Ganga

zabilježio Davor Turić

GANGA O GANGI

Gango moja ispod Bijakove,

ko ti sada piva pisme nove.

Gango moja, i moj did te piva,

pa i ja ću dok me bude živa.

Gango moja, gangao te nebi

da se nisam rodio u tebi.

Nije ganga prosta pivatanja,

nit beštima srca i neznanja.

Oćemo li zapivati pobro,

Bog će dati pa će biti dobro.

Imenjače, zagangajmo jače,

neka srce u divojke plače.

Zagangajmo neženjeni momci,

naka pukne srce u divojci.

Nije mene još nadganga niko,

nećeš ni ti, od beštije sliko.

Digni jednu, nisi ostarijo,

ako si se pobro oženijo.

Ja kroz selo zagangan polako,

da me čuje staro i nejako.

Ajmo jednu, nije mrtva glava,

sinoć me je ćaća zajebava.

Ajmo jednu, nije mrtva glava,

neka živi Rvacka država.

Gango moja, da mi nije tebe,

odavno bi oženijo sebe.

Pivaj brajo, oko sokolovo,

slomit ćemo čelik i olovo.

Gango moja i pivanje moje,

svake san te naučijo boje.

Gango moja, uvik san te piva,

i pivat ću dok me bude živa.

Grlo moje, dat ću ti kolača,

nemoj ružit ćaćina pivača.

Grlo moje oće da bećari,

nemojte mu zamiriti stari.

Nema toga skin bi pivat moga,

nema moga brata rođenoga.

Ne ženi me blago i imanje,

nego ganga i lipo pivanje.

Od kad nismo, za miloga Boga,

zapivali jedan uz drugoga.

Pivaj brate, nek se kuća ori,

ko će bolje neka odgovori.

Sve bi svoje prigorijo jade,

da mi mala zapivati znade.

Treni jednu, nije mrtva glava,

sedan dana kući nisan spava.

Zapivajmo nas tri rodijaka,

isprid kuće naši divojaka.

Poznaješ li mala grlo moje,

kad zapiva isprid kuće tvoje.

Gango moja, zapivat ću tebe,

moran jadan razgovorit sebe.

Gango moja, ko te izmislijo,

di god bijo, đava ga odnijo.

Gangaj gango i meni si draga,

da si gora od crnoga vraga.

Gango moja, mili razgovore,

veseliš me kad mi je najgore.

Gango moja, gangat ću te i ja,

kad te ganga cila Dalmacija.

Gango moja, ko te izmislijo,

Božijega raja ne vidijo.

Gango moja, ostavit te neću,

dokle bude dernek u Lovreću.

Gango moja, ti naviko stara,

nedan tebe za nikakvi para.

Ja ću gangat, ganga je milina,

i moja je gangala starina.

Ja ne pivan da me selo čuje,

nego da mi duša ne boluje.

Kad zaganga moja čista duša,

pola sela ustane pa sluša.

Moje grlo vene kad ne piva,

ko vesliđan kad se ne zaliva.

Volin tebe zapivati gango,

nego balat valcer ili tango.

Nepivan ti majko od veselja,

nego da me mine moja želja.

Oću pivat i oću galamit,

da ga vidin ko će mi zabranit.

Odkad nismo zapivali Bože,

pa se grla nemogu da slože.

Moja ganga nikoga ne vrijeđa,

koga vrijeđa nek okrene leđa.

Pivaj, ori golube u gori,

ko je tužan da se razgovori.

Pivalo bi mlado grlo moje,

al nemože srce, bolesno je.

Seljak bio a gazda se pravi,

oće gango da te zaboravi.

Zapivat ću, taman ginit da ću,

nek se piva dok je glava živa.

Da je meni domaće rakije,

ja bi piva do Svete Marije.

Gango moja, da nam tebe nije,

nebi znali ni za kakve grije.

Il pivali jako, il polako,

ne čuju nas divojke nikako.

Grlo moje nema tebi para,

čuje te se u četri kotara.

Čuvaj rode pismu od davnina,

drž se gange i bukare vina.

Pivaj brate srca veseloga,

ne kunu nas žene nijednoga.

Kad zapivan, ćaća pozna ko je,

Evo meni, propalice moje.

Ja san svoje sakupio jato,

za zapivat , došli smo ti za to.

Pivan gangu i sidin na stocu,

ljubin praznu od rakije bocu.

Vesela me rodi moja mati,

pa ja gangu mogu zapivati.

Oću pivat i oću se krivit,

jerbo mi je dodijalo živit.

ŽUPSKA GANGA

Župo moja podno Bijakove,

sveti Ivan čuva ti domove.

Iđe Božić i Godina nova,

čeka mene moja Bijakova.

Mila Gospe, jesu suze gorke,

na rastanku momka i divojke.

Nije moja zaplakala mala,

dok mi nije kuver spakovala.

Sve san svoje spakovao stvari,

još se stobon pozdraviti stari.

Proklete su obe Amerike,

satraju te gore od motike,

Nema sveca ni slobodni dana,

ni derneka kod Svetog Ivana,

Ni bukare vina kraj komina,

blagosova nema materina.

Nemaš kada niti zaplakati,

a kamoli gangu zapivati.

Ja udovac a žena mi živa,

to je meni Amerika kriva.

Ameriko Sjeverna i Južna,

u vami su naša braća tužna.

Ameriko zemljo kauboja,

neće u te ova noga moja.

Goro bajna, jel ti žao lista,

kao meni moga rodnog mista.

Mala moja, moj rumeni cvitu,

teško meni u tuđemu svitu.

Ostade mi moja draga tužna,

daleko je Amerika južna.

Dobra večer, majko moja stara,

evo sina, nema ni dolara.

Gusle moje od kljenova panja,

kad guslite muka mi je manja.

Piši meni u Njemačku ženo,

skime spavaš, jeli ti studeno,

Piši meni u Njemačku sine,

ko ti diže noge materine.

Piši meni u Njemačku ćeri,

ko ti sada skače po materi.

Pišite mi moji roditelji,

ko li mene minja u postelji.

Nedaj Bože crnom Ciganinu,

da za kruvon iđe u tuđinu.

Oj Njemačka, nevoljo i tugo,

vratit ću se neće proći dugo.

Nosi đavle Njemačku i marke,

kad ostado bez oca i majke.

Oj Ivane, iz Njemačke druže,

sićaš li se, išli smo u spuže.

Ovce moje usrid Bijakove,

đavlu dajen i vas i vukove.

Šta je ljuta u zimu Turija,

nije liti ni šarulja zmija.

Diliđenca niz Turiju cvili,

nosi pismo, piše mi moj mili.

Bijakova čuvala ajduke,

a Župljanci davali joj ruke.

Bijakova, mater od vukova,

a Turija, njena ćer starija.

Župa selo, moje misto rodno,

di je meni zagangati zgodno.

Zora sviće a ja kroz Rogliće,

taman Mare pustila piliće.

Sveti Jure sa vr Bijakove,

čuvaj Župske po svitu sinove.

Ja za brdon sidijo na silu,

tri me cure zapale na dilu.

Bijakovo kršna, kamenita,

u tebi su dica plemenita.

Mala moja iz Šarića Ruže,

porosilo, oćemo u spuže.

Sačuvaj me s Bijakove Jure,

suve pure i debele cure.

Ništa neću opipati slađe,

neg brđanku kad u selo sađe.

Raški dernek a rakija prava,

mora biti jaketa krvava.

Stare lole na raskršću stanu,

pa se misle na koju će stranu.

Kad Primorci dočekuju zeta,

ispeku mu jezik od pileta.

Reste mala na Roglića strani,

baba moja dobro mi je rani.

Sve san svoje ostavijo pare,

u birtiji kod kurave stare.

Ženit ću se sa Šarića staja,

dat će baba pršuta i jaja.

Selo moje, Župa se ne zvalo,

ti si mene u barabe dalo.

Priko brda zarđala cesta,

odkad mene i mog rođe nesta.

Koliko san popio rakije,

potekla bi rijeka sa Turije.

Koliko san popio "Štokova"

poteka bi potok s Biokova.

Dotraj mala pod Bikine stine,

da te lola za guzicu šćine.

Mala moja, materin krtočić,

pusti moga galešu u dočić.

Dabogda me plašile u strani,

ženske gaće na grabovoj grani.

Mala moja kad pođeš na brdo,

veži gače konopčićon tvrdo.

Mala moja, burilo te tare,

prodaj ćaću pa kupi magare.

Mala legla, mater pozdravila,

o komaštre gaće obisila.

Da me nije satrala motika,

nebi bilo lipšega čovika.

Da je pure i kisela mlika,

nebi niko na državu vika.

Na ledini sasušena trava,

di san moju malu šumprešava.

Svaka mala debela ko krava,

dok imade grožđa i smokava.

Ja san svoju i brijo i šiša,

kraj komina, di se pura miša.

Bijakovo, zelena ti gora,

di je dragi moje doce ora.

Oj motiko odbit ću ti uši,

ti si mojoj dodijala duši.

Sve san svoje popijo i proda,

osta samo u sarnaču voda.

Ja kroz selo name kučka laje,

nema moje male, krepala je.

Mala moja uvatila zeca,

pa ga nogon u guzicu deca.

Kukavica zoru razgovara,

ko će mene majko moja stara

Platit ćeš mi mala izostanke,

kad uvatin tvoje noge tanke.

Vesliđanu ko ti lomi grane,

nije niko, slomile se same.

MUŠKA GANGA

Oj barabo, bojiš li se Boga,

bojin Boga i više nikoga.

Evo vuka koji bi se tuka,

di su voli koji bi se boli.

Moj nožino oštar si u kljunu,

stalno oćeš zametniti bunu.

Sikirice mala ti držala,

oće moći do rebara doći.

Koga moja nožina ubode,

netriba mu ni kruva ni vode.

Evo momka, ne puši, ne pije,

vratijo se jučer sa robije.

Još se nije rodila budala,

da bi meni priko puta stala.

Gaće moje, okrpljene žicon,

zato mene zovu propalicon.

Od udarca moga buzdovana,

netriba ti ni piće ni rana.

Ja baraba, ime mi je Mate,

daj mi mesa, nepitan salate.

Pucaj ćaća, na mene iz topa,

ovi ti ga više na zakopa.

Čuvaj me se curice malena,

rebra su mi žicon okrpljena.

Gostijona kod duvanjskog kola,

tu je mene pribilo ko vola.

U male mi košulja vezena,

a u mene nožon probodena.

Ruko moja, šaka ti od srebra,

kome li ćeš polomiti rebra.

Sinoć name poletile flaše,

ja zinijo da me ne promaše.

Kućo moja, jelovu ti gredu,

sve san proda i ti si na redu.

Ja baraba i bio i propa,

u drugoga na nadnice kopa.

Šta ću tužan kad san malo dužan,

po sto - dvista na stotinu mista.

Pucaj, pali moj pištole stari

dok te nisu odnili đendari.

Krvi moja, ćuko te popijo,

imal iko da bi se pobijo.

Ko na mene udari malena,

udovica ostat će mu žena.

Gaće moje okrpljene žicon

zato mene zovu propalicon.

Vina žedan, džigerice gladan,

mila majka vrlo san ti jadan.

Više volin vidit čašu vina,

nego strica i njegova sina.

Rakija mi sinoć popivena,

volijo bi da je prolivena.

Evo lola što ništa ne rade,

vino piju a loze ne sade.

Ženo moja reka san ti lani,

dok ja pijen ti me se okani.

Rani majka jedinoga sina,

suvin kruvon i bukaron vina.

Sinoć mi je dala jedna mala,

dva gutljaja vina iz bokala.

Mala moja ćaći pare krade,

pa ji meni za rakiju dade.

Pijen ćaća, odsad ću i više,

kada umren da mi greb miriše.

Pij ga pajdo, nisi ga poliva,

da ga negi niz grlo proliva.

Da je meni milion dolara,

kupio bi vina i cigara.

Oću bačvu pokraj moga groba,

ko mi dođe naka vino proba.

I sinoć san, ostojećki dvije,

lozovače popijo rakije.

U konobi, mala dala mi je,

četri puta, po gucaj rakije.

Džaba ćaća vinograd i njiva,

u njima me ti nevidi živa.

Nisan željan rakije ni vina,

nego tebe, mala materina.

Pijen pivu i rakiju šljivu,

biži mala pribit ću te živu.

Demejana opletena žicon,

popijen je ja sa svojin stricon.

Oj rakijo, kad te nebi pijo,

sve bi loze odma polomijo.

Ono momče za života nije,

kad ne može rakije da pije.

Pij ga pobro, nisi ga poliva,

ja ji kopa, ti se naslađiva.

Ko je smijo ovoga da pita,

šta sve pije i kuda se skita.

Oj bukaro s četrnest duga,

ti si za me i mojega druga.

Divojka se nalokala vina,

izrigala, ko kakva živina.

Oj rakijo, rodila na glogu,

ja bez tebe živiti ne mogu.

Da rakija iz oblaka lije,

kiše bi mi bile najmilije.

Čuvena su braća na daleku,

iđu samo di kotlovi peku.

Bačvo moja, moj garavi sude,

kraj tebe me svako jutro bude.

Volim piti, moja majko stara,

cile noći sanjam konobara.

