Božićne pisme

Povijest Župe i njenog vjerskog života nikada nigdje nije posebno obrađivana kao nešto što bi bilo značajno za ovo podneblje. Iako se uvijek dičila vrlo inteligentnim, snalažljivim a u posljednjem stoljeću i vrlo školovanim pukom, nije imala toliko značajnih zaljubljenika povIjesnog slova da bi bar ono osnovno i proživljeno bilo i zapisano. Božićne pjesme u Župi Biokovskoj narod pjeva još od prve polovine 19. stoljeća (od narodnog preporoda). Prve božićne pjesme koje se pjevalo u Župi biše "U sve vrime godišta" i "Veseli se Majko Božja", dok su ostale Božićne pjesme vjernici prihvatili dosta kasnije. Značaj božićnih pjesama ne leži u njihovoj folklornoj i glazbenoj vrijednosti već one na posebno etičan način iznose događaje iz Biblije i otkrivaju štovanje novorođenog Boga u našem narodu. One u svojoj srži opisuju cjelokupan sadržaj kršćanskog Vjerovanja i opstanka uz jedinog Spasitelja. Svatko onaj tko je ikada pjevao božićne pjesme u našoj crkvi osjeća duh prošlosti, glas naših djedova, čuje jezik naših predaka u pjesmi koju oni stvoriše štujući malog Isusa više nego što su štovali i sami sebe. Ove pjesme povezuju čitav naš narod i zato moraju biti putokaz našim pokoljenjima da nikada ne zaborave, kako sve što oni trenutno uživaju, njihovi pradjedovi stvoriše u vjeri u Isusa Krista. A često u povIjesti Hrvatskog naroda ta vjera u Boga bijaše jedino što im je ostalo i što ih je vuklo naprijed. Poštujmo riječ naših pradjedova, živimo u vjeri u jedinoga Boga i pjevajmo božićne pjesme, iako malo osuvremenjene (prija se pivala „ikavica“), kako bi i oni koji će tek doći imali šta naslijediti...

U SVE VRIME GODIŠĆA

U sve vrime godišća, mir se svitu navišća,

Porođenje Ditića, od Divice Marije.

Od pričiste Divice, i nebeske kraljice,

Anđeoske cesarice, svete Dive Marije.

Diva sina porodi, đavlu silu svu slomi

A kršćane oslobodi, sveta Diva Marija.

U jasle ga stavljaše, majka mu se klanjaše,

Ter ga slatko ljubljaše, sveta Diva Marija.

Anđeli mu služiše, novu pismu pivaše

Od njeg milost prošaše, sveton Divon Marijon.

U ponoć se Bog rodi, nebo zemlju prosvitli,

Ko u podne svitlo bi, sveton Divon Marijon.

Zrak izađe zornice, od pričiste Divice

Anđeoske cesarice, svete Dive Marije.

Svako svita stvorenje, sada ima veselje,

Božje štujuć rođenje, od Divice Marije.

Oci u limbu pivaše, kad te glase slušaše,

Da Bog rođen bijaše, od Divice Marije.

Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu,

I čoviku smirnomu, sveton Divon Marijon.

Koj u tmini stajaše, i bez svitla bijaše,

Sina Božjeg čekaše, od Divice Marije.

Kog obeća Bog dati, i na svit im poslati,

Ter iz tmina pustiti, sveton Divon Marijon.

To željahu viditi, i s veseljem primiti

Pa s njim navik živiti, sveton Divon Marijon.

Anđeo priđe nebeski, pastirima navisti,

Prevelike radosti, od Divice Marije.

O pastiri tecite, stada vaša pustite,

Sina Božjeg vidite, sveton Divon Marijon.

Tad pastiri pođoše, sina Božjeg nađoše,

Ter mu hvale dadoše, sveton Divon Marijon.

Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu,

I čoviku smirnomu, sveton Divon Marijon.

Slavu vječnu vidiše, ter se vele čudiše,

Bogu poklon činiše, sveton Divon Marijon.

I to čudo procvita, nad tim kraljem od svita.

Kog uboga čestita, povi Majka Marija.

Kralj u jaslam ležaše, a odjeće nemaše,

Jer uboštvo ljubljaše, sveton Divon Marijon.

Teb Isuse hvalimo, sveto Trojstvo slavimo,

Majku tvoju častimo, svetu Divu Mariju.

VESELI SE MAJKO BOŽJA

Veseli se Majko Božja, puna milosti,

Veseli se i raduj se, rajska svitlosti.

Jer si noćas porodila, svojim mlikom zadojila,

Boga malašna, Boga malašna.

Veseli se, jer kako si vazda želila,

Radi čega svoga Boga, sveđ si molila.

Divicon si vazda bila, Divicon si porodila,

Boga našega, Boga našega.

Vesl´mo se i mi braćo,ovdje zajedno,

Al´ veselje neka naše, bude pravedno.

Svi se grija odrecimo, i srčano utecimo,

Bogu rođenu, Bogu rođenu.

Svin van Božić nazivamo, braćo ljubljena,

U stečenju vičnog zdravlja, od vas željena.

Kojega van rođen dao, kako bude tko pitao,

Na dan današnji, na dan današnji.

