Roglić

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
- 02.01. - Don Juraj Roglić župnik Dusine
- 04.01. - Šima žena arambaše Roglića
- 09.01. - Šime Roglić ž. Mihe Prgometa
- 11.01. - Stipan sin Mije Roglića
- 17.01. - Ana Roglić ž. pok. Petra
- 20.01. - Ante Roglić sin Ivana
- 23.01. - Nikola Roglić
- 23.01. - Mate Roglić
- 30.01. - Cvita Turić r. Roglić ud. pok. Martina
- 06.02. - Ane Roglić - Mačica
- 08.02. - Luka Roglić pok. Jerka
- 09.02. - Ivan Roglić pok. Mate
- 14.02. - Marko Roglić
- 14.02. - Mijo Roglić pok. Stipe
- 18.02. - Ante Roglić - Mačica Jurin
- 02.03. - Mate Roglić pok. Nikole
- 07.03. - Jerko Roglić
- 08.03. - Ante Roglić
- 08.03. - Stipan Roglić sin Nikole
- 12.03. - Petar Roglić pok. Jure
- 14.03. - Ivanica Roglić ž. Jakova
- 19.03. - Ante Roglić - arambaša
- 01.04. - Jure Roglić
- 05.04. - Tomica Roglić ž. Frane
- 14.04. - Matija Roglić
- 14.04. - Šime Roglić kći Marijana
- 21.04. - Anica Roglić
- 11.05. - Kate Roglić pok. Mate
- 14.05. - Mirko Roglić
- 24.05. - Kate Roglić ž. pok. Mate
- 26.05. - Anđelija Roglić Ivanova
- 27.05. - Mate Roglić Imotski
- 03.06. - Lucija Roglić ž. Stipana
- 09.06. - Ana Roglić
- 25.06. - Tomica Roglić
- 30.06. - Ivan Roglić pok. Jerke
- 04.07. - Zorka Andrijašević kći Matije r. Roglić
- 16.07. - Mande Roglić kći Stipana
- 18.07. - Marin Roglić Stipanov
- 08.08. - Mande Roglić
- 12.08. - Jerko Roglić sin Stipanov
- 25.08. - Cvita Roglić
- 25.08. - Mijo Roglić pok. Stipana
- 27.08. - Jakovica Roglić pok. Jakova
- 27.08. - Ivan Roglić pok. Tome
- 10.09. - Mate Roglić
- 25.09. - Ivanica Roglić
- 04.10. - Stipan Roglić pok. Ante
- 06.10. - Frane Roglić
- 08.10. - Petar Roglić
- 15.10. - Joze Roglić Matin
- 21.10. - Petar Roglić sin pok Mate
- 06.11. - Marko Roglić pok. Stipana
- 07.11. - Manda Roglić
- 09.11. - Josip Roglić
- 10.11. - Antica Roglić kći Matija
- 13.11. - Šime Roglić ž. pok. Mate
- 18.11. - Iva Roglić - Mačica ž. Franina
- 20.11. - Lucija Roglić ž. pok. Marka
- 24.11. - Marijan Roglić pok. Frane
- 26.11. - Don Mate Roglić
- 26.11. - Matija Roglić - Mačica ž. Ivana Vrgorac
- 28.11. - Ivanica Roglić ž. Petra
- 30.11. - Josip Roglić sin Matija
- 06.12. - Jozo Luetić
- 18.12. - Mate Roglić pok. Petra
1687. 11.11. 1737. Fra Ilija Roglić gvardijan
- 18.06. 1796. Don Ivan Roglić
1780. 11.09. 1833. Cvitan Roglić sin Stipanov tragično
1779. 14.07. 1838. Dominka Roglić - Mačica r. Garmaz ž. Jure
1796. 19.12. 1838. Šime Roglić r. Selak ž. Ivana
05.07. 1842. Antica Roglić r. Vukosav ž. Joze
1749. 16.05. 1846. Tomica Roglić r. Jelavić ž. pok. Mije
1778. 03.12. 1847. Jure Roglić - Mačica pok. Mate
1767. 15.06. 1849. Mare Roglić r. Barić ž. pok. Bariše