Mili Bože, koja li je jača,

šljivovica ili lozovača.

Sinjska Gospe, ajde baci name,

litru vina i malo salame.

Sve nek izda, neka loze rode,

da pijemo rakije ko vode.

Misliš majko, rodila si sina,

rodila si, mišinu od vina.

Pitaju me di baraba spava,

u konobi između bačava.

Dvi su stvari meni najmilije,

mlada cura i litra rakije.

Mene moja svitovala mati,

popij sine kad ti kogod plati.

Mili Bože, sve su žene iste,

opiju me pa me iskoriste.

Svi barabe, kad se pije džabe,

kad se plaća, niko se ne svraća.

Rodi majko još jednog mangupa,

kad ja pijen nek on čaše lupa.

Ko se boji noža karikaša,

nek ne iđe meni za pajdaša.

Mala moja, napoj konja moga,

a mene ćeš vina rumenoga.

Teško kopat, a rakija duša,

jadan ti je ko je nije kuša.

Moja prija rakiju ispija,

ali pitu nezna da razvija.

Iman loze a po njima trava,

kad ji vidin zaboli me glava.

Sve barabe uvik piju džabe,

vino, pivu i rakiju šljivu.

Viče selo da san bećarina,

ne bojin se rakije ni vina.

Mala moja, zame nije tila,

opit ću se, jerbo mi je mila.

Mi barabe, i stari su bili,

iz bukare, rakiju su pili.

Malu moju privarila piva,

eno leži ni mrtva ni živa.

Ja kod koza, mala kod goveda,

crni đava mirovat nan ne da.

Selo moje večeraj pa ligaj,

za moju se ženidbu ne brigaj.

Selo moje, duša zate pati,

oće duša tebi da se vrati.

Sinoć moji večerali zelja,

skoro nisan crka od veselja.

Sinoć moji večerali slame,

jedan pijat ostavili za me.

Vino moje, pokojnoga dropa,

svak bi pijo, niko nebi kopa.

Pobili se na tavanu lonci,

ko će kanti zabiti da pamti.

Mala moja, ubolo te tele,

u te tvoje guzice debele.

Razvij mi se trobojnice milla,

dosta si mi u potaji bila.

Moj kolega, lipe tvoje žene,

prije tebe, ljubila je mene.

Poljičani, jeli to moguće,

naše cure tuku vas na buće.

Mala moja, moj golube mrki,

bil se dala poljubiti brki.

Mene ćaća sikiricon gura,

ajde sine da tražimo cura.

Divojka se kupala u Savi,

digla noge da se ne udavi.

Ručku kupus a večeri zelje,

pucaj Bože u moje veselje.

Mala moja, otvori kapiju,

da utjeran vranca u avliju.

Ajte ligat cure i mladići,

nestalo je petrolja u svići.

Meni Papa čestita iz Rima,

Sritan Božić meni i mojima.

Neću mala, za mene si stara,

sve da spavaš na vrići dolara.

Ovaki te mala ne oženi,

bez tovara, dolara zeleni.

Teci vodo ispod Kamen mosta,

mala moja ljubavi je dosta.

U mog ćaće četiri su sina,

ja najmlađi, najveća živina.

Ja se mala zablenio u te,

pa bez tebe nemogu minute.

Pucaj Bože u stogove slame,

i u cure što spavaju same.

Šta će poštar dok su žive žene,

prije zore vijesti raznesene.

Lezi mala, ne čini se fina,

meka ti je mlada ditelina.

Dajen mala i kravu i tele,

da poljubin tvoje grudi bijele.

Mala moja, crne oči tvoje,

ko traversa u matere moje.

U mog strica devetero dice,

pet je ženski a četri curice.

Mala moja smotani rebara,

ko da te je ćaća natovara.

Curin prozor potopila voda,

kud je bilo ulaziti zgoda.

Zoro rujna, ako je moguće,

pola ure, produži svanuće.

Ja kroz selo, kučka laje name,

ćuti kučko, šta te briga zame.

Obrilo je i ošišalo je,

malu moju, niko nezna ko je.

Ja bi svate skupio do sride,

da mi mala grabovinu ide.

Kiša pada a munjina šara,

gonjaju me četeri đendara.

Mala moja, privarila mene,

neće više, trave mi zelene.

Mala moja, što ja i ti znamo,

sve u crnu zemlju zakopamo.

Mala moja u polju kod loza,

siri mliko od jalovi koza.

Mala moja oće da se drpa,

nema sisa nametnila krpa.

Pere mala gaće na izvoru,

smrdi voda ko jarac u toru.

Volin cure a najviše stare,

jer su dobre zaradile pare.

Nasrid sela tri bandere stoje,

višajte se stare cure moje.

Ja kroz selo, name pasi laju,

stare cure, name ji huškaju.

Đavlu dala, svoga pivca mala,

rano piva, nebilo ga živa.

Pitaju me, odakle si bili,

Imoćanin, Hrvatina cili.

Pitaju me, odakle si dijete,

Imoćanin od glave do pete.

Pitaju me, odakle si žuti,

Imoćanin, bolje ti je ćuti.

Kad bi meni moje gaće spale,

alaj bi se žene radovale.

Evo džepa di su pare stale,

evo budže kud su ispadale.

Dabogda ga ubilo iz topa,

ko se bude ženijo bez popa.

Ove naše lipotice fine,

daje dotrat do rijeke Cetine,

pa ji oprat vodon samo malo,

po svoj bi se rijeci poznavalo.

Mala moja, kukuruze brala,

jedan klip je zase odabrala.

Lezi mala kod prvoga jarka,

da pravimo Kraljevića Marka,

ako nećeš ti pošalji priju,

pravit ćemo Musu Kesadžiju.

Doša bi ti mala ovog sveca,

pomrčina pa se bojin zeca.

Pucaj pali, moj pištole mali,

gazda voli, pucat u futroli.

Kad te mala uvatin u gaju,

bit će tvoje kože na prodaju.

Divojka je ugrizla bećara,

na kraj usta, di stoji cigara.

U male mi noge ko u ševe,

čini mi se, obadvije lijeve.

Mala moja, moj lipi šišmišu,

kakva li si, pripala bi kišu.

Maloj usta od uva do uva,

ko li će je naraniti kruva.

Nemoj mala kazat da si moja,

nebi li me volila još koja.

Meni moji govorili strici,

il se ženi ili ga osici.

Malu moju jagodice bole,

nejaku je poljubijo lole.

Ima mala posla priko glave,

pomust kravu i učupat trave.

Oj divojko, materina jesi,

dođi đavle pa mi te odnesi.

Da se nisan oženijo srićon,

nebi gaće krpijo sa vrićon.

Ja san svojoj zafalijo majci,

živa bila što me ne pobaci.

Neću žensku koja je velika,

ona može zadavit čovika.

Oj garava, da si garavija,

bio bi ti prva mušterija.

Opanak mi probušen na peti,

pa mi rupa stalno na pameti.

Ćaća mi se umetni na mene,

obojica potirali žene.

Mala moja, pravi prozor veći,

zgulio san kosti ulazeći.

Od Mostara do Širokog briga,

nema cure skojon nisan liga.

Mala moja svrati dogodine,

doć ćeš momu sinu na babine

Moju malu gonjali bećari,

od Solina do u Kaštel Stari.

Ja u vojsku, ko će moju Jelu,

gonjat će je barabe po selu.

Dajte pare onome ko radi,

njega grizu muve i obadi.

Vinčaj pope, potriba je taka,

oćeš - nećeš, ja san je umaka.

Imal koja mala da se vrne,

za barabu guste kose crne.

Da mi nije osramotit roda,

iman dicu, mater bi jin proda

Mala moja, kisela papriko,

žestoka si, pa te neće niko.

Vrlo mi se divojka dopala,

na potoku, dok se je kupala.

Mala moja, priklalo te prase,

pusti moga rogonju da pase.

Oj curice, šćeta da si mala,

da si veća mojon bi se zvala.

Garavušo, dosta san te slušo,

oću žene koja sluša mene.

Oj kolega, lipe li ti žene,

bili tila poljubiti mene.

Volin vola koji dobro vuče,

i divojku kad se brzo svuče.

Nema više stare kume naše,

nevinu je jučer zakopaše.

Koliko smo ja i moja braća,

divojački iskidali gaća.

Iako je nepismena mala,

obrve je nacrtati znala.

Ovan ovci napravijo janje,

bit će nami mesa na bacanje.

Jarac kozi načinijo jare,

prodat ću ga, tribaju mi pare.

Kiša pala a ništa ne rađa,

samo trava i cura garava.

Mala moja češlja gustu vunu,

da mi se je ugrijat u runu.

Ja i mala sidili na ploči,

misec na nas izbečio oči.

Jesi mala, divojka na glasu,

al san bolji, bar za jednu klasu.

Mala moja, tvoja liva noga,

kularina oko vrata moga.

Za bećare nema veće kazne,

kad se maše u džepove prazne.

Izgorila pojata i slama,

di me mala grlila nogama.

Mala moja, kad te ovi ujo,

skiknila si ćaća te je čujo.

Lipe noge u male curice,

ko dubove suve cipanice.

Ja san maloj kupio papuče,

da je sunce u glavu ne tuče.

Lako ti je napraviti sina,

gas do daske i prva brzina.

Ja san svojoj nasadio diki,

držalicu na njenoj motiki.

Kiša pada i okolo štrca,

oće Kata da se samnom - vata.

Misli mala od bukova panja,

evo lole, bit će milovanja.

Mater ćaću svezala za ora,

revi kenjče dok ne svane zora.

Od kako mi udarila brada,

oće meme i stara i mlada.

Ja na silo, legla moja Kata,

šuverinon zapričila vrata.

Mala moja, moj slavuju mio,

kolko san te puta zagrlio.

Mala moja, drugoga potraži,

kod mene ti povratna ne važi.

Pitaju me oklen san i di ću,

Imoćanin i bijo i bi ću.

Ja san malu, sa obadvi strane,

obrstijo kao jarac grane.

Svetica se pravi moja mala,

bit ću svetac nebi li mi dala.

Neće moja mala da se prti,

oće u grad da guzican vrti.

Bio jamac najboljemu drugu,

pa sad plivan u njegovu dugu.

Mala moja, daj mi malo svoje,

crne kreme za cokule moje.

Ja san svoju malu kaparisa,

ščepa kolac, pa je izmarisa.

Iman curu, ime joj je Kata,

usta su joj ko crkovna vrata.

Kod barabe, za žene je džabe,

pa od njega, nema milijega.

Ja na vrata, mater pita - ko je,

ćaća viče - propast kuće moje.

Od kada je Italija pala,

nije mala gaćice oprala.

Ko nevoli Ajduka iz Splita,

dabogda mu ćaća pomanita.

Mala moja, na njega se pruži,

zato kaput momcima i služi.

Nije mene ranilo u ratu,

nego mala kudiljon po vratu.

Mala moja diteline neće,

a manistre satare dvi teće.

Mala moja da ti nije dote,

đava bi te uze zbog lipote.

I ja bi se ženio do sride,

da mi mala ditelinu ide.

Ja na silo, mala krakun gura,

misli jadna da ja neman cura.

Dođi đavle i ponesi ralo,

i kod nas je malo kiše palo.

Malu moju uvatila vriska,

kada san je uz ogradu stiska.

Mala lezi, tuku mitraljezi,

ja ću na te, neboj se granate.

Lezi, puzi, jer tuku Francuzi,

puzi, lezi, pucaju Englezi.

Za te mala nije politika,

nego bronzin kiseloga mlika.

Mala moja, odnili te vrazi,

dođi meni dok san još u snazi.

Misečina sve momke kudila,

što se rano vraćaju sa sila.

Oj ledino, bil se orat dala,

di je mala suze prolivala.

Ajte žene, negledajte mene,

ostat će vam krave nemužene.

Kad zapivan tri me sela čuju,

tri se meni divojke raduju.

Što si mala mršava ko grana,

il se ljubiš, il je slaba hrana.

Ne dan svoju u svatove kenju,

da se po njon budalaši penju.

Ja navrati, mala u pojati,

gaće veže, di goveda leže.

U curice, oči ko u mačke,

sve gospocko, guzice seljačke.

Stiže zima, ja se ne oženi,

kako ću se grijat, ajme meni.

Kaži pravo krevete u ćoši,

jel te puno moja mala troši.

Mala gaće po đavliju šije,

nigdi rupu ostavila nije.

Ide Uskrs, farbaju se jaja,

imal koja da ofarba moja.

Ja san malu ljubio u vodi,

pa mi neće šenica da rodi.

Ne namiguj name tuđa ženo,

ja san momak, nije ti pošteno.

Moja žena lumpovati voli,

pa smo sada i bosi i goli.

Kapo moja, odnila te bura,

u Imocki, di je moja cura.

Mene ćaća priko vrata gura,

ajmo sine da tražimo cura.

Kumašinu momu lako nije

žena viče a baba ga bije.

Dabogda se izvrnila name,

prikolica puna udvica.

Neću kleti, jer mi nije stalo,

dabogda je auto satralo.

Moj je ćaća ladnokrvno biće,

al uskuva uz žene i piće.

Ova moja iz ramena ruka,

vele ti je opipala šljuka.

