• Fra Bernardin Kunić 1671. a spominje se i 1648.
 • Fra Frano Dorotić 1733. - 1734. i 1738. - 1747.
 • Don Ante Pavić 1791. – 1797.
 • Don Mate Miličević 1797.
 • Don Jozo Luetić (stariji) 1797. – 1800
 • Don Križan Erceg 1801.
 • Don Mate Radić – Budalić 1802. – 1803.
 • Don Jozo Luetić 1804.
 • Don Križan Erceg 1804. – 1805.
 • Don Jure Roglić (stariji) 1805. – 1810.
 • Don Stjepan Milović 1810.
 • Don Petar Matković 1811. – 1812.
 • Don Martin Luetić 1813. – 1832.
 • Don Luka Luetić (pomoćnik) 1825. – 1832.
 • Don Luka Luetić (župnik i dekan) 1833. – 1861.
 • Don Jure Pavlinović (iz Rašćana) 1861. – 1862.
 • Don Stjepan Roglić i don Nikola Roglić 1862. – 1865.
 • Don Jozo Luetić (mlađi) 1865. 1868.
 • Don Andrija Barbarić 1868. – 1871.
 • Don Stjepan Marković 1871. – 1880.
 • Don Jure Pavlinović iz Rašćana  1880.
 • Don Stjepan Tomasović 1880.
 • Don Jozo Perasović 1880. – 1882.
 • Don Jerko Bečić 1882. – 1883.
 • Don Ante Glavina 1883. – 1885.
 • Don Špiro Jelinić – Novak 1885. – 1888.
 • Don Ivan Zanchi 1888. – 1891.
 • Don Marijan Luetić 1891. – 1894.
 • Don Stipe Pletikosić 1894. – 1903.
 • Don Marijan Luetić 1903. – 1910.
 • Don Mate Mihanović (provizor) 1910.
 • Don Ivan Korda 1911. – 1917.
 • Don Andrija Radonić 1917. – 1925.
 • Don Ivan Stanić 1926.
 • Don Ante Bućan 1926. – 1927.
 • Don Toma Bavčević 1927. – 1933.
 • Don Ivan Čondić (i Rašćane) 1933.
 • Don Jozo Braenović 1934. – 1942.
 • Msgr. don Jure Sokol 1942. – 1944.
 • Don Ivan Vrdoljak (i Rašćane) 1944. – 1953.
 • Msgr. don Jure Sokol 1953. – 1955.
 • Don Ante Dukić 1955. – 1973.
 • Don Ante Čulić 10. rujna 1973. – 5. listopada 1982.
 • Don Luka Vrljičak 5. listopada 1982. – 10. kolovoza 1984.
 • Don Nikola Golemac 10. kolovoza 1984. - 7. listopada 1991.
 • Don Ante Šošić 7. listopada 1991. – 19. kolovoza 1992.
 • Don Ante Čipčić 19. kolovoza 1992. – kraja travnja 1993.
 • Don Ivan Babić 16. rujna 1993. – 19. rujna 1995.
 • Don Mirko Bitunjac 19. kolovoza 1995. - 20. kolovoza 1998.
 • Don Ivan Turić od 20. kolovoza 1998. - 21. kolovoza 2016.
 • Don Ivan Periš od 21. kolovoza 2016. do danas

Zapisano je da su prve mise u Župi dolazili držati

 • Fra Mate Matić (iz Podace) 1599.
 • Fra Mate Raljković 1602.

Gdje smo?

Upoznajte gdje je Župa Biokovska na karti, te otiđite na virtualnu šetnju kroz njene putove.

Karta...

Virtualna šetnja...

Vremenska prognoza
vremenskaprognoza

Pratite vremenske uvjete na području Župe i okolice.

Vremenska prognoza...

O nama
onama

Kontaktirajte nas, pitajte što vas zanima. 

O nama...