Sokol

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
- 05.01. - Marta Sokolova
- 21.01. - Frane Sokol sin pok. Pavla
- 10.04. - Jure Sokolov
- 23.05. - Jakov Sokol sin pok. Tadije
- 02.06. - Jelena Sokol
- 21.06. - Frane Sokol
- 07.07. - Mare Miloš ž. pok. Ilije Sokolova
- 01.11. - Ivan Sokol
- 08.11. - Jure Sokol
1758. 24.04. 1867. Pavao Sokol pok. Tadea
- 08.02. 1871. Manda Sokol ž. Pavla
1835. 06.06. 1884. Mare Sokol ž. Mate Luetića
1853. 25.10. 1885. Iva Sokol ž. Frane Luetića
1857. 14.11. 1889. Kate Garmaz r. Sokol ž. Matina
1825. 12.08. 1897. Mihovil Sokol pok. Pavla
1878. 28.07. 1903. Jure Sokol sin Marka Argentina
1822. 14.03. 1905. Jakov Sokol pok. Pavla
1822. 15.03. 1905. Jakov Sokol pok. Pavla
1832. 24.03. 1913. Andrijana Sokol r. Luetić ud. pok. Mije
1848. 08.10. 1917. Pera Sokol r. Luetić ž. Markova
1873. 09.11. 1923. Ante Sokol pok. Mije Argentina
1912. 09.11. 1927. Milan Sokol sin Matin - učenik građ. škole Imotski
1848. 13.08. 1931. Marko Sokol pok. Jakova
1869. 08.12. 1931. Mara Miloš r. Sokol ud. pok. Petra
1865. 02.04. 1943. Mate Sokol pok. Mije
1861. 15.04. 1943. Jure Sokol pok. Mije
1878. 14.11. 1947. Jure Sokol pok. Marka Argentina
1881. 10.01. 1954. Mare Buljubašić r. Sokol ud. Jure Osijek
1878. 24.09. 1959. Lucija Sokol r. Pavlinović ud. pok. Mate
1875. 09.05. 1963. Manda Turić r. Sokol ud. Mije
1902. 28.01. 1966. Mijo Sokol pok. Mate Australija
1910. 02.12. 1973. Ante Sokol pok. Mate
1893. 25.07. 1974. Matija Garmaz r. Sokol ud. Joze
1905. 15.03. 1983. Mara Garmaz r. Sokol ud. Ivana (Ćele)
1915. 21.06. 2002. Don Jure Sokol kanonik Makarskog kaptola
1922. 19.08. 2003. Pavao Sokol pok. Mate
1959. 31.12. 2007. Snježana Pirić r. Sokol ž. Ante Zagvozd
1929. 04.06. 2009. Dinka Sokol rođ. Buljubašić ud. Pavla