1793 12.01. 1851. Manda Kurtović ž. Tome Roglić
1814. 10.09. - Ive Roglić - Mačica r. Lelas ž. Jure
1816. 25.06. 1851. Mare Roglić r. Batošić ž. Jerke
1772. 22.08. 1855. Ivanica Roglić r. Lovrinčević ž. pok. Marka
1799. 06.12. 1856. Antica Roglić kći pok. Frane
1842. 22.08. 1857. Stjepan Roglić sin Ivana
1760. 07.09. 1857. Lucija Roglić r. Baban ž. Nikole
1812. 05.06. 1860. Josip Roglić pok. Mije
1795. 23.03. 1861. Ivan Roglić pok. Jakova
1805. 31.12. 1862. Jako Roglić - Mačica r. Luetić ž. Mate
1855 29.07. 1863. Mara Roglić Stipanova
1840. 16.07. 1864. Cvita Roglić - Mačica kći Mate
1786. 24.12. 1865. Cvita Roglić r. Roglić ž. pok. Cvitana
1840. 13.03. 1867. Mare Roglić ž. pok. Jure Babana (iz Takala)
1798. 31.10. - Mijo Roglić pok. Marka
1869. 25.09. dijete Jozo Roglić Šimunov
1869. 06.11. dijete Ive Roglić kći Marijana
1780. 10.02. - Marko Roglić
1809. 20.04. 1870. Marta Roglić r. Lovrinčević ud. Ivana
1832. 28.06. 1870. Iva Roglić r. Roglić ž. Matina
1810. 12.08. 1870. Šime Roglić r. Brnić ud. Mate
1796. 14.08. 1870. Toma Roglić - Mačica pok. Jure
1804. 18.12. - Mate Roglić pok. Nikole
- 23.12. 1870. Jurka Roglić ž. Mije
1803. 09.03. 1874. Don Ante Roglić - Mačica pok. Jure Dusina
1842. 17.08. 1875. Matija Turić r. Roglić ž. Šimuna
1860. 01.01. 1876. Andrijana ćer Šimuna Roglića
07.02. 1877. Anđelija Roglić ž. pok. Jerka
1877. 22.04. dijete Jozo Roglić - Mačica Nikolin
17.02. 1878. Mare Roglić kći pok. Mate
1870. 24.04. 1878. Mande Roglić kći Jakova
1812. 27.08. 1878. Jerko Roglić sin pok. Marka
1845. 17.07. 1881. Matija Roglić - Mačica r. Roglić ud. Andrije
1833. 16.08. 1881. Andrija Roglić - Mačica pok. Tome
1799. 11.11. 1882. Andrijana Roglić r. Zec ž. Mije
1805. 11.05. - Pera Roglić r. Luetić ž. pok. Tome
1799. 22.09. - Mijo Roglić - Mačica pok. Jure
1810. 19.11. 1882. Jure Roglić - Mačica pok. Nikole
1832. 18.12. 1882. Anđe Roglić r. Prgomet ž. Šimuna
1882. 21.08. dijete Mare Roglić kći Mije
1802. 03.06. 1883. Mande Brnić ž. pok. Marijana Roglića
1825. 23.08. 1883. Matija Luetić r. Roglić ž. pok. Ivana
1825. 23.12. 1883. Matija Roglić ž. pok. Ivana Luetića
1864. 20.07. 1885. Jure Roglić - Mačica sin Stipana
1852. 26.08. 1885. Mara Garmaz r. Roglić ž. Jakova
1806. 14.12. 1885. Iva Miloš r. Roglić ud. Luke
1809. 16.08. - Pera Luetić ž. Ivana Roglića
1800. 31.12. - Mate Roglić
1829. 08.08. 1886. Matija Roglić r. Luetić ž. Jure
1886. 15.05. dijete Marija Roglić - Mačica kći Jurina
1862. 26.01. 1888. Jakov Roglić sin Ante tragično
1889. 22.12. dijete Iva Roglić kći Joze
1877. 12.06. 1890. Stana Roglić - Mačica kći Jozina
1836. 02.09. 1890. Nikola Roglić - Mačica pok. Mate
1872. 12.12. 1890. Pera Roglić - Mačica kći pok. Andrije
1875. 19.08. 1891. Iva Roglić - Mačica Jozina
