Pilj

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-06.02.-Ivan Pilj
-18.03.-Mate Pilj pok. Bariše
-10.04.-Josip Pilj pok. Križana
-23.04.-Lucija Pilj ž. pok. Križana
-10.09.-Ivanica Pilj ž. Petra
-19.09.-Ivanica Pilj
-05.10.-Iva Pilj ž. Jure
-13.11.-Mande Pilj
-21.12.-Pava Pilj
-08.06.-Ante Pilj
-12.07.-Josip Pilj
-08.08.-Križan Pilj
1750.31.10.1830.Križan Pilj sin Petra
1765.26.10.1846.Bariša Pilj pok. Ivana
1790.22.03.1863.Antica Pilj ž. pok Bariše
1807.04.02.1865.Ivanica Pilj r. Bakota ž. pok. Križana
1810.09.10.-Ivan Pilj pok. Bariše
1830.25.02.-Mande Lovrinčević ud. pok. Šimuna Pilja
-16.04.1870.Ante Pilj - Stari
1863.21.01.1877.Joza Pilj kći Križana
1854.30.07.-Jurka Pilj Ivanova
1861.01.06.1877.Jurka Pilj kći Križana
1860.23.07.1896.Marijan Pilj pok. Ivana
1823.19.01.1900.Jerka Pilj ud. pok. Stjepana Turića
185413.03.1900.Ruža Bikić r. Pilj ud. Duje
1826.05.11.1903.Šimun Pilj pok.Bariše
1856.19.01.1906.Joze Pilj
1856.28.08.1906.Jozo Pilj sin pok. Ivana
1828.30.01.1908.Ivan Pilj pok. Križana
1831.21.01.1912.Marta Pilj ž. Jakova Roglića (Serdara)
1835.20.05.1913.Križan Pilj pok. Križana
1833.09.01.1915.Marta Lovrinčević ud. pok. Ivana Pilja
1851.06.11.-Mijo Pilj sin pok. Ivana
1899.04.09.1927.Ruža Pilj r. Karlušić ž. Stipe
1907.13.01.1933.Lovre Pilj Jakovljev
1900.09.08.-Iva Pilj r. Baban ž. Stipe
1864.17.12.-Mara Pilj r. Garmaz ud. Marijana
1865.11.11.1934.Iva Pilj ž. Jure Lovrinčevića
1866.29.09.1935.Mate Pilj pok. Križana
1906.06.08.1937.Mara Pilj rođ. Bartulović ž. Križana
1862.17.11.1947.Jakov - Marijan Pilj pok. Ivana
1893.09.11.1948.Ivan Pilj pok. Marijana
1864.17.03.1951.Mara Pilj r. Garmaz ud. Jakova
1903.29.07.-Matija Pilj r. Bartulović ž. Križana
1890.28.12.-Juraj Pilj pok. MateSlavonija
1892.26.11.-Pera Pilj r. Baban ud. Marka
1867.02.02.1953.Matija Pilj r. Gudelj ud. Mate
1936.27.08.1970.Ante Pilj pok. Marka
1931.02.12.2006.Toma Pilj pok. Stipana