Iman loze i po njima trava,

kad ji vidin, zaboli me glava.

Vidit će se na Svetoga Antu,

koja mala nosa šuplju kantu.

Mala moja kupa se u rijeci,

na nebu se komešaju sveci.

Da je Isus Imoćanin bijo,

ko bi njega razapeti smijo.

Ja san svoju divojku minira,

poginit će ko je bude dira.

Curo mala negledaj visoko,

leti soko, izbit će ti oko.

Ja san malu volio ko Boga,

sad je volin ko dorata svoga.

Od Lovreća pa do Runovića,

najlipše su cure u Katića.

Mala moja, revala ko kenja,

zašto nisi čuvala poštenja.

U Primorju, pokraj vode plave,

najlipša se mala dica prave.

Lipo ti je u mojemu kraju,

zvizde sjaju, a cure pivaju.

Mala moja kad dođu barabe,

širi noge i dadni in džabe.

Ja na silo, plašilo me srilo,

mili Bože šta li je to bilo.

Mala moja, kad prođu pajdaši,

skini gaće pa za njima maši.

Vidi moje crne kukavice,

ni noge jon nisu drugarice.

I sinoć san jednu uz tarabu,

pričepio, desnon nogon žabu.

Iđe mala iz Varoši tužna,

slikala se pa ispala ružna.

Koliki san a još utra nisan,

svoju kravu u tuđu otavu.

Mili Bože koliko san puta,

napravio krevet od kaputa.

Mala moja, ojadila jade,

reci majci neka mi te dade.

Curo fina, raširi kolina,

nema smisla, koliko si stisla.

Nema više male kod ovaca,

da je lola po ledini baca.

Ovce moje čuvajte se same,

ko upita, ne kazuj te za me.

Ja i mala čuvamo goveda,

ljubimo se a šaronja gleda.

Loži vatru i nabacaj grana,

evo stižu braća od megdana.

Mala moja, mater tvoja preda,

kad nas dvoje zajedno ugleda.

Moj kolega, svašta se događa,

tvoja žena, moju dicu rađa.

Lipo li je vidjeti u mraku,

divojačke tabane u zraku.

Koliko san pokida kaputa,

praveć krevet curama kraj puta.

Divojka se mazala u ladu,

došla guda, izila pomadu.

Na Marjanu, di je šume dosta,

tu nevinost mnogi cura osta.

Ovo su ti sve Imocka dica,

pomogla ji Marija Divica.

Mala moja, tako ti nebesa,

biž poda me, eto zemljotresa.

Koja mala dvaestprvu miti

ta ne može moja ljuba biti.

U male mi noge ko u zeca,

uzet ću je bit će brza djeca.

Žen se ćaća i dovedi dvanest,

tebi jedna a meni jedanest.

Umiljata divojka ko mače,

ko je dirne na prsi mu skače.

Ercegovko umiljata seko,

doša bi ti da nisan daleko.

Mi barabe rješili ovako,

nećemo se ženiti nikako.

Brkovi mi uzeli slobodu,

kad ja ljubim da oni ubodu.

Oj divojko, crkla svome tati,

kud otiđe, a rekla si dati.

Vidi ti se na očima mala,

da se nebi puno otimala.

Kad je selo pitalo glavara,

odkud konji i od kakvi para.

Mala moja nebudi budala,

ja se šalin, ti bi se udala.

Mala moja pokvareni zubi,

neće niko taku da te ljubi.

Kolina mi sva otekla brale,

dok san maloj natica oćale.

Ruska Lajka stradala u zraku,

mala moja i ti ćeš u mraku.

Lipo stoji to u staroj pjesmi,

najslađe je ono što se nesmi.

Više ti se ja ne vraćan mala,

što san tio, to san i dobio.

Mala moja, u šušnju ti glava,

di su noge, odnijo ji đava.

Kad se ovi u kuću uvuče,

divojačka mater zajauče.

Selo moje, ruševino stara,

u tebi je bećar do bećara.

Ženo moja rodi mi bećara,

ko što mene moja majka stara.

Travu kosin, trava zelenija,

curu ljubin, cura veselija.

Oj teretu u praznu krevetu,

kraju gadno a uza zid ladno.

Izuo san sinoć jednu malu,

i utra joj, brokvu u sandalu.

Padaj kišo, nemoj na bećara,

u bećara, kabanica stara.

Šta je meni mladu i zelenu,

od divojke, napraviti ženu.

Stare cure i mršavi konji,

Talijani rekli doći po nji.

Mala moja, kad ti zaspe stara,

otvor prozor, evo ti bećara.

Mala moja, ćeri materina,

škaklje li te mlada ditelina.

Volio san tebe curo stara,

nebi više, nema taki para.

Sedan kuća i devet bunara,

opet roba nečista i stara.

Mala moja, ubila te tama,

kako možeš noćevati sama.

Reci mala oćeš li mi dati,

da baraba džaba ne navrati.

Koso moja, daj se na razdilje,

ko u moje male od nedilje.

Nemoj mala od nedilje svete,

da ti oči po momcima lete.

Kad se sitin začina i pure,

sve mi sline niz nozdrve cure.

Sve barabe isprobala mala,

i mene bi da nije propala.

Sve se cure udadoše mlade,

ko će tebe materina jade.

Odan selon u nikakve sate,

tražin cura, mogu i udate.

Mala moja, mašit te se neću.

sve da mi te u džepove meću.

Blago onom komu budeš žena,

gorit će mu kuća bez plamena.

Jednu ljubin, drugoj prsten dajen,

a s trećon se ženit obećajen.

Mala moja klempavoga uva,

kiša pada a ramena suva.

Stani mala na cokule moje,

da ne zebu lipe noge tvoje.

Sve san svoje napoijo redon,

a divojku veselin pogledon.

Mala moja ćorava i gluva,

na šta sliči, da te Bog sačuva.

Misli mala da ja za njon letin,

kad je vidin, onda je se sjetin.

Meni moja mala na pameti,

ko probušen, opanak na peti.

Tebe mala klasirale žene,

treća klasa, ti nisi za mene.

Šta je moja naumila luda,

ostarila neće da se uda.

Stari puti, isprala vas voda,

kud san s malon po dernecin oda.

Lipo li je gledat malu moju,

gazi fino, ko vojnik u stroju.

Stavi kume ženu za stražara,

čuvat će ti kuću od bećara.

Oj pršute, crveni i bjeli,

zna li mala kad smo te načeli.

Na prsima u divojke moje,

dvije smokve Petrovače stoje.

Mala moja ima noge krive,

mislio bi da su obe live.

Sinoć moji večerali graška,

ostavili meni napobaška.

Mala moja, kad bi sami bili,

gožđeni bi krevet polomili.

Čujen mala, ne vole me tvoji,

ni tebi se ne raduju moji.

Oj manistro, slomit ću ti kosti,

kad te buden sa pinjuron bosti.

Mojoj maloj zadrćala ruka,

kad je takla među nogan vuka.

Mala moja runjava po drobu,

il se šišaj ili plaćaj globu.

Ja san travar i dajen ti travu,

za tu tvoju budalastu glavu.

Vidi male, debele ko lađa,

di će taka dičinu da rađa.

Mene baba na večeru zvala,

nebili mi ćerku utrpala.

Ja večera i popio treću,

ali ćerku uzeti joj neću.

Nije lako barabina biti,

triba puno vina uništiti.

Mala moja uvati se mene,

nemoj slušat šta govore žene.

Oj Božiću, jedan u godini,

ti divojko, jedna u sudbini.

Ne meću se dukati na cvijeće,

već na onu koju niko neće.

Ja san malu naučio reda,

da pogleda kad na nešto sjeda.

Volin žene neg ćaćino stanje,

jer je lipo spavati uza nje.

Mala moja, da si išta znala,

nebi meni nikad virovala.

Kad te mala uvatin u gaju,

bit će tvoga mesa na prodaju.

Čula mala od matere svoje,

da je lipo spavati u dvoje.

Mila majko oženi me mlada,

dok me nije obuzela brada.

Mala moja, grom ti u nju puka,

kliko san se puta džaba svuka.

Kad se sitin vataju me muke,

di san svoje zavlačijo ruke.

Sveti Ante milostiva srca,

privati je da se na koprca.

U mom selu nema nikad blata,

samo sada i kad kiša pada.

Imoćani kad pođu na rađu,

nema cure koju ne obađu.

Kiša pada, ko iz kabla liva,

mala luda pa cviće zaliva.

Mala moja roso sa cvijeta,

doći ću ti još ovoga ljeta.

Mene mater rodila u petak,

po pameti ja san izuzetak.

Moja žutka nesilica bila,

dok je nije lisica odnila.

Kad se moja usta raskolače,

sama pita iz tepsije skače.

Drva goni majčina kovilja,

na kobili sedan - osan bilja.

Sinoć mala s barabon stajala,

pa se mala barabi dopala.

Sinoć dvoje iza ćoše stoje,

il se vole ili Boga mole.

Mala moja, šta ćeš ćaći mome,

kad ti sada zapovidaš svome.

Mala moja uči za pilota,

uzjašila gudu iza plota.

Ženit ću je samo ako puši,

da mi meso na tavanu suši.

Izgorila lampa karabita,

dok je mala večerala sita.

Nema mala ledine u gaju,

di se tvoja leđa ne poznaju.

Podne zvoni a pop reka misu,

divojke se još ustale nisu.

Ženit ću se majko ove zime,

da se imaš pogonjati skime.

Mala moja i tvoj ćaća ludi,

svaki put me sa pršuton nudi.

Ja naiđo, mala šiša dida,

makazican od rđava mida.

Selo Grude, Bobanova draga,

neću cure koja piša s praga.

Mala moja, majčin vesliđane,

jel ti misec vidijo tabane.

Moje male oči napopriko,

jednin miga, s drugin vari mliko.

Popela se divojka na drvo,

drvo ravno vidi joj se glavno.

Ja u Cistu, Cista na Lovreću,

ja u Lovreć, mala kaže neću,

sve obaša, Ciste nisan naša.

Ja sa Muća, mala s Prgometi,

ona luda a ja bez pameti.

Mala moja, ako misliš za me,

šćap u ruke, zovnicu o rame.

Ja san mali baraba sa Muća,

krepa jarac, izgorila kuća.

Ova moja jaketina škura,

vele ti je zagrnila cura.

Livno, Duvno i Borova glava,

nema cure s kojon nisan spava.

Kumo moja da mi nisi kuma,

pukla bi ti na gaćama guma.

Evo zore, evo jada moga,

goni mala iz kreveta svoga.

Podosoje, selo na zavoje,

u tebi se goji zlato moje.

Učijo me ćaća klepat kosu,

a ja njega čekićen po nosu.

Džaba meni tri godine moje,

što san oda oko kuće tvoje.

Treći zvoni, iđen slušat misu,

barabe se još ustale nisu.

U Poljicin dva crkovna slavlja,

sveta Ana i Gospe od zdravlja.

Meni mala do pod livo rame,

da je veća skočila bi name.

Kad se mala zaprndecan tebi,

svi me đavli ustavili nebi.

Kiša pada oblaci se legu,

klete mala mene i kolegu.

Spavaj ženo ja odo u selo,

ima noći i tebi ću doći.

Mala moja dobra ti je juva,

samo da je maknit ovo muva.

Jašin konja, ljuljan se ko lađa,

tuđa žena od moje je slađa.

Selo Slivno u cara te nema,

ni Žlibine u tri kraljevine.

Di si moja materina Kate,

sa vr gaja skočijo bi nate.

Ne voli se lipa ni bogata,

već se voli što je umiljata.

Došlo doba ženidbe i sila,

svaka cura udat bi se tila.

Oće mala, ali neda ćaća,

triput me je isprid vrata vraća.

Crna oka, miloga pogleda,

to se majko zaboravit neda.

Cura lijepa, ali malo šepa,

njojzi šteta, al meni ne smeta.

Otkako je Austrija pala,

nije mala kotule oprala.

Mala plačuć govorila meni,

sve ti dajen, samo me oženi.

Cure nema šta je moja mala,

bičve mi je u terluke dala.

Da mi se je napucati kruva,

što ga mala materina kuva.

Ćusta cura samo malo tuli,

ko magare kad brstinu guli.

Iman malu vridniju od zlata,

šesnaestu godinicu vata.

Iman curu svi me moji suju,

ja je volin, oni neviruju.

Ja san malu volio ko Boga,

privari me, ode za drugoga.

Ja baraba a mala sirota,

ženit ću je, nije me sramota.

Osvojila kupina i drača,

odkad dođe nevista sa Brača.

Dobra zemlja, a još bolje sime,

zato mala nosa puno brime.

Dok je živa proklinjat će mala,

onu večer kada mi se dala.

Da mi nije diteta i žene,

nebi bilo barabe do mene.

Sakrio san u dno svoje duše,

crne oči moje garavuše.

Moji su se izbrojili dani,

ne života, nego momkovani.

Oj divojko, di si bila prije,

dok se lola oženijo nije.

Tuđa ženo, da mi nisi mila,

nebi meni na san dolazila.

Kaži brajo, ko te izgrizao,

Cura mlada, misli čokolada.

Mala moja, kad bi moja bila,

moja bi se mater obisila.

