Miloš

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
- 17.01. - Jela Miloš ž. pok. Ante Sinj
- 18.01. - Ružica Miloš
- 21.01. - Anđe Miloš pok. Joze Argentina
- 08.02. - Frane Miloš
- 08.02. - Ivanica Miloš kći Ivana
- 25.02. - Frane Miloš
- 01.03. - Nikola Miloš
- 21.03. - Margarita Miloš
- 21.03. - Ilija Miloš
- 21.03. - Ivanica Miloš
- 22.03. - Ivanica Miloš ž. pok. Ilije
- 05.04. - Šime Miloš pok. Marka
- 09.04. - Nikola Miloš pok. Petra
- 10.04. - Šimica Miloš
- 13.04. - Matija Miloš ž. Bariše
- 14.04. - Kate Miloševa
- 02.05. - Kate Miloš ž. Andrije
- 08.05. - Toma Lendić pok. Petra
- 21.05. - Mare Miloš
- 29.05. - Pava Milošević
- 02.06. - Andrija Miloš
- 03.06. - Ivanica Miloš
- 21.06. - Matija Miloš pok. Nikole
- 25