RADUJTE SE NARODI

Radujte se narodi, kad čujete glas,

Da se Isus porodi u blaženi čas.

Svaki narod čuj, čuj,

i Betlemu pristupljuj, pristupljuj.

Vidi Božje otajstvo u podrtoj štalici

I ko trpi uboštvo na toj tvrdoj slamici.

To otajstvo štuj, štuj,

i k jaslican pristupljuj! Pristupljuj!

Raduje se Marija s Josipom gledeći,

"Anđeo piva ""Glorija"" po zraku leteći."

I ti svite čitavi,

Spasitelja pozdravi! Pozdravi!

Pođi i ti narode, k Betlemskomu dvoru

Pridruži se klanjajuć anđeoskom koru.

Lipe dare daj, daj,

pa mu lipo zapivaj! Zapivaj!

Zdravo mali Isuse, koji sad nas pohodi,

Tebe sav puk uznosi, nas u slavu vodi Ti.

Sveto tvoje rođenje,

bilo nam na spasenje! Spasenje!

SVIM NA ZEMLJI MIR, VESELJE

Svim na zemlji mir, veselje, budi polag Božje volje!

To sad nebo navišćuje i glas s neba potvrđuje.

Dobre volje svaka duša, grija neka već ne kuša,

Nego hvali, diči Boga, što je posla Sina svoga.

Sina svoga, Boga moga, s Ocem, Duhom jednakoga,

Duhom Svetim začetoga, od Divice rođenoga.

RODIO SE BOG I ČOVJEK

Rodio se Bog i čovik, usred štalice,

Rumen cvitak, dragi Sinak Svete Divice,

Anđeli čuj pivaju: Slava Bogu na nebu,

A mir ljudima dobre volje, na nizini tu!

Tu na slami Sinak leži, toči suzice,

Za nas slabe, grišne ljude, svoje ovčice,

Anđeli čuj pivaju: Slava Bogu na nebu,

A mir ljudima dobre volje, na nizini tu!

Među volom, među oslom, tužno tuguje,

Od sveg svita nitko njega, tu ne miluje,

Anđeli čuj pivaju: Slava Bogu na nebu,

A mir ljudima dobre volje, na nizini tu!

OJ PASTIRI

Oj, pastiri, čudo novo, niste nigdar vidili ovo:

U jaslicam prostim rodio se Bog,

Koji sneba siđe, radi puka svog,

Koji s neba siđe, radi puka svog.

Betlem evo, nije daleko, znajte da vam istinu reko:

U štalici prostoj leži ditešce,

Na slamici oštroj, kao janješce,

Na slamici oštroj kao janješce.

Ljubav Božja privelika, primi pravu put čovika

S neba siđe dolje radi grišnika,

Rodi se u štali radi čovika,

Rodi se u štali radi čovika.

VESELJE TI NAVIŠĆUJEM

Veselje ti navišćujem, puče kršćanski,

Jerbo se kralj u Betlemu rodi nebeski,

Još mali, u štali, kog stvorenje svako slavi,

Štuje, diči jer je pravi, On naš Spasitelj i Otkupitelj.

Pored njega stoji Majka, Diva Marija,

Pa sveg svita Spasitelja, lipo povija,

Njeg doji, i goji, uspavljuje njegujući,

Spavaj, spavaj pivajući, u toj štalici, sve na slamici.

NARODI NAM SE

Narodi nam se Kralj Nebeski,

od Marije čiste Divice,

Na tom mladom litu, veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

Po Njemu slidi Sveti Stipan,

prvi mučenik gospoda Boga,

Na tom mladom litu, veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

Sveti Ivan, priljubljeni,

međ´apostoli preodabrani,

Na tom mladom litu, veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

Malu dicu pomoriše,

za ime Božje, kao ovčice,

Na tom mladom litu, veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

Sveta tri kralja dare nose,

tamjan i zlato, plemenitu mast,

Na tom mladom litu, veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

O mi svi Božji krštenici,

mladome Kralju, dare nosimo,

Na tom mladom litu, veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

Hvaljeno budi Sveto Trojstvo,

hvalu svi dajmo, Gospodu Bogu,

Na tom mladom litu, veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

Daj nam Bog zdravlje, k tomu veselje,

na tom mladom ljetu, svega obilje,

Na tom mladom litu, veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

DITEŠCE NAM SE RODILO

Ditešce nam se rodilo, u jasle se položilo,

Isuse mileni Bože moj, srce Ti dajem da sam Tvoj,

Isuse mileni Bože moj, srce Ti dajem da sam Tvoj.

Sin Boga Oca i Bog sam, s neba na zemlju siđe k nam,

Isuse mileni Bože moj, srce Ti dajem da sam Tvoj,

Isuse mileni Bože moj, srce Ti dajem da sam Tvoj.

Čista ga Djeva rodila, i u jasle položila,

Isuse mileni Bože moj, srce Ti dajem da sam Tvoj,

Isuse mileni Bože moj, srce Ti dajem da sam Tvoj.

Isus Mu ime Otac da, da nas otkupi podla zla,

Isuse mileni Bože moj, srce Ti dajem da sam Tvoj,

Isuse mileni Bože moj, srce Ti dajem da sam Tvoj.