1824. 06.01. 1894. Don Stipan Roglić - profesor u Splitu i Zadru Zadar
1808. 24.01. 1895. Ivan Roglić pok. Marka
1846. 01.03. 1898. Jure Roglić pok. Joze
1882. 15.04. 1899. Mande Roglić - Mačica pok. Nikole
1816. 30.09. 1899. Iva Roglić - Mačica kći pok. Jure
1838. 15.09. 1900. Šime Buljubašić žena Stipana Roglića
1834. 24.06. - Mande Luetić r. Roglić ž. Josipa
1824. 21.12. - Šime Roglić ž. Jure Šarića
1811. 17.11. 1900. Manda Garmaz r. Roglić ud. Jure
1831. 09.01. 1901. Stipan Roglić - Mačica
1831. 04.08. 1901. Stjepan Roglić pok. Mate umir.pošt.činovnik
1836. 28.01. 1904. Don Nikola Roglić ravnatelj Velike Gimnazije i počasni kanonik sustolne crkve u Makarskoj Zadar
1833. 14.10. 1904. Ive Roglić ž. Jure Turića
1819. 05.06. - Mate Roglić pok. Mije
1832. 24.03. - Mate Roglić - Mačica pok. Tome
1820. 11.09. - Stipan Roglić pok. Cvitana
1859. 06.12. 1904. Jozo Roglić pok. Ante
1833. 08.03. 1905. Antica Luetić r. Roglić ud. Ivana
1828. 26.03. 1905. Matija Roglić ž. Andrije Luetića
1838. 21.09. 1905. Tomica Roglić r. Roglić ž. Marijana (Barata)
1843. 23.02. 1907. Mande Roglić ud. pok. Andrije Miloša
14.05. 1908. Mare Roglić r. Buljubašić ž. Frane
02.08. 1908. Marta Roglić r. Buljubašić ž. Franina
1854. 06.01. 1910. Marijan Roglić pok. Mate
1831. 21.01. 1912. Marta Pilj ž. Jakova Roglića (Serdara)
1826. 30.05. 1912. Juraj Roglić pok. Tome
1846. 17.06. 1912. Jurka Miloš ž. pok Nikole Roglić - Mačica
1831. 28.06. 1912. Anđelija Luetić ž. pok. Stipe Roglića
1831. 10.12. 1912. Anđelija Roglić r. Luetić ž. Stipana
1830. 27.05. 1913. Kate Roglić - Mačica kći pok. Tome
07.01. 1914. Ive Roglić ž. Marijana Brnića
1846. 02.02. 1914. Ivan Roglić - Mačica pok. Mate
1861. 11.06. 1914. Frane Roglić pok. Jerke
1848. 11.08. 1914. Ive Roglić ž. Ivana Lelasa
1844. 24.12. 1914. Mande Roglić ž. Ivana Buljubašića
1826. 05.06. - Ivan Roglić pok. Mije
20.06. 1915. Mate Roglić Mihin pod bojnim barjakom
1840. 16.11. 1915. Jozo Roglić - Mačica pok. Tome
1843 11.02. 1916. Anđelija Miletić ž. pok. Joze Roglića
1891. 03.04. 1916. Jure Roglić sin Nikolin žrtva 1. svj. rata
1845. 05.08. 1916. Mande Roglić ž. Joze
1853. 19.02. 1917. Mara Miloš r. Roglić ud. pok. Jure
1882. 19.03. 1917. Jozo Roglić pok. Jure
1833. 06.11. 1918. Marijan Roglić pok. Mate (Barat) Šibenik
1852. 18.11. 1918. Frane Roglić pok. Jure
1889. 24.11. 1918. Don Juraj Roglić Antin župnik Oraha gripa "španjolica"
1896. 25.11. 1918. Iva Buljubašić r. Roglić ž. Jurina gripa "španjolica"
1918. 14.12. 1918. Joze Roglić - Mačica sin Ivanov gripa "španjolica"
1873. 16.12. 1918. Iva Roglić - Mačica r. Lović ž. Ivanova gripa "španjolica"
1903. 18.12. 1918. Mirko Roglić- Mačica sin Ivanov gripa "španjolica"
