Pejković

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
1932. 12. 01. 1944. Radoslav - Ivan Pejković sin Mate žrtva 2. svj. rata
1885. 24. 07. - Ivanica Lelas r. Pejković ž. pok. Jure
- 05. 02. 1972. Mate Pejković pok. Ivana
1904. 04. 08. 1986. Matija Pejković r. Luetić ud. Mate
1942. 18. 04. 2006. Mijo - Miće Pejković pok. Mate