Mitovi su slikovite predaje o prirodi, povijesti, sudbini svijeta, bogovima i čovjeku. Mnogi teoretičari definiraju mitove kao 'pripovijesti o bogovima' iako o bogovima svi ne govore, ali svi mitovi ne govore o bogovima. Postoje u svim krajevima svijeta i nose karakteristike krajeva u kojima se javljaju. Oni veličaju junaštva i druge karakteristike, ali nose i određene poruke. Povezani su sa vjerom starih Grka i Rimljana, koja je nikla iz nemoći i neznanja. Svijet pred kojim su stajali bio im je nerazumljiv, pa su npr. prirodne sile shvaćali kao velike i okrutne nemani. Vjerovali su u nemani koje su nikle iz kaosa i bezdana bez granica. Pričali su o borbi bogova i divova koji su se međusobno okrutno borili za vlast. Iz njihovih ispričanih života su nastajali mitovi. Mašta starih Grka svojim bogovima daje ljudski lik i tako naseljava prirodu mnogobrojnim mitskim bićima. Oni na različite načine utječu na ljude, njihov život i sudbinu te su istih svojstava kao i ljudi, samo što su besmrtni. Najčešći mitovi ovog kraja pričaju o vilama i vilenjacima, rjeđe o jednorogima i vukodlacima. Mitovi o prelijepim biokovskim vilama stari su stoljećima, hranili su dušu naših predaka pa bi bilo od nas nerazumno da ih ne spomenemo.
 
Legende o Hajducima prenose se još od vladavine Turaka na ovim prostorima. U narodnoj usmenoj predaji i pjesništvu na njih se gleda gotovo isključivo kao na narodne junake i borce za slobodu iako su u početku nastajanja bili odmetnici i sitni razbojnici. Hrabrom borbom u obračunu sa Osmanlijama zaslužili su da uđu u legendu.

Gdje smo?

Upoznajte gdje je Župa Biokovska na karti, te otiđite na virtualnu šetnju kroz njene putove.

Karta...

Virtualna šetnja...

Vremenska prognoza
vremenskaprognoza

Pratite vremenske uvjete na području Župe i okolice.

Vremenska prognoza...

O nama
onama

Kontaktirajte nas, pitajte što vas zanima. 

O nama...