1863. 20.12. 1918. Mara Roglić r. Vuletić ž. Jozina gripa "španjolica"
1905. 21.12. 1918. Ante Roglić - Mačica Ivanov gripa "španjolica"
1859. 23.12. 1918. Jozo Roglić pok. Stipana Cvitanova gripa "španjolica"
1840. 25.12. 1918. Matija Roglić r. Miletić ž. Jure gripa "španjolica"
1858. 29.12. 1918. Matija Turić r. Roglić ud. Mije Martinova gripa "španjolica"
1919. 24.01. 1919. Šimun Roglić sin Stipe Antina
1896. 29.01. 1919. Mara Roglić Šimunova gripa "španjolica"
1871. 26.04. 1919. Ivan Roglić Šimunov gripa "španjolica"
1919. 26.04. 1919. Šimun Roglić sin Stipe Antina gripa "španjolica"
1897. 30.11. 1920. Mate Roglić sin Stipin
1888. 03.09. 1922. Jako Garmaz r. Roglić - Mačica ž. Joze
1901. 10.10. 1922. Mijo Roglić sin Šimunov tragično
1892. 18.09. 1923. Kata Luetić ž. Ivana Roglića
1836. 29.12. 1923. Šimun Roglić pok. Mije
1901. 17.01. 1924. Ljubica Roglić pok. Joze - poginula Zagreb
1925. 04.06. 1927. Marica Roglić kći Ivana Franina
1856. 23.06. 1927. Iva Roglić r. Luetić ž. Mije
1844. 20.11. 1927. Jure Roglić - Mačica pok. Tome (Kranjac)
1909. 15.05. 1928. Mande Roglić kći Cvitanova
1891. 28.04. 1929. Mate Roglić pok. Marijana Australija
1861. 23.07. 1930. Cvitan Roglić pok. Stipana
1884. 28.02. 1931. Iva Roglić kći pok. Šimuna
1856. 13.07. 1931. Ante Roglić pok. Jure - Kumašina
1919. 31.10. 1931. Zaharije Roglić sin Ante
1853. 16.02. 1933. Ante Roglić pok. Joze
? 13.04. 1933. Pera Prgomet ud. pok. Ivana Roglića
1858. 10.06. 1933. Ruža Turić ud. pok. Šimuna Roglića
1898. 10.12. 1934. Ivan Roglić pok. Frane
1898. 15.12. 1934. Ivan Roglić pok. Frane
1851. 09.03. 1935. Mijo Roglić pok. Mate
1854. 12.04. 1936. Mare Raos ž. Ante Roglića
1861. 11.06. 1936. Matija Roglić ud. Jure Turića
1853. 30.10. 1936. Jurka Garmaz r. Roglić - Mačica ud. Ante
1876. 10.06. 1937. Šima Garmaz r. Roglić ž. Mate
1883. 08.04. ? Matija Roglić žena Mije Jelaša
1888. 31.12. 1939. Matija Lovrinčević r. Roglić ž. Stipanova
1864. 01.01. 1941. Stjepan Roglić pok. Marijana
1896. 05.02. 1943. Marijan Roglić pok. Jure Osijek
1881. 18.11. ? Joze Roglić pok. Andrije Argentina
? 11.07. 1943. Frane Roglić pok. Ivana
1903. 06.08. 1943. Ante Roglić pok. Cvitana ubijen u Argentini
1917. 19.09. 1943. Antun - Branko Roglić sin Stipe - časnik HV žrtva 2. svj. rata
1922. 07.01. 1944. Frane Roglić sin Matin žrtva 2. svj. rata
1910. 28.03. 1944. Ivan Roglić sin Nikole žrtva 2. svj. rata
1876. 02.01. 1945. Petar Roglić pok. Jure
1922. 09.01. 1945. Jure Roglić sin Marijanov žrtva 2. svj. rata
1920 13.05. 1945. Frane Roglić sin Matin - hrvatski vojnik žrtva 2. svj. rata
1923. 22.10. 1945. Jozo Roglić Pavlov - hrvatski vojnik (Beč) žrtva 2. svj. rata