Kad se moja napuderi blesa,

misli blesa, da je do nebesa.

Šta ću jadan ja ovako mali,

kad se žensko prida me izvali.

Matičaru, vinčaješ li sada,

da doveden i ja ništo jada.

Od rakije nema bolje žene,

po tri noći ona ljulja mene.

Udovice ko će ti na silo,

kad barabi zakopaju tilo.

Knjigo moja, odnijo te đava,

kad te vidin zaboli me glava.

Kiša pada, po junici rosi,

trče junac lumbrelu joj nosi.

Mala moja, odsad do nebesa,

dokle ima na šuvitu mesa.

Mili kume, ne uzdaj se u me,

nego use i u svoje kljuse.

Ja san malu ljubijo u usta,

u planini di je trava gusta.

Volijo bi godinu bolovat,

nego s malon jednu noć mirovat.

Šta će meni moja ženetina,

kad se skita njena čovičina.

Ženit ću se i dovesti dvije,

za barabu jedna žena nije.

Vidi male, po raci od mlika,

jeli u nju pogledati dika.

Diste sada rastavljene žene,

koja nema muška, evo mene.

Zubi moji što se ne slomite,

kad ljubite koga ne volite.

Mala moja opala ti cina,

kao šupljon mišini od vina.

Mala moja, kolika ti glava,

koda te je otelila krava.

Nisan zgodan, divojko izvini,

pravijo me ćaća na ledini.

Ja u male pita da mi dade,

ona vadi novce od iljade.

Nećeš mala, nedilju ti svetu,

gonjat drva na mom magaretu.

Lipu curu i debelo prase,

to san rođo ostavijo za se.

E moj striče, brkovi te diče,

mene mlada brkovi i brada.

Oj divojko, moja od prolaza,

ko ti za me bećarinu kaza.

Oj pršute ala si baraba,

čuj slanino, nisi ni ti slaba.

Neću male koja ćaću tuče,

i meni će nabiti obruče.

Ruko moja, ručetino prava,

sićaš li se di san te utrava.

Misli mala da je lipše nije,

ja ne viđe gadnije beštije.

Oženi je sine ćaće svoga,

pa da nema zuba nijednoga.

Misli svako, barabi je lako,

da je lako, bio bi to svako.

Vidi moje cure balavure,

sline briše, zamenom uzdiše.

U pismi se svašta pivat more

lud bi bijo ko bi zamirijo.

Ko je noćas u divojke moje,

pa joj vrata otvorena stoje.

Daj mi mala, samo malo svoje,

sa obraza, te rumene boje,

ja ću tebi dati malo svoga,

dati svoga oka garavoga.

Ja san prova i mogu vam reći,

najslađe se ljubiti ležeći.

Mala moja pruži desnu ruku,

da ti stavim rumenu jabuku.

Mora da je ljubav likarija,

kad ledine tare mlađarija.

Sitit ćeš se mala mog imena,

za plakanje imat ćeš vrimena.

Ja san tebe zamirijo mala,

u planini kad si šušanj brala.

Nećeš mala mog prstenja nosit,

neda mi te tvoj ćaća zaprosit.

Rodijače ljubiš curu moju,

donit će ti dite u povoju.

Rodilo se i ljuljat se mora,

o udaji nema ni govora

Oči moje, dva moja bećara,

dovedoše mladu do oltara.

Ja garavu povali na travu,

trava rosna majka joj žalosna.

Prošla ponoć a u meni tuga,

mili Bože di je moja druga.

Svani zoro rumena i plava,

nedaj mojoj divojci da spava.

Ja baraba, željan divojaka,

ko siroma dobri opanaka.

Sitit ćeš se i kad budeš stara,

kakvoga si imala bećara.

Ljubuju se gospocke divojke,

a sirote boje se sramote.

Nije mene ranila granata,

već curina na sobičku vrata.

Oj divojko ubila te tama,

kako možeš noćevati sama.

Srce mi se u prsima cipa,

sve zbog tebe curo moja lipa.

Nema vatre do grabova drva,

ni ljubavi što je bila prva.

Oj ljubavi od stotinu gradi,

šta od moje mladosti uradi.

Stara ljubav vridi i valjade,

po sto puta ponovit se dade.

Ja umiren, greb mi se otvara,

Zbogon ljube i mlada i stara.

Ko je mene volio i voli,

njegovo će srce da oboli.

Prava ljubav u srcu se piše,

ne na karti da se lako briše.

Divojka se za udaju sprema,

sve je spremno ali momka nema.

Mala moja uz Donjega Muća,

digni nogu da ti vidin pluća.

Jadne li su iza brda cure,

bez ikakva reda i kulture.

Sve si mala za barabu dala,

i još si me godinu čekala.

Da je meni, šta je tebi Jure,

svin bi curan napuva mijure.

Di si moja materina Kate,

sa vr gaja skočijo bi nate.

Nema raja do rodnoga kraja,

ni miline do Hercegovine.

Sveti Ante daću ti šilježe,

kaži mene di divojke leže.

Oklen god me oženila mati,

ja ću prvu ženu otjerati.

Umrla mi prva žena pobro,

crna zemljo, pritisni je dobro.

Uvenila ispod zida trava,

di baraba kad je pijan spava.

ŽENSKE PJESME

Kad se udan i pođen u drva,

ja ću zadnja, svekrva će prva.

U mog lole od kostreti gaće,

tirake mu ko u kenjca praće.

Dođi lolo do desetog sata,

ako nećeš ti pošalji brata.

Dođi lolo i kolac ponesi,

materi mi mišinu udesi.

Sinoć me je doša jedan prosit,

mogla bi ga u traversi nosit.

Grabovino rano ozeleni,

da pomogneš draganu i meni.

Grdnu curu dukati udaju,

ja sirota, mene će lipota.

Nebi lolo tebi žena bila,

radije bi u vodu skočila.

Ajme meni, sva se okameni,

kad san čula da se dragi ženi.

Imala san nešto dike malo,

čulo selo pa mi ga otelo.

Moja lolo, Bog mi te ubio,

sinoć si mi krevet razvalio.

Mene dragi rani čokoladom,

a ja njega piletinom mladom.

Cviće vene i u čaši pada,

oj ljubavi, lipa li si sada.

Nisu zlato ni dinari blago,

već je blago šta je srcu drago.

Ide lola, piva ko trojica,

ja poviri, nema ko torbica.

Oj barabo plisnavoga vrata,

što si kumi uteka iz svata.

Naši momci žestoko se ljube,

od nježnosti polomiše zube,

Moj dragane, nebudi baraba,

šta još čekaš, zaspala je baba.

Moja dika, moja ljubav žarka,

slažemo se ko pismo i marka.

Dođi lolo večeras do mene,

čujen cure i druge te cijene.

Nemoj diko prostirati ćebe,

žensko voli kad ga trava grebe.

Kukavica zavija u noći,

moj dragane oćeš li mi doći.

Mladi doktur došao da radi,

pipa žene sprida i pozadi.

Iđe lola i povejo ćuku,

obojica jednaki u struku.

U mog dike kosa na dva vala,

ispod vala velika budala.

Nešto mi se po stomaku mete,

sve se bojin da to nije dijete.

Zagrli me dragane debelu,

neka babe polude u selu.

Moj dragane u bilome svijetu,

pošalji mi srce u paketu.

Moj dragane jabuko zelena,

dok ti zrijaš, radi druga smjena.

Lola moju prokrčio stazu,

sada mogu drugi da prolazu.

Volim lolu i ne žalim cijene,

zato dobi proširene vene.

Zagangaj mi dragane kroz selo,

da mi srce zaigra veselo.

Moj dragane, moj limune žuti,

stobon su mi sati ko minuti.

Volim lolu i danju i noću,

ja pomislin, a on zna šta oću.

Iman štalu, u njoj trava meka,

ko me želi nek me tamo čeka.

U mog lole, u moga dragana,

nikla drača misto jorgovana.

Uzmi pušku pa se ubij diko,

što si mene izvara toliko.

Moj dragane volin te odavno,

za boljega čuvan ono glavno.

Svi su momci ko u zidu škalja,

otiša je oni ko je valja.

Ja i dragi nemamo problema,

ljubovanje, jedina nam tema.

Moj dragane ako si me izda,

nevidio ni sunca ni zvizda.

Jadan lolo više od sto posto

seljak bio seljačina osto.

Srce boli, nemože da prođe,

jer moj dragi nemože da dođe.

Cilo lito boli me komarci,

evo zime, sada će muškarci.

Moj dragane, ličiš mi na starca,

lulu pušiš i goniš magarca.

Lolo moja, sliko svoga dida,

nebi tebe, rađe bi medvida.

Neću čekat lita bez diteta,

pa makar ga brala sa drveta.

Ja san lane, šta voli seljane,

seljak more duboko da ore.

Ja sva gorin, voda puno ladna

mila Gospe vrlo ti san jadna.

Moja lola u srce me dira,

ko zlaticu cima od kumpira.

Voli lolo, koju oćeš sada,

i mene si volio nekada.

Lolo moja da mi vidiš koku,

sedan dana bio bi u šoku.

Mila Gospe muškoga nereda,

ima ženu a divojke gleda.

Nebi lolo poljubila tebe,

kroz vojničko duplirano ćebe.

Kad počešljam svoje duge vlase,

sve barabe potiran prida se.

Ima lola trideset godina,

da je sriće, već bi ima sina.

Lolo moja, uvati za moju,

bilu ruku, dat ću ti jabuku.

Kad ja prođen kraj dragoga dvora,

i dorat mu zarzati mora.

Ja malena, lola malo veća,

volimo se već godina treća.

Ja malena, suknja mi šarena,

jadan ti je komu buden žena.

Dragog ljubin, kad god se probudin,

a on mene kad god se okrene.

Nisu moje potonile lađe,

još se za me koja cura nađe.

Dođi dragi kanso do večera,

u zoru san slađa od šećera.

Moj dragane, Bog te neubijo,

da si sokol sad bi doletijo.

Dikina me mater ogovara,

da san dite, a ja cura stara.

Moj dragane kani se duvana,

od njega ti kuća popljuvana.

U mog dragog kose raščešljane,

kao vite u jablana grane.

Kaže lola, kuća mu ko škola,

nije vala ni ko moja štala.

Da je meni šta mi srce želi,

lipog diku i kuću veliku.

Daj mi Bože ponovo bećara,

ko što biše moja ljubav stara.

Crne oči sad nisu u modi,

već šarene kakve su u mene.

Moj dragane noćas sam usnila,

da me tvoja ruka zagrlila.

Rado bi se poljubila sada,

ja bi sada, dragi nema kada.

Gadno li je poljubit bećara,

njemu para na duvan udara.

Otiša si, pure kusa nisi,

ćuko laje, a ja mislin ti si.

Srce kuca oće da popuca,

po tri noći neće san na oči.

Vidila me svekrva na vodi,

rekla sinu, - Ovu ne dovodi.

Oj svekrvo otvori kapiju,

da nevista uđe u avliju.

Moj dragane kakve su ti ruke,

lipe ruke, nokti ko u ćuke.

Moj dragane, sve me cure klele,

što san ila tvoje karamele.

Ja kroz selo, svekrva me gleda,

šta me gleda kad mi sina neda.

Oj keceljo, ti šareni vraže,

šta li momci ispod tebe traže.

Nosi Mile moje bičve bile,

ja budala što san mu ji dala.

Ja pivala, lola bolovala,

pa ga moja pisma milovala.

Kad zapivan veselo i rado,

čuj me moja nadaleko nado.

Oj pivaču, baci mi naranču,

ja san tvoja, naranča je moja.

Pivala bi, nemogu od tuge,

sve se moje poudale druge.

Vesele se moje majke dvori,

dok u njima moje grlo ori.

Zapivajmo, pratila nas sreća,

nas dvi sestre i rodica treća.

Zapivat ću, pa neka san žena,

nisu moja usta začepljena.

Ja bolujen godina deveta,

od ljubavi, nisan od tereta.

Ja od lole dvi godine mlađa,

pa mi ljubav od šećera slađa.

Od ljubavi još ne umri niko,

od nas dvoje, mora jedno diko.

Volila san i voljena bila,

sad me moja ljubav napustila.

Žao mi je svakoga minuta,

s kin ostado nekoliko puta.

Ako si me diko zafrkava,

sija žito, nicala ti trava.

Meni moji, tebi tvoji brane,

da se skupa volimo dragane.

Moj dragane, koga ćemo kleti,

ako nam se nedaju uzeti.

Svaka majka od Boga prokleta,

koja dicu u ljubavi smeta.

Blago travi koja se ne gazi,

i divojci koja nase pazi.

U mog dike obrve debele,

kad je doša, ja mislila - tele.

Dođi lolo i povedi brata,

starija mi sestra neudata.

Moj bećare, mani se bukare,

il bukara il moji bedara.

Ajme nami, moj živote kleti

koja će te nevolja uzeti.

Netriba mi sikira ni dlito,

nego momče sito i napito.

Vidi moga vlaja od sto kila,

da mu se je najist, majko mila.

Lolo moja, dračo iz pitara,

nebi za te, nema taki para.

Garav li si, moj dragane mili,

uzmi klaka pa mi se obili.

