Župska imena i prezimena

Župska prezimena

 • BABAN
 • BRNIĆ
 • BRNIĆ - LEVADA
 • BULJUBAŠIĆ
 • GARMAZ
 • GUDELJ
 • LELAS
 • LIZATOVIĆ
 • LUETIĆ
 • MILOŠ
 • PAVLINOVIĆ
 • PEJKOVIĆ
 • PRGOMET
 • ROGLIĆ
 • SELAK
 • SOKOL
 • ŠARIĆ
 • TURIĆ
 • VULETIĆ

Izumrla prezimena

 • ANTUNOVIĆ
 • BAKOTA
 • BARTULOVIĆ
 • BATOŠIĆ
 • BEZAR - pripojeni Krstaticama
 • GLIBOTIĆ - odselili u Slivno
 • GUČEVIĆ
 • JURIČIĆ
 • KARLUŠIĆ
 • LENDIĆ - sadašnji MILOŠI u Župi
 • MATIJAŠEVIĆ
 • VODANOVIĆ - sadašnji SELACI u Rašćanima

Najčešća župska imena početkom XX. stoljeća

 • ANE - Ana, Anica, Anka, Ankica
 • ANTE - Antiša, Antuka, Antonio, Toni, Tonći
 • ANDRIJA - Andrijetina, Andro
 • ANĐELIJA - Anđe, Anđela
 • BARTUL - Bariša, Bajo
 • BRUNO - staro muško ime u Župi
 • CVITA - staro žensko ime u Župi
 • CVITAN - staro muško ime u Župi
 • DANICA - Dane, Danira
 • DANKO - Dane
 • FABIJAN - Fabo
 • FILIP - Pilip
 • FRANE - Vrane
 • GRGO - Grgur, Grgica
 • IVE - Iva, Ivanka, Ivanica, Ivana, Ivica, Ikica
 • IVAN - Ivo, Ivica, Iko, Ikan, Ikeša, Iviša
 • JAKOV - Jakiša, Jale, Jakša
 • JAKOVICA - Jako, Jakica
 • JANJE - Janja, Janica
 • JELE - Jela, Jelica, Jelena, Đele
 • JERKO - Jerolim, Jere
 • JURE - Juriša, Jurica, Jurko, Jurin
 • JURKA - staro žensko ime u Župi
 • JOZE - Josip, Jozo, Bepo, Joško
 • JOZA - Jozica, Bepica
 • KATE - Kata, Katica, Katarina
 • KLEME - Klemica
 • KRIŽAN - Križe
 • LADISLAV - Lade, Vladimir, Vlade
 • LUCE - Lucija
 • LUKA - Lukas, Lukiša, Lukica
 • MANDE - Manda, Mandica, Magda, Magdalena
 • MARA - Mare, Marija, Marina, Marijana
 • MARIJAN - Marinko, Marijanina
 • MARKO - Markan, Markiša, Markica
 • MATE - Matko, Matan, Mateo
 • MATIJA - staro žensko ime u Župi
 • MILAN - Mile
 • MILKA - Mile, Milica
 • NEDILJKA - Nedjeljka, Nede
 • NIKOLA - Niko, Nikica, Nikša
 • PAVA - Pavao, Pave
 • PAVICA - Pave
 • PERA - Perica, Petra
 • PETAR - Pero, Perica
 • RUŽA - Ruže, Ružica
 • ŠIME - Šima, Šimara
 • ŠIMUN - Šime, Šimica
 • STANKO - Stanislav
 • STANE - Stana, Stanislava
 • STIPE - Stjepan, Stipan, Stipica, Ćipa
 • TOMA - Tome, Tomo, Tomislav, Tomica
 • URŠULA - Ursa
 • VICE - Vicko
 • VIKTORIJA - Vitorija
 • VJEKOSLAV - Vjeko, Lujo
 • VLADIMIR - Vlade, Vlado, Vlatko