1897. 25.07. 1946. Mare Turić r. Roglić ud. Marka
1870. 25.06. 1948. Ivan - Petar Roglić - Mačica pok. Andrije
1906. 11.09. 1949. Ivan Roglić pok. Joze (Talac)
1860. 14.01. 1950. Marija Roglić r. Roglić ud. Joze
1886. 18.11. 1950. Mile Roglić ud. Marijana
1880. 22.11. 1950. Mara Lizatović r. Roglić-Mačica ž. Grge
1864. 08.12. 1950. Joza Roglić r. Turić ud. Marijana
1860. 25.01. 1951. Mare Roglić r. Roglić ud. Joze
1870. 11.01. 1952. Matija Roglić r. Garmaz ž. Stipe
1870. 03.05. 1952. Matija Roglić r. Garmaz ud. Stipana
1875. 05.03. 1953. Iva Lizatović r. Roglić-Mačica ž. Ivana
1885. 14.05. 1953. Andrija Roglić pok. Joze Argentina
1942. 11.02. 1956. Antica Roglić pok. Ivana Šibenik
1891. 12.02. ? Matija Roglić r. Pavlinović ž. Jurina Belgija
1882. 01.03. 1961. Franka Roglić r. Lović - Antičić ud. Petra
1894. 22.10. 1961. Pavao Roglić pok. Joze Australija
1900. 02.02. 1965. Nikola Roglić pok. Joze
1871. 13.10. 1966. Joza Roglić r. Rakić ud. Cvitana
1914. 05.11. 1966. Mara Luetić r. Roglić-Mačica ud. Marinka
1888. 11.04. 1967. Jako Roglić r. Garmaz ž. Jure
1877. 28.04. 1967. Ante Roglić pok. Frane
1896. 26.12. 1968. Marko Roglić pok. Mije
1912. 02.07. 1969. Jure Roglić pok. Petra Dubrovnik
1900. 03.03. 1970. Mara Roglić r. Miloš ud. Pavla
1885. 12.06. 1970. Nikola Roglić pok. Joze
1893. 10.07. 1970. Stipe Roglić pok. Frane - lugar
1889. 25.10. 1970. Marijan Roglić pok. Stipana
1886. 28.11. 1970. Manda Roglić r. Roglić ž. Jure Šimunova
1889. 15.12. 1970. Matija Roglić r. Roglić ž. Petra
1883. 04.02. 1971. Mara Roglić r. Roglić ud. Ivana
1931. 02.03. 1971. Vinko Roglić pok. Nikole Argentina
1899. 04.04. 1971. Mara Roglić r. Pandžić ž. Mate
1889. 05.09. 1971. Mate Roglić pok. Mije
1892. 16.02. 1973. Ivan Roglić pok. Stipe
1893. 11.02. 1976. Marija Bartulović r. Roglić ud. Mate
1909. 05.05. 1976. Matija Roglić rođ. Garmaz ud. Stipe
1895. 22.06. 1976. Stipe Roglić pok. Cvitana
1883. 01.08. 1976. Mara Roglić r. Roglić ud. Ivana
1892. 14.03. 1978. Petar Roglić pok. Ante
1923. 23.08. 1978. Ivan Roglić pok. Petra
1923. 05.09. 1978. Anđe Roglić r. Barić ž. Stipe Pavlova
1892. 05.01. 1979. Fabijan Roglić pok. Joze
1895. 15.10. 1979. Mila Roglić r. Bašić ud. Fabijana
1898. 10.12. 1980. Viktorija Roglić r. Garmaz pok. Ante
1889. 01.06. 1981. Mijo Roglić pok. Jure Južna Amerika
1892. 19.02. 1982. Matija Andrijašević r. Roglić kći pok.Ivana
1931. 11.12. 1983. Fabijan - Ivan Roglić pok. Fabijana tragično
1912. 15.06. 1984. Iva Luetić r. Roglić ud. Petra Klemina
1901. 18.12. 1985. Mijo Roglić pok. Ante
1893. 15.02. 1986. Jure Roglić pok. Mije
1893. 30.05. 1986. Anđelija Garmaz r. Roglić ud. Ante New Zealand
1893. 08.12. 1986. Jure Roglić pok. Šimuna