Šta ću baba kad bane baraba,

biži strani pa se nogan brani.

U mog lole obrazi rumeni,

sve zbog mene, blago ti se meni.

Moj dragane ustani iz groba,

crna mi je dodijala roba.

Vitar puše, ljuljaju se kuće,

dođi dragi dok su noći vruće.

Cviće vene kad se ne zalije,

obraz grubi kada se ne ljubi.

Ja seljanka pa volin seljaka,

seljak more duboko da ore.

Kad se dvoje voli od malena,

to je ljubav nezaboravljena.

Kad se vole dva goluba bijela,

džaba govor čitavoga sela.

Nije vedro kad nema oblaka,

nit je ljubav svačija jednaka.

Nije ljubav naresla na grani,

već na srcu, na lijevoj strani.

NOVIJE PJESME

Di ćeš mala tako iznenada,

od ovaca usrid velegrada

Merđon svira ko ima novaca,

ja siroma frulon kod ovaca.

Ovce moje, budite u toru,

doće vami ovan na motoru.

Ljubujemo, sakrila nas breza,

dere lola ko iz mitraljeza.

Vidi moga među nogan muje,

ne diže se nestalo mu struje.

Više vridi moje male dupe,

nego Regan i njegove trupe.

Napreduje divojka u znanju,

prvi razred, već u drugom stanju.

Vidi lole, vidi mu regala,

oj žiranti, velika van fala.

Ja san loli, rekuć da ga neću,

dala otkaz ko u poduzeću.

Da se nisan unda izletijo,

i ovi bi Mercedes vozijo.

Mala moja bili malo legla,

da te moja makinja ispegla.

Oj kolega, prodat ću ti kera,

da ti čuva ženu od šofera.

Moj dragane velika ti mana,

što ne voziš Opel karavana.

Selo moje sijalice krase,

danju gore, po noći se gase.

Elektične popucale žice,

u mom selu nema njuferice.

Stare cure, ajte u garažu,

di se stare olupine slažu.

Cilu me je baraba ispipa,

kaže traži viruse od gripa.

Propade mi ćaćino imanje,

sjebalo ga moje studiranje

Da je meni za muža šofera,

nikad nebi tražila švalera.

Zalud mala što dukati mlate,

šoferi su spavali uza te.

Mala moja u Splitu na pravu,

naučila zamotavat travu.

Mome loli mercedes ne triba,

njegov mjenjač a moja getriba.

Mala mene privariti htjela,

pribit ću je ko Parlov Kuela.

U mom selu zasjala letrika,

da ne svrata moja mila dika.

Moj kolega, demokracija je,

ljubi sreda, nepitaj čija je.

Mala niska s ja bacač diska,

ne skidan se sa njezina spiska.

Od kad selon veterinar šeće,

krava vola ni pogleda neće.

Mala moja nosi suknu mini,

pa čobane plaši po planini.

Lumpovat ću, ali radit neću,

ni kod kuće ni u poduzeću.

Koliko san popio konjaka,

mogao san kupit teretnjaka.

Mala moja ko nazorni organ,

svako malo poviri pod jorgan.

Mala moja legni pod avion,

nebi li se rodio kamion.

Volin mala tvoje noge krive,

nego gajbu Karlovačke pive.

Kune mala skele i konzole,

zbog nji može ostati bez lole.

Mala moja, avioni lete,

biž poda me, bombadirat će te.

U Kaštelin, kraj visoke peći,

triput san je ljubio stojeći.

Mala moja, kad uvatiš zgodu,

biž u školjku i povuci vodu.

Mala moja u maksi kaputu,

smotala se ko tele na putu.

Vidi moga manitoga bene,

kiša pada on obuo tene.

Da si mala volan u kabini,

mota bi te u svakoj krivini.

Vidi lole, vidi mu kaputa,

sve na kredit, rano moja ljuta

Mala moja skini ambalažu,

da utjeran "fiću" u garažu.

Popela se žaba navr graba,

ljuto psuje što nestade struje.

Da si mala Fapova mašina,

šalta bi te u sedan brzina.

Da si mala rđava getriba,

ja bi naša di ušaltat triba.

Šta je meni, starom berekinu,

u divojke popraviti špinu.

Čuvan ovce na patrolnom čamcu,

ja na krmi, a ovce na pramcu.

Mala moja iz Obrenovaca,

vot ju duing, kad si kod ovaca.

Moj dragane iz Rkanovaca,

pivan pisme od Roling stonaca.

Tulipan mi pod oknom miriše,

jedan radi a petero piše.

Sve je više škola i antena,

a još više bena i kretena.

U kolega žena ko Apolo,

pa kolega često spava solo.

Svi bećari prestali da puše,

zato puše naše bećaruše.

Kad si mala dala upravniku,

daj i meni fizičkom radniku

Pola plate ode mi na rate,

drugo pola progutaše kola.

Posakriše majke svoje ćeri,

kak doznaše da stižu šoferi.

Mala moja nosi suknju maksi,

na kolina napisala - taksi.

Mili Bože šesta u divojke,

mini suknja a do pupka dojke.

Ostavi me mala uplakana,

zbog barabe i novog "merđana".

Mala šofer, ja majstor od guma,

moran krpit čin naiđe šuma.

Prodaj ćaća kuću i imanje,

pa mi kupi diplomu i zvanje.

Direktore kad će biti plaća,

žena mi je ostala bez gaća.

Radio sam najviše od sviju,

sada iman najmanju penziju.

Koliko san popio konjaka,

mogao san kupit teretnjaka.

Oj dolare, tvoje li ti žice,

di nestade sa moje knjižice.

Na tavanu grede popucale,

di su mačke nogomet igrale.

Mala mi ga vadit nije dala,

makinja joj kaže zaribala.

Zbogon majko i pozdravi ćaću,

neću kući dok ne spiskan plaću.

I ja bi se trka u formuli,

al san praksu stica na kobili.

Mala moja gumo od auta,

koliko si probušena puta.

Poslat ću te ja na zanat mala,

bit ćeš majstor, diljat ćeš držala.

Lipa li je materina seka,

dokle radi gardska apoteka.

Teško meni i momu šarovu,

on na lancu a ja na birovu.

Zlatica mi na kumpire stigla,

ja je prašin, ona noge digla.

Poduzeće di baraba radi,

i kučka bi krepala od gladi.

Ja ustaša, mala partizanka,

čija li će zakukati majka.

Ko je glasa za Jeftića stranku,

pas mu jeba i oca i majku.

Neću brijat brkove ni bradu,

dok ne vrate Pavelića vladu.

Ja ustaša, ćaća komunista,

ubit ću ga, Isusa mi Krista.

Druže Tito, nešto bi te pito,

jel se smije ljubiti po dvije,

Smije druže, ako te ne tuže.

Drug je Tito izda nove vijesti,

ko ne radi netriba ni jesti.

Druže Tito ljubičice plava,

doć će vrime, odnit će te đava.

Na Marjanu, di no piše Tito,

tu san s malon provodio lito.

EROTSKE PJESME

Pleten đenper, vuna mi u ruci,

dođi dragi pa mi je razvuci.

Mala moja selo te guzalo,

pa te sada meni utrpalo.

Žen me ćaća ili me utuci,

više san ga slomio u ruci.

U mog strica, osam kobasica,

sedan prži, osmu strina drži.

Mala moja, koji gušt je veći,

sist na njega, il doli ležeći.

Po tavanu linije i crte,

buši lola što svrdla ne vrte.

Moj dragane, dobro me ubodi,

ja san mlada, ništa mi ne škodi.

U curice gaće od papira,

a u njima harmonika svira.

Sakata me napravijo ćaća,

treća noga do kolina kraća.

Znaš li mala šta jer ćokolada,

golo meso, a okolo brada.

Neda mala ni za glavu živu,

među noge, da okusin šljivu.

Nema mala sa novcima krize,

širi noge samo za devize.

Mala moja, evo ti ga evo,

pa sa njega gledaj Sarajevo.

Mene mater rodila u srijedu,

zajeban sam u svakom pogledu.

U divojke modre se limuni,

a guzice bilje neg lancuni.

Mala moja, krepale su rode,

sad za bebu, mora da se bode.

Ajde mala pusti svomu roćku,

ispod pupka da posadi voćku.

Lolo moja, ja te se ne bojin,

dok je ove u gaćama mojin.

Oj divojko, štono gaziš bosa,

jeli ti je uvatila rosa.

U divojke među nogan janje,

a u mene nožina za klanje.

Dođi lolo, nemoj bez alata,

nova ćemo probijati vrata.

Mala moja ispružila ruke,

dodat ću joj vratinu od tuke.

Ja i mala igrali se miša,

ona pala ja joj ga zašiša.

Kad si mala ispod mene bila,

rzala si ko mlada kobila.

Mala gola na trn se ubola,

suje Boga što nije na moga.

Meni moja nije dati tila,

dalje srala nego li vidila.

Stare cure daj te mrave na nje,

oni vole zać u stare panje.

Bože mili, kakva je to nošnja,

mini suknja, guzica ko krošnja.

Mala moja, evo ti ga pola,

druga pola kad se skineš gola.

Bradu brijem a brkove sučem,

teško onoj kojoj ga zavučem.

Moj dragane, dođi i zajaši,

moja te se brkulja ne plaši.

Misec sije, jugovina piri,

dođi lolo, u gaće zaviri.

Dico moja, materini janjci,

ko van ga je zaprdijo majci.

Mala moja, dobro ti ga muze,

ona tvoja kutija kraj guze.

Vidio san u mesnici vise,

obišene moje male sise.

Kusaj zelja, svoga ćaće ćeri,

pa poseri za ručak materi.

Kiša pada, meni noge zebu,

dođi lolo da pravimo bebu.

Kiša pada, a meni se penje,

u planinu uz vlažno kamenje.

Prde mala kao magarica,

pod njon puče nova slamarica.

Mala moja ubolo te june,

u tu tvoju kudiljicu vune.

Prdi mala, sva se kuća trese,

sa orasa opadaju rese.

Dođi lolo moja, biće ti je,

ni mušica na nju pala nije.

Dođi mala moja bit će ti ga,

nema ure da se nije diga.

Zora sviće a ja kod divojke,

milujen joj pupoljak i dojke.

Ja malena ležin na livadi,

doša lola, zatra i ne vadi.

Mala moja, oćeš li mi dati,

ono što ti mater daje tati.

Stavi mala ređipet na sise,

nemoj da ti ko u krave vise.

Mala moja stavi na nju dasku,

probit će je regrut na polasku.

Mala moja stavi dasku na nju,

isto san je probiti u satnju.

Mala moja obolila bole,

di su moje pucale macole.

Mala moja noćes san te sniva,

ti ograda ja te povaljiva.

Vrlo ti me moja mala voli,

oće na me dok spavamo goli.

Ja san moju milova i čuva,

dok joj nisan drobinu napuva.

Mala moja progutala žvaku,

sad joj balun reste u stomaku.

Malu moju zakačila freza,

kada san je uz lozu nateza.

Da znaš mala, lakše bi pišala,

kada bi je pročistiti dala.

Runo moje, neko mi te čupa,

svako jutro sve je šira rupa.

Evo moje priko brda Mare,

u gaćama nosi milodare.

Čuvan ovce i sidin na panju,

jadna ti san, u drugon san stanju.

Mater Maru našla u ambaru,

digla nogu na rame bećaru.

Daj mi mala šta si obećala,

sise bijele i noge debele.

Više volin s udovicon sjesti,

nego curu u krevet odvesti.

Na papriku mene zove prija,

fala prijo, sad san papričijo.

Dođe lola meni svako veče,

kad ga metne oči mi se beče.

Kad se nadren orasa i meda,

povalit ću sve cure odreda.

Moj dragane kultura ti lipa,

sinoć si mi gaćice pocipa.

Svaka mala voli da se čupa,

di joj noge izlaze iz trupa.

Laže mala da je još nevina,

piša gore neg stara mišina.

U mog ćaće drveni opanci,

u njima ga zateko na majci.

Skače lola kad me vidi nagu,

ko da ima cilu konjsku snagu.

Mala moja nema šta da radi,

dlake čupa pa ji opet sadi.

Ljubin diku, to mi je najslađe,

još kad mi se među nogan nađe.

Ja i mala igrali se zeca,

ona pala, ja jo ga zadeca.

Mene ćaća za odrnu veza,

što san malu nejaku nateza

Mala moja kad ga metnen u te,

tri ćeš dana odležati tute.

Ja san maloj iščupao dlaku,

uvati je baš u raskoraku.

Upri mala u plug i u vole,

ja ću tebe među noge gole.

Znaš golube di se cure ljube,

ispod gaća da ne vidi ćaća.

Brijen bradu a brkove sučen,

imal koja da jon ga zavučen.

Mili Bože muti li se more,

kad ga svekar nevisti zaore.

Ja malena i moj dragi mali,

gadan mali kada se uvali.

Mala moja, guzica ti bleji,

ko topovi u Južnoj Koreji.

Mala moja, evo ti ga sprida,

radi tvoga očinjega vida.

Vidi lole, školovana tipa,

sve o seksu iz rukava sipa.

Sitit ćeš se mala moja mene,

kad ti dođu na babine žene.

Da je meni šta moj dragi ima,

odreda bi zaprdila svima.

Mala moja, ako koče tvoja,

naleži je na dva jaja moja.

Vrgoračke daju raskoračke,

nasrid polja, di je koga volja.

Kakvu mali ima treću nogu,

ja tri dana ustati ne mogu.

Mala moja, uvati se moga,

kao koza grma zelenoga.

Moj dragane, moj zaprditelju,

volin tebi, nego roditelju.

Moja lolo, moj zagonitelju,

dovuci se meni u postelju.

Ona mala što se neće smije,

odavno ga okusila nije.

Prde baba dokle puru vari,

popij stari dok se ručak svari.

Mala moja brzo gaće svuci,

iz Njemačke držin ga u ruci.

Mala moja, evo ga ko ruka,

navr njega crvena jabuka.

Kad sa babu prikrpio zguza,

niz obraz joj poletila suza.

Prvi put mi moja mala dala,

ja odgojen pa joj reka - fala.

Mala moja debeli si nogu,

ja nji više dizati nemogu.

Moj dragane, dok sam te imala,

dnevno san se po tri put skidala.

Moj orao tvom gavranu prijeti,

da mu oće u gnjizda da sleti.

Džaba mala da se stalno braniš,

svoju koku za mog pivca hraniš.

Moj je dragi ijo kikiriki,

zato mu je naresta onliki.

Vidila san moga lolu gola,

veća mu je žila neg u vola.

Nije ljubav reći da se voli,

nego kad se upotimo goli.

Moj dragane, diko našeg sela,

dala bi ti , nisan je načela.

Mala moja, materina diko,

dođi meni, natrat ću ti mliko.

Nema cice ko u čobanice,

ni guzice ko u stopanjice.

Mojoj maloj nabreknilo vime,

pa me moli, dođi pomuzime.

Čuvan ovce, mrče mi se gala,

mili Bože, komu bi je dala.

Moj dragane otpala ti kita,

di mi nisi još jednom zapita.

Čudili se ovca i šilježe,

kako čoban čobanicu žeže.

U curice guzice natekle,

obe sise ko dinje nabrekle.

Curici je najslađa milina,

pustit suzu između butina.

Škripi krevet, vani bura vije,

ja mu dala, a mule se smije.

Nećeš mala spavati u miru,

dok je moga brusa u vodiru.

Na Marjanu ruža procvitala,

di je moja nevinost ostala.

Nisan svoju do kasno vinčava,

prije san joj sa materon spava.

Ispod grma u visokoj travi,

najviše se muladi napravi.

Mala moja, nevalja ti šala,

desnu si mi ruku popišala.

Ja draganu skočila u čamac,

golu me je nataka na pramac.

Gleda lola, nigdi kapi krvi,

budalina misli da je prvi.

Mala mi se prid Bogom zaklela,

dala bi ti da san je načela.

Zavolih te curo moja mala,

na tavanu, sinoć zagrijanu.

Evo ti je mili moj dragane,

pa je kušaj sa obadvi strane.

Kad moj dragi blizu mene dođe,

ja namignu, kita mu se dignu.

Nigdi muška, a ja ležin gola,

zabila bi nožicu od stola.

Svi se momci pokraj mene znoje,

a puške im nategnute stoje.

Mome loli pada mrak na oči,

jebeš oči, on bi da ga smoči.

Mala moja gaćice ti spale,

nediži ji ruke ti otpale.

Krči lola gustu šumu moju,

vlažna šuma pa je sav u znoju.

Mala zvala pa mi malo dala,

jopet zvala i jopet jon fala.

Moj dragane do tebe mi stalo,

ali mi je jedan dragi malo.

Moj dragane, moja dunjo žuta,

ne počinji, ako neš tri puta.

Moj dragane, visoki jablane,

visoko mi podigni tabane.

U usta mi njega gura dika,

može dika fino da se slika.

Nisan dama, već seljačka cura,

pripomažen onom ko ga gura.

Moj dragane mene strašno vrijeđa,

kad me oćeš nategnit sa leđa.

Mala moja uvatila zeca,

pustit će ga devetog miseca.

Koja mala miti dvaest prvu,

može u nju posadit koprvu.

Nosi mala suknjicu od gaze,

ježuri mi kroz jaja prolaze.

Legla mala uzame da spava,

mlati nogan ko stevena krava.

Priobukla mala gaće čiste,

pa na moru zavodi turiste.

Moj dragane, moje plavo oko,

podigni mi nogice visoko.

Nebi malu privarijo đava,

stisla noge, nebi utra čava.

Znat ćeš mala šta je Imoćanac,

kad te utra golu pod sukanac.

Iako san divojka bez škole,

jašila san direktore gole.

Bodulica vlaja privarila,

za vrat mu je noge tovarila,

Na po puta njemu govorila,

stani vlaše, ovako se jaše.

Moj dragane, moje crne oči,

lakše pišan otkad mi ga smoči.

Moj je dika izigrava bika,

ali bika, onog jalovika.

Lola ruku ispod suknje meće,

sa datumom nema danas sreće.

Nema mala, ledine ni gaja,

di mi nisi promišala jaja.

Iman meštra, zarđa mu alat,

nikad neću snjin naučit zanat.

Sve curice idu lubenice,

moja dinje pa jon drob napinje.

Drpa lola a ja mrtva ladna,

subota mi ova nije radna.

Kad san s lolon na ledini bila,

prvi put san jadna popušila.

Neće mala na zelenu travu,

više voli u stojećem stavu.

Dođi lolo, od želje ću pući,

ti ga dodaj, ja ću ga uvući.

Umro majstor što bešike radi,

više neće biti kopiladi.

Spale maloj guzice do pete,

bit će muško, nedilje mi svete.

Ima mala noge ko grlica,

među njima šuplja kamenica.

Mala moja iskrivila lice,

jer joj sadin rasod kraj guzice.

Mladi momci, ali slabi borci,

meci su in sve odreda ćorci.

Mala moja, daj der meni sise,

šta će tebi kad ti džaba vise.

Vidi lolo sisa i butina,

dođi kušaj malo vitamina.

Mladi momci navale ko glupi,

misle jadni da je sve u rupi.

Ćuli moja u ogradi strina,

ili sesre, ili zelje bere.

Malon mliko pokipi po ploči,

u šta gleda jeben je u oči.

Mala gade smrdiš na pomade,

ti konjino udaraš na vino.

Mala moja Ruski satelitu,

evo ti ga, snjin razvlači pitu.

Pucaju mi sise od tvrdoće,

dođi lolo i uberi voće.

Provan malu da zakoljen njime,

neće crkne već četeri zime.

Baba didu promišala jaja,

stap je spreman, di ti je mećaja.

Jeben lolo tvoju glavu glupu,

kad ovliku možeš falit rupu.

U mog ćaće iskidane gaće,

di god stane mudo mu ispane.

Ja san maloj ugledao vuka,

tri ga noći iz kubure tuka.

Ja san maloj zavukao prste,

ona traži argumente čvrste.

Upregnijo lola prije zore,

svoga vola, al neće da ore.

Zatra lola, pa neće da sađe,

jedva živa iz noći izađe.

Mala moja ubolo te tele,

među tvoje guzice debele.

Kažeš mala da ti je još cila,

a što ti je vešta promočila.

Stala mala na svoju vrliju,

digla noge, draži mulariju.

Izbodena moga kuma žena,

u no mjesto di se bode često.

Dođi moja lolo biće ti je,

ni mušica na nju pala nije.

Moj dragane, evo ti je, na ti,

usrići me il ću drugom dati.

Umale mi preveliko salo,

sve joj salo među noge spalo.

Daj mi mala, rekla ti je teta,

mlada mesa ispod kombineta.

Mala moja nema pridnji zubi,

kad ga puši umal se uduši.

Ja i mala iste veličine,

mirili se doli kraj ledine.

Mala moja ako si za ono,

ne u crkvu, ubit će te zvono.

Da je meni što curica ima,

ja sa taki da bi dao svima.

Legla mala na zelenu travu,

digla noge a pokrila glavu.

Curu ljubi, majci joj zapraši,

neka znaju šta su manitaši.

Evo mala iljadarka nova,

ako samnom ostaneš jalova.

Mala moja ima periodu,

u Cetini zamutila vodu.

Jedva čekan da mi žena krepa,

da se lola svastike dočepa.

Kažeš mala, nisi me volila,

pa si zato moje pobacila.

Mala moja, metni dasku na nju,

isto san je probiti u stanju.

Divojka se materi požali,

noćas su mi gaćice ukrali,

da su s plota, to nije sramota,

već sa nogu, prižalit ne mogu.

Misli mala da je u Londonu,

kad joj jaja niz guzice zvonu.

Ako ti ga mala zavilaše,

tri barabe iz krajine naše.

Mala moja ko te nebi prvi,

pasi mu se nalokali krvi.

Piša mala i u bocu vata,

maže ćaći žile iza vrata.

Ženo moja, davno ti je pukla,

cipanica kojon si me tukla.

Curo mala, u crljenoj bluzi,

skini gaće pa mi se naguzi.

Kad se mala na cilo ubode,

tri je četri drugarice vode.

Ovo ti je mule Studenačko,

što probija tilo divojačko.

Evo ti ga mala iz inata,

obisi ga majci oko vrata.

Kad te mala baraba oplete,

pantit ćeš ga do nedilje svete.

Vidio san na divojci zvono,

nevalja joj ni zvono ni ono.

Uvati me mala oko vrata,

ja će tebe di sotona vata.

Na Marjanu ispod četri slova,

prvi put san u životu prova.

Mala moja kako se ne stidiš,

ja je željan a ti na njoj sidiš.

Udovica kad vidi udovca,

vrti repon ko jalova ovca.

Udovica molila kovača,

ka joj skuje štogod zabijača.

Danju ločen, po noći kurvan se,

fala dragom Bogu, popravljan se.

Oj divojko, jabuku ti slatku,

digni suknju da ti vidin patku.

Mala moja, evo ti ga, na ti,

pa se snjime po guzici mlati.

Mala moja, moj te svrda vrti,

od večeras pa do tvoje smrti.

Oprži se od curina mesa,

tri san dana nogama otresa.

Kiša pada a ništa ne raste,

samo dojke u mlade divojke.

E moj rođo, tebe manitaša,

ti je raniš a drugi je jaša.

Selo Grude, jadne vaše gude,

uškopljene a nezašivene.

Mala moja, sakrij svoga vuka,

ćuku moga uvatila muka.

Na ledini nareslo jasenje,

di san maloj odnio poštenje.

Baba dida masira po kesi,

moli Boga da se čudo desi.

Mala goji među nogan vuka,

a ja svoga u gori ajduka.

Mene ćaća pravijo u gaju,

sedan puta pričepio maju

Ja ga maloj s prizide zabuši,

mala plače, prizida se ruši.

Ja ga maloj turi ispod gunja,

uleti joj ko nebeska munja.

Nešto mi se u gaćan napelo,

pa ja svrnem u selo na prelo.

Čini mi se po livomu mudu,

da se nisan svrnio za ludu.

Ovo ti je baraba sa sela,

što s Malačke piša do Kaštela.

Ala mi je kita napupala,

da je ruža odavno bi cvala.

Na ti mala što u gaćan visi,

ako nećeš, prijatelj mi nisi.

Mala moja Ruski satelitu,

skini gaće da ti turin kitu.

Mala moja evo ti ga majci,

neka sebi među noge baci.

Sise bijele i noge debele,

to kurvara u srce udara.

Mala moja, kad bi ti ga utra,

nebi ti ga vadio do sutra.

Mala moja uzvrtila guze,

sila je na mrave "prčiguze".

Sila mala gola usrid drače,

pa se hvali da je nema jače.

Koliki sa još utjera nisan,

svoga vola, među brda gola.

Skine mala pa pod krevet stavi,

sve što ima gaćica krvavi.

U malu se zabila granata,

među noge, u centralna vrata.

Mala moja pogledaj niza se,

crn ti ovan među nogan pase.

Ja ću svoga ostaviti muža,

odo tamo di je čuna duža.

Najslađe je u curice piče,

kad mu počne runjica da niče.

Vidio san i još mi se gadi,

di ga pajdo iz guzice vadi.

Mala moja izili te vuci,

il mi podaj ili se obuci.

Da se meni dočepati teće,

u koju se muško meso meće.

Mala moja, daj mi malo koke,

ja ću tebi klipinu od oke.

Otkako se po učinku radi,

mala sama i meće i vadi.

Daj mi mala vina i pogače,

ja ću tebi šta u zoru skače.

Ispod pupka, iznad prdenjaka,

tu je kuća moga nesritnjaka.

Strina stricu okrenila picu,

a stric strini, da prostiš - izvini.

Ako ti ga zavilašin Jele,

u tebi ću napraviti tele.

U male mi noge ko u srne,

među njima kluko pređe crne.

Mala moja digla nogu desnu,

ja ću livu pa neka se kresnu.

Smijala se materina mala,

kada me je gola ugledala.

Dok ga mala oprovala nije,

ljuća bila od šarulje zmije.

Vitke noge, još bi lipše bile,

kad bi mi se oko vrata svile.

Evo mene, orla mrcenjaša,

nema cure koju nisan jaša.

