić pok. JurePerth - Australija
1932.14.02.2003.Ivan Brnić-Levada (Ikeša)
1925.16.03.2003.Matija Brnić r. Šarić ž. Mate
1923.16.04.2003.Mate Brnić pok. Stipe
1919.20.07.2003.Stana Brnić r. Lizatović ž. Jure
1939.30.11.2004.Neda-Ruža Brnić-Levada r. Brnić ud. Ivana
1933.06.09.2005.Danko Brnić
?21.10.2005.Eugen Brnić
1918.12.02.2006.Jure Brnić (Kikić)
1937.19.09.2006.Zorka Brnić r. Guć ž. Stipe
1916.10.03.2007.Mila Brnić-Levada r. Brnić ud. Mate
1955.01.04.2014.Jozo Brnić pok. Juriše
1937.20.09.2014.Mate Brnić Levada
1961.12.06.2016.Juroslav Brnić-Levada pok. Mate
1934.15.06.2017.Ivan Brnić pok. Josipa
1980.14.02.2018.Dijana Brnić Perica
1940.30.01.2020.Ivan Brnić
1947.18.12.2020.Marijan BrnićOsijek
1937.24.02.2023.Mariano Vladomiro Brnić (Bico)Buenos Aries, Argentina
1938.18.07.2023.Danica Brnić ud. Dobroslava r. Šućur