U subotu 18. kolovoza 2012. Župljani slave Svetu misu na Sv. Roku (1228 m), jednom od većih vrhova sa sjeverne strane Biokova. Sveti Roko je planinski vrh koji je smješten istočno od Sutvida (1332 m) te sa istim čini planinski greben.

 Kapelica Sv. Vida koja je stajala na vrhu Sutvida porušena je u prvoj polovini 20. stoljeća čestim udarima groma i više nije obnavljana.

Isto se događalo i sa kapelicom Sv. Roka ali je nju narod, kao zavjet Sv. Roku za obranu naroda Župe od kuge, uporno obnavljao i do danas sačuvao.

Svete mise održavaju se jednom godišnje 16. kolovoza na blagdan Sv. Roka ili prvu subotu iza Velike Gospe ako blagdan Sv. Roka te godine ne spada u subotu. Uspon za hodočasnike traje oko tri i pol sata bez većih odmora a Sveta misa je uvijek u 10.00 sati.
Polasci iz svih pet Župskih zaseoka obično budu u 6.00 ujutro na dan uspona. Dolazak do kapelice Sv. Roka moguć je iz pet pravaca sa sjeverne strane Biokova. Svi pravci kreću iz Župe na čijem katastarskom području se i nalazi kapelica.

Pravci za uspon:

  • Od zaseoka Turići preko Plitvina, Blogove , Čulije, Sutvida, vode na Vlaki do Sv. Roka.
  • Od zaseoka Garmazi preko Gradine , Gradske spilje, Čulije, Jelića, Vlake do Sv. Roka.
  • Od zaseoka Takalo preko Gradine , Gradske spilje, Čulije, Jelića, Vlake do Sv. Roka.
  • Od zaseoka Roglići preko Čulije, Jelića, Sutvida, vode na Vlaki do Sv. Roka.
  • Od zaseoka Luetići preko Sridnji Dubrava do kapelice Sv. Roka.

Gdje smo?

Upoznajte gdje je Župa Biokovska na karti, te otiđite na virtualnu šetnju kroz njene putove.

Karta...

Virtualna šetnja...

Vremenska prognoza
vremenskaprognoza

Pratite vremenske uvjete na području Župe i okolice.

Vremenska prognoza...

O nama
onama

Kontaktirajte nas, pitajte što vas zanima. 

O nama...