U male mi među nogan gala,

di su moja jaja zimovala.

Ja ga malon guran ispod gaća,

ona kurva traži "zelenbaća".

Iman malu, oči joj zelene,

nema nigdi vako zajebene.

Mrdni mala sa guzicon malo,

nebi li mi srce zaigralo.

Oj divojko u crljenoj bluzi,

skini gaće pa mi se naguzi.

Muška voda, zajebano piće,

zato cure skaču na mladiće.

Mala moja evo ti ga, na ti,

popuši ga, pa ga nazad vrati.

Vidio san u pojati dvoje,

di se muče da ji bude troje.

Tele riče, domaćica viče,

nećeš sise, tako se ne riče.

Pije mala vodu dok me gleda,

ja je molin, al navlažit neda.

Digla mala noge u nabesa,

moli Boga za komadić mesa.

Sori jednu, nije mrtva glava,

mala moja, odnijo te đava.

Svaka cura koja je poštena,

ima sise tvrđe od kamena.

Četri zbabne potvorile name,

ako jesan, neznalo se zame.

Nemoj mala da te čuna brine,

još nijedna od njeg ne pogine.

Stakla zvone, sva se kuća praši,

kad nevista na svekra zajaši.

Ove babe šta ništa ne rade,

samo prde i divojke gade.

Sinjska Gospe platit ću ti misu,

samo kaži njuferice di su.

Mladoj turi, di joj voda curi,

a gospoji di joj voda stoji.

Stisla mala barabu uza se,

ko da šeta krmača i prase.

Mala moja kao cekin zdrava,

po mliku je ko najbolja krava.

Molila me , dobro me ubodi,

a sad plače, dokturu me vodi.

Ja san maloj uvalio zguza,

oguljenu klipinu kuruza.

Kad ćeš mala orat svoju dragu,

provat ćemo mom doratu snagu.

Dođi lolo kad koljemo svinje,

bit će mesa, rakije, a i nje.

Mala moja, moj rumeni cvite,

dođi meni, pravit ćemo dite.

Ja kroz selo ispala mi čuna,

niko o njoj nevodi računa.

Volin žene i stare i mlade,

a najviše onu koja dade.

Mojoj maloj na gaćican piše,

prvog maja, bit će rasprodaja.

Ja ga maloj s prizide obori,

mala plače, prizida se sori.

Ja ostari, oči pune suza,

nemere se ni sprida ni zguza.

Lipo ti je zoron u svanuće,

leći maloj među noge vruće.

Ja i mala noćili u žitu,

cilu noć me držala za kitu.

Dobro me je okrpio Pere,

sad mi kanta nepušća ni zere.

Ja san malu milova i čuva,

a drugi joj mišinu napuva.

Ispala mi nasrid sela kesa,

misli mala da je kilo mesa.

Daj mi mala šta će ti joj biti,

nećeš u njoj kupus kiseliti.

Nemoj lolo ovde čekat jutra,

reć će mater da si mi ga utra.

Ima lola veliki problema,

ima u što, ali čime nema.

Mala moja lipo ti san sniva,

ti dinamit, ja te opaljiva.

Evo san ga naoštrijo striče,

pri guzici svaku dlaku siče.

Čime ćaća moju mater gonja,

ono nisan vidijo u konja.

Nema meda koji se ne vrca,

ni curice koja se ne prca.

Didu mi se u gaćama njiše

futrolica od pokojnog piše.

Nije krava otelila ovna,

nit su mene nadgangala govna.

Kurvin sine, salazi sa strine,

evo strica, prisist će ti pica.

S mini suknjon, kriveljavi nogu,

to je moja, jadan san u Bogu.

Moj dragane, za napravit sina,

moraš imat alat do kolina.

Upri mala guzicon u vrata,

kad ti dođe lola nepoznata.

Više volin moje male ono,

neg rametu i crkovno zvono.

Platit ćeš mi mala jednog dana,

na gredama mojega tavana.

Kako mala kukovima ljulja,

ista moja stevena mrkulja.

Mrče mi se ova moja gala,

sama neznam kome bi ja dala.

Mala moja krivo se ne kuni,

od tebe se pravili sapuni.

Ja kroz selo, name kučka laje,

gledan štaje, ispalo mi jaje.

Mala moja evo ga ko noga,

većeg nisan odgojiti moga.

Iman sisu, mala mi je muze,

u ćikaru pokraj svoje guze.

Nalij lolo ako imaš soka,

u mene je vučija duboka.

Daj je mala ti draganu svome,

koji znade rukovati njome.

Drago joj je, iako je stara,

kada joj ga momče zapuškara.

Ako mala dođemo do čega,

nisan ti ga ugonijo svega.

U mom selu vatrene curice,

od guzice, upale šibice.

Upri lolo, upri moja nado,

lako ti je upirat u mlado.

Mala moja kad bi ga ja tebi,

tri ga vola iščupala nebi.

Mala moja u kožari radi,

žive crve iz mišine vadi.

Mala mi se živin Bogon kune,

da se nije okusila čune.

Zna se maloj ako dobro vozi,

crne dlake restu joj na nozi.

Goni mala na ledinu meku,

jarca ćaću i kobilu zeku.

Kad ga lola starici zažeže,

starica se vrti ko šilježe.

Ovoj maloj, što je do meneka,

alaj bi joj triput zaprdeka.

Kad remeta potegne za zvono,

mala moja ti mene za ono.

Sidi mala na jelovu panju,

digla noge pa se češe za nju.

Mala moja, nate mi se gadi,

noge su ti kao duje špadi.

Skidaj mala gaće na brzinu,

uteć će mi mliko na ledinu.

Mala moja, da si moja žena,

diga bi ti noge na ramena.

Mene moja svitovala maja,

šetaj selon, češkaj se za jaja.

E moj ćaća, otpala ti muda,

di me vako ti napravi luda.

Udaji me majko moja mila,

cile noći ržen ko kobila.

Prde mala zdravo i veselo,

svoga ćaću pogodi u čelo.

Ja san moju milova i čuva,

dok joj nisan mišinu napuva.

Mala moja, ime ti je Pera,

đava mi te na mišinu dera.

Kako li se mala moja jaši,

nijedne se gospoje ne plaši.

Mala moja, materina spiše,

tvoje ruke, moje gaće driše.

SRAMOTNE PJESME

Prčevina ostade od stari,

i kotluša di se pura vari.

Prčevina miriše ko duša,

jadan ti je ko je nije kuša.

Ja u kuću, u njoj nešto klapa,

ćaća mater prči priko stapa.

Leži mala u teškoj priladi,

prčila se na mokroj livadi.

Grli, ljubi kao gospodina,

grči, prči kao dušmanina.

Jebi stari i ja san jebava,

isto mi je na ramenu glava.

Ja je jeben a ona se krivi,

ko parabrod kad prilazi rivi.

Jebat ću je, selo izgorjelo,

još jednom ću, još nije počelo.

Volijo bi jebat mladu pičku,

neg penziju dobit Američku.

Mala moja, kad mi bude trebat,

dat ćeš pičke ili ću te jebat.

Iđe zima, prčit neću moći,

kurac mi se skupi na ladnoći.

U mog ćaće kurac do kolina,

jadna li je pička materina.

Koliki je kurac u obada,

kad govedo potira iz lada.

Na mom kurcu sedandeset vrži,

ja je jeben a ona ga drži.

U male mi među nogan soba,

za moj kurac i za jaja oba.

Ja na kurac namotajen žicu,

da ne prođe malon kroz guzicu.

Iman kurac najveći u Splitu,

mala njime razvijala pitu.

Dida babi sa kurčinon priti,

vidi stara ošta ćeš umriti.

Mala moja, limunova kora,

kad je vidin kurčinon bi ora.

Nema one šta jauknit neće,

kad se u nju vaki kurac meće.

U mog kuma kurčina ko greda,

još nijedna njemu pičke neda.

Vele ti san prigazio mraka,

suva kurca, mokri opanaka.

Na mom kurcu sedan - osan vrži,

jadna ti je ona što ga drži.

Šta je meni mladom proleteru,

protirati kurac kroz banderu.

Moj dragane daj mi ga zamliči,

dobar kurac svaku bolest liči.

Tri put prde, tri put se natego,

dok iz male kurčinu istego.

Na mom kurcu crnin slovin piše,

kurvin sine, nećeš pičke više.

Koliki san, ubio bi vola,

kurčina mi ko noga od stola.

U mog kurca pripito odjelo,

kosa vrana, glava rascipana.

Biž te žene, eto Marijana

kurčina mu triput švajsovana.

Iman kurac od zida do zida,

ostavština pokojnega dida.

Naoružan kurac mi do zuba,

prvoborac jebačkoga kluba.

Iman kurac, nemogu od stida,

srušio bi kilometar zida.

U mog kuca glava ka u zmije,

sa dna pičke sukrvicu pije.

U mog kurca osandeset deka,

kad ga metnen sve je stoji jeka.

Oj divojko, materina Cvita,

kurčina te debela mirita.

Mala moja čuvaj svoju runju,

moj se kurac namečio u nju.

Divojka se uz kurac penjala,

nebili se raja nagledala,

nigdi raja, nigdi kurcu kraja.

Turin kurac u babinu pizdu,

ciči baba ko pile u gnjizdu.

Ova mala što se važna pravi,

nek popuši kurac muškoj kravi.

Na mom kurcu devedeset rana,

nije jeba već godinu dana.

U mog ćaće kurac ko mećaja,

po Njemačkon medalje osvaja.

Kaži mala šta si večerala,

Bile kave iz kurčeve glave.

Ko nemože kurcon kupus sadit,

nek ne iđe u Njemačku radit.

Iman kurac dugačak i tanak,

iz tri puta snjin probijen banak.

Moj je kurac na turniru bio,

medalju je zlatnu osvojio.

Nigdi nema kurca ko u mene,

sinoć su se zanj pobile žene.

U mom kurcu sedandeset deka,

kad je prčin sve je stoji jeka.

Više vridi moga kurca slina,

nego ulje primorki maslina.

Pornografske nabavila slike,

da se digne kurčina u dike.

Mala moja podigni mi pišu,

pa pogledaj jel se muda njišu.

O moj kurče, zavrni rukave,

da te uske pičke ne udave.

Iman kurca ljućega od zmije,

još se pičke okusijo nije.

Zima grize, snig okolo vije,

traži mala kurca da je grije.

Sinoć jeba jutros nisan moga,

otekla mi kurčina ko noga.

Klizale se divojke na brigu,

smrznut kurac pronašle u snigu,

skupile se pa u njega pušu,

nebi li mu povratile dušu.

Sad bi jeba da nije subota,

al subota pa se kurac mota.

Iman kurac i veliku volju,

sprčio bi i najgoru drolju.

Iman kurac od deset palaca,

mirila ga mala kod ovaca.

Ide poštar ima kurac oštar,

biž te žene, bit će te jebene.

Čuvan ovce i sidin u ladu,

drkan kurac pravin limunadu.

Iman kurac ko teleću nogu,

zato pičke dobiti nemogu.

Vidio san jučer u Mostaru,

kurac pičku gonja po pazaru.

Iman kurac kano suva grana,

na njem sidi sedan crni vrana.

Kurac babi di san dolazio,

babi jedan, njenoj ćeri sedan.

Nešto mi se moj kurčina znoji,

utrat ću ga u pičku gospoji.

Kurac babi, udovici sedan,

mladoj curi dvadeset i jedan.

Moja kita za dravlje ne pita,

već za picu, svoju drugaricu.

Jedva čekan poskupljenje mesa,

prodan kurac, kupin Mercedesa.

Gaće moje napopriko stoje,

nikakve se kurčine ne boje.

E moj kurče, našto me navuče,

na tri žene, sve tri probijene.

Ruko moja bi li mi kazala,

koliko si pičke milovala.

Moju malu izila lisica,

ostala je pička i guzica.

S Bijakove dolazin planine,

željan pičke ko mačak slanine.

Pičke željan a dinara nema,

mora lola desnicu da sprema.

Da je pičku pofrigat na masti,

i dlake bi pojio u slasti.

Pico mala, šta si večerala,

malo čorbe iz kurčeve torbe.

Nemoj mala moje cviće brati,

ono mora pičkon da se plati.

Ja pod vrbom, a mala na vrbi,

češe pičku, kaže da je srbi.

Ja san malu na ledini smota,

sinu pička ko bakreni kota.

Nema lipšeg mirisa od sisa,

ni od pice slađe divenice.

Kad divojku nema ko da voli,

tad u pičku uspe šaku soli,

legne doli, u zrak noge diže,

vabi ovna da joj pičku liže.

Bil se smijo, okladiti prijo,

pičku brijat, na nju se ne smijat.

Mala pičku na odrni suši,

a moj kurac naćulijo uši.

Kada stara kuva bakalara,

meće dlaka od mladi pičaka.

Da je pička što je marmelada,

svako bi ga u teglu zabada.

Javila mi agencija Lička,

da je u nji poskupila pička.

Da je pičku pofrigat na loju,

pa nabiti na kurčinu moju.

Mili Bože, velike li slasti,

kad se pička ispeče na masti.

Jebi ćaća pičku materinu,

što nemoga ti ostavi sinu.