1906. 18.10. 1987. Prof. dr. Josip Roglić p. Cvitana - akademik Zagreb
1902. 07.01. 1989. Jurka Šarić kći pok. Ivana i Šime Roglić
1922. 01.03. 1989. Marija Vesnaver r. Roglić kći pok.Ante Pula
1946. 29.08. 1990. Radojka Cvjetković kći Mate Roglića Novi Sad
1930. 26.04. 1991. Marinko Roglić pok. Ivana
1950. 10.02. 1994. Jozo Roglić Stipin
1955. 01.04. 1994. Ivica Roglić pok. Ivana
1958. 05.06. 1994. Joško Roglić pok. Fabijana prometni udes
1911. 08.09. 1994. Mare Roglić ud. Ivana (Talca)
1922. 19.12. 1994. Ljubica Roglić kći pok. Petra
1941. 03.12. 1995. Marija Roglić r. Gudelj ž. Cvitana
1920. 12.01. 1996. Marica Roglić kći pok. Petra Zagreb
1935. ? 1998. Marija Roglić r. Tomić ud. Fabijana
1924. 27.09. 1998. Stipe Roglić pok. Pavla
1914. 08.10. 1998. Don Grgo Roglić pok. Nikole
1980. 24.02. 1999. Miro Čalušić sin Jure i Zlate r. Roglić
1924. 22.02. 2000. Stana Roglić r. Šarić ud. Stipe
1924. 20.08. 2000. Čedomil Roglić + u Argentini
1922. 27.11. 2000. Joze Roglić pok. Nikole
1918. 15.05. 2001. Blagomir Roglić pok. Petra
1919. 09.04. 2002. Ljubica Roglić r. Lizatović ž. Ante
1912. 14.11. 2002. Mara Martinović r. Roglić pok. Nikole Tuzla BiH
1949. 03.07. 2003. Jure Roglić pok. Blagomira Rab
1919. 03.09. 2003. Danica Roglić r. Gavić ž. Juroslava
1920. 04.12. 2003. Matija Miloš r. Roglić ud. Ante
1911. 01.07. 2004. Marija Turić r. Roglić ud. Nikole
1928. 28.08. 2004. Mila Roglić kći pok. Mate Zagreb
1921. 13.02. 2005. Nediljka Luetić r. Roglić ud. pok. Stipe
1916. 26.11. 2006. Iva Roglić r. Turić ud . Marka
1920. 28.11. 2006. Ruža Roglić r. Roglić ud. Ivana
1919. 10.02. 2007. Stipe Roglić pok. Ivana
1927. 10.02. 2007. Ivan Roglić pok. Petra
1927. 27.11. 2007. Filomena Roglić r. Erceg ud. Ivana
1925. 10.01. 2008. Ana Roglić r. Smuk ž. Mije Zagreb
1922. 24.05. 2008. Mijo Roglić pok. Mate Zagreb
1935. 10.02. 2009. Zdenko Roglić pok. Nikole Split
1921. 11.10. 2009. Mate Roglić pok. Petra
1951. 23.03. 2010. Zdravko Roglić pok. Ivana
1951. 04.06. 2010. Zdenko Roglić pok. Ivana Makarska
1928. 24.04. 2011. Filomena Roglić ud. Blagomira
1922. 14.07. 2011. Matija Stipičević rođ. Roglić - Baratićeva Makarska
1925. 11.06. 2013. Ante Roglić pok. Jure
1936. 11.01. 2014. Krunislav Roglić pok. Stipe
1930. 06.01. 2015. Bogomir Roglić pok. Joze - Bepa Split
1947. 21.03. 2015. Marija Vujević r. Roglić ud. Ivana Dobranje
1924. 07.04. 2015. Ivan (Ivica) Roglić pok. Jure Split
1928. 02.02. 2017. Mirko Roglić
1931. 03.01. 2018. Cvitan Roglić
1930. 01.03. 2018. Anka Roglić r. Lizatović
1922. 13.05. 2019. Iva Roglić r. Turić ud. Mate
1948. 10.06. 2019. Nediljko Roglić pok. Marka
1963. 07.11. 2019. Branko Roglić pok. Ivana
1933. 10.01. 2020. Grgo Roglić pok. Fabijana Fremantle, Australija