Pico koko, ko ti izbi oko,

izbi ti ga moj iz gaća soko.

S Bijakove dolazin planine,

željan pičke ko mačak slanine.

Posla malu na Novu godinu,

da iđe u pičku materinu.

Mala moja, tvoja pička vrila,

bez kutlače sva bi zagorila.

Tuđa ženo, muka te mučila,

što si mene pički naučila.

Pičko bleso i kurac je meso,

nema kosti, neće te ubosti.

Ćaća viče, obisi se sine,

o brkove, pičke materine.

Da je pičke i komadić kruva,

ne bi ništa za večeru kuva.

Sidi mala na jelovoj lisi,

iz pičke joj potekli rubisi.

Jeba san je, pička joj je vruća,

pa mi kurac dobijo na pluća.

Da je pičke i pogače vruće,

nebi nikad poželijo kuće.

Jeba san je Danice mi zvizde,

tri joj dana kapilo iz pizde.

Kad je lola na ledini zgrči,

iz pičke joj po tri dana čvrči.

Mala moja šije na mašinu,

sašila je pičku materinu.

Sila mala u duboku dragu,

pa joj pička potegnila vlagu.

Mala pičku na tavanu suši,

da se u njoj kurac ne uguši.

Mala pičku varenikon štrapa,

kad se jebe da joj bolje klapa.

Mala moja guzicu ne briše,

pa joj pičku brabci osvojiše.

Pičko mala nemoj suze liti,

evo kurca on će te tješiti.

Sidi mala na jelovoj lisi,

iz pičke joj ćaćin jezik visi.

Kupi mala vriću katanaca,

pa zaključaj pičku od kuraca.

Sve san jeba što pičku imade,

nisan gudu, niti mi se dade.

Velika me pritisnila briga,

nigdi pičke a meni se diga.

Sidi mala i oraje tuče,

iz pičke joj sukrvica suče

Nesmin pičku iz bunara vadit,

doć će lola, pa će je oladit.

Mala moja ubolo ta june,

pleti kapu od pičkine vune.

Oj pičiću, meden zalogaju,

ima li te igdi na prodaju.

Ja bi jeba, ali nebi liza,

jer je pički guzica pribliza.

Mala moja ne sidi na pragu,

pička će ti potegniti vlagu.

Moj dragane jebi me u dupe,

ne u pičku, pelene su skupe.

Mater ćeri prst u pičku tura,

kurvetino nisi više cura.

Jebi malu i podaj joj krunu,

da opere pičku u sapunu.

Pijen vino i kusan slaninu,

jaki san - u pičku materinu.

Jeba san je pička joj je ladna,

bit će bila sirotica gladna.

Volin pičke nego suvi šljiva,

jer kurčina u toplu uživa.

Koja brsti drače koviljače,

slađa joj je pička od pogače.

Pivac kokoš miluje u gnjizdu,

diga nogu, ljubi je u pizdu.

Pičetino alaj bi te buca,

ko manistru moja strina Luca.

Stavi ženo, u pičku vrteno,

onda trči, nega bolje zvrči.

Digla noge mala pa se smije,

vidi lolo pičke, lipa lije.

Sve san jeba, samo nisan kravu,

a i nju bi da ne pase travu.

Neću bule, noge joj se gule,

oću pičke prave katoličke.

Ruko moja, duža od rukava,

vele ti si grlila kurava.

Ćer i mater obe kurvetine,

oće da mi skinu gaćetine.

Vidi zeca, jeba mater svoju,

iđe vrcon u ogradu moju.

Ova moja šaketina ljuta,

jebena je na stotinu puta.

Jebala se materina mala,

za pregršće ovčijega sala.

Imam malu, velikoga vraga,

jebežljiva, pa mi za to draga.

Mala moja, materino mače,

jeba bi te kroz naviljak drače.

Što se moja obliziva gara,

večerala kurčevi rebara.

Mala moja digni nogu bilu,

da ti metnen ovu svoju žilu.

Vidi male, jeba je njen ćaća,

jedna joj je noga malo kraća,

zato joj je druga malo duža,

između nji procvitala ruža.

Jebi babu, i ona je fina,

i u babi ima vitamina

Koliki san, još jebava nisan,

na svu sreću, večeras počeću.

Mala moja, jeba san te lani,

ajd mi ove godine zabrani.

Džaba mala poteže i liže,

prazna muda, neće da se diže.

Ko te ljubi, ispali mu zubi,

ko te jebe, gori je od tebe.

Jeba san je kod gornjega poda,

sada mala kao šestar oda.

Mene snaja držala za jaja,

vidi Vlaja, jaja ko u zmaja.

Ja je jeben, guzica joj klapa,

ko getriba u staroga Fapa.

Ja je jeben, a ona se dere,

ne pušćan je dok se ne usere.

Pala magla ispod muda moga,

nevidi se jaja nijednoga.

Ja je jeben, ona se sva stresa,

ko Makarski kotar od potresa.

Ženo moja, jeben li te mladu,

na koga si potegla pošadu.

Ja je jeben, a mater je čuva,

i brani joj guzicu od muva.

Pravi mala od muda opanke,

od kožice tanke oputice.

Daj mi mala živoga ti stvora.

tvrđa su mi muda nego kora.

Žalila se skoro dovedena,

da nemože presti nejebena,

jebite je il vodite majci,

nek je jebu materini znanci.

Stan te svati, mlada mora srati,

diver će joj prkno obrisati,

Oj divere, poznati dilbere,

vodi svoju nevistu da sere,

pa otkini od trave stručicu,

da obrišeš nevisti guzicu.

Drži zgodu, ako svati odu,

pičku kurcu a guzicu suncu.

Satra san je, znoj se sa nje toči,

ali neda da joj se umoči.

Jeben, jeben i na rpu slažen,

kad najeben, nikomu ne kažen.

Ja od šale navalio na nju,

ona osta u drugomu stanju.

Daj mi mala čašu periode,

da popijen misto ladne vode.

U pojati, što je zovu staja,

prvi put ga primila do jaja.

Mala moja, nedilje ti svete,

vrati moje barilo punjete.

Ja san malu jebava pri zidu,

porosilo pa noge bižidu.

Jeba san je, živoga mi Boga,

četri puta, više nisan moga.

Ćaća jebe, grede se cimaju,

sestre plače, sinovi drkaju.

Vedro nebo, davno nisan jebo,

sjaje zvizde a ja željan pizde.

Od krmače nema veće slasti,

moš je jebat a moš imat masti.

Jebeš ženu koja mrko gleda,

i divojku koja utrat neda.

Kolike su sise moje male,

u šlemove švapske nebi stale,

Među nogan četnik joj se smije,

u usta ga jeben gadan li je.

Iđe baba i puši cigaru,

biži baba, jebat ću te staru.

Sve san jeba samo nisan ovcu,

a i nju ću čin buden pri novcu.

Zbogon ćaća, odo jebat damu,

ti kod kuće drkaj u piđamu.

Ja bi jeba i u gori zeca,

kako nebi curicu od sveca.

Valjala se divojka po polju,

za prčenje uvatila volju.

Zbogon kućo, ovi te ne jebe,

sve san proda, prodat ću i tebe.

Piša mala i pravi klizaljku,

ako padnen, jebat ću joj majku.

Mojoj maloj roditelji rade,

mater kurva, ćaća selon krade.

Jeben mala sve žensko što diše,

nećeš mene privariti više.

Ja san malu jeba navr krova,

slomili smo tri čabruna nova.

Za odrnu mala stalno srala,

tri barila vina je imala.

Sve bi jeba, al nevine nebi,

nji dan ćaći, a ostale sebi.

Kurvo ženo, rodi mušku bebu,

nemoj žensku da je drugi jebu.

Mala moja, dobro ga pomuzi,

da te nebi polijo po guzi.

Naučila mene moja strina,

kako jebat za napravit sina.

Jebala se materina dika,

za bukaru kiseloga mlika.

Jebat ćemo, kad kući dođemo,

svaki svoju, ja ću pobro tvoju.

Nisan prova ali mi se čini,

da je lipo prčit na ledini.

Oj divojko, reci politički,

ko te zadnji opleo po pički.

Tijo jebat, pa pičku promaši,

cili rafal u guzicu spraši.

Sinjska Gospe, došla san na zavit,

nedan pičke, rađe se udavit.

Sinjska Gospe, ona laže tebe,

nema dana da se ne pojebe.

Vitar puše, muda mi se klate,

dajte pičke, ako Boga znate.

Ja kroz selo name kučka reži,

il je jebi ili je zaveži.

Tresni joj ga, sine ćaće svoga,

neka znade ko puzdru imade.

Mala moja jeba te tvoj ćaća,

da ja moga ne vadin iz gaća.

Bojevali ja i mala moja,

pola noći krvavoga boja.

Oj cikilju, pičkin barjaktaru,

ti si prvi kurcu na udaru.

Mala moja, guzicu zavari,

da ti miris pičku ne pokvari.

Sve san jeba, samo babu nisan,

a i nju ću jer neznan čiji san.

Ćaća jebe sve pucaju grede,

mater prdi, cila kuća smrdi.

Lola jebe u pojati ždrijebe,

ždrijebe rže, jebi lolo brže.

Dok budala po Njemačkoj krči,

kod kuće mu drugi ženu prči.

Mala moja, bit ćeš mi gospoja,

jest ćeš proju, jebla majku svoju.

Ovo ti je mule svi manira,

što punjeton ceste asfaltira.

U male mi među nogan ruda,

di se češen kad me srbe muda.

Iman curu a zove se Joza,

kad se jebe krivi se ko koza.

Više vridi moje male pizda,

neg Partizan i Crvena zvizda.

Mili Bože, jebu li se vile,

da ne jebu a kako bi bile.

Pivaj brate pas ti jeba mate,

i onomu ko piva uza te.

Jeben tebe, jebeš i ti mene,

nek su obe guzice jebene.

Od prasice nema bolje žene,

moš je klati, možeš je jebati.

Evo mene, ko za mene pita,

jeben meter polovini svita.

Jebena se izvrne ko krava,

nejebena nemože da spava.

Pivaj brate i ja ću uza te,

ko nas takne jebat ću mu mate.

Nije mala još nikomu dala,

nije kaže jebenog morala.

Oj curice, daj mi malo pice,

nedan dite, velike si kite,

Daj mi rano, srizat ću ga malo,

ne riž kurca, nevidijo sunca.

Jedva čekam da godina izda,

sve poskupi, pojeftini pizda.

Bijakova velika planina,

još je veća na pički slanina.

Mala sere a ne briše dupe,

pička smrdi a muve se kupe.

Sve san jeba, i tebe ću strina,

pička li ti mila materina.

Lažu Rusi, jeben li in majku,

nije misec ni vidio Lajku.

Sori mi ga dragane sa stoca,

ako nećeš, jeba svoga oca.

Šta ću jadna gola i sirota,

kad mi kurac draži od života.

Moj dragane ako si me izda,

crnji bio nego moja pizda.

Ljubi lolo, a ne diraj grudi,

od toga se pička odma budi.

Volin lolu koji pije vino,

može prčit i dugo i fino.

Šijen suknju, vezen je na čičke,

da zašijen put do moje pičke.

Mila majko, kako lola prči,

livu digne, desnu zakovrči.

Moj dragane u daleku svijetu,

pošalji mi kurac u paketu.

Sise moje ko dva brda stoje,

ispod brda cikiljača mrda.

Više vridi moga lole čuna,

nego glavar i naša komuna.

Jebi lolo ali si mi prvi,

ja san vrlo jebežljive krvi.

Jebi lolo sve koje ti dadu,

mene mladu čuvaj za paradu

Zora bila a ja jadna cila,

crna kuća što te oženila,

diž mi noge ruke ti ne cvale

vrane ti se na kurac posrale.

Više san se puta pojebala,

nego lipo guzicu otrala.

Mala mi se prižderala zelja,

sva ujutro posrana postelja.

Na što si me namamijo lole,

na bonbone, jebale te one.

Moj dragane, moje crno oko,

stoji li ti kurčina visoko.

Nisan znala, zelene mi trave,

da je kurac šupalj navr glave.

Prči mali dat ću ti duvana,

po zovnice, sitno narizana.

Iđu dani, meni restu sise,

udat ću se majko, jebe mi se.

Komu dade, vrlo ti san luda,

dvaput badne i isprazni muda.

Bez rukava ostade mi bluza,

kad me lola natega sa guza.

U mog lole kurčina ko prička,

pa je moja zadovoljna pička.

Viči majko, ova te ne jebe,

pička mi je veća neg u tebe.

Lola kurac nabija do jaja,

misli jadan pički naći kraja.

Moj dragane, kurčina ti slaba,

ja pilulu opet pijen džaba.

Lakše lolo, zimska noć je duga,

nećeš pičku priklati od cuga.

Pičku brišen, stalno lije suze,

nije takva kad kurčinu muze.

Jebat ću se ko naleti prvi,

pička mi je nabrekla do krvi.

Ostarila, a pička mi cila,

jadna ti san, luda li san bila.

Ja ko mala pišat nisan znala,

kurcu fala, sad ko iz bokala.

Za barabe pičke dajen džabe,

u krvi mi ostalo od babe.

Lola kurcen po guzici mlati,

mila majko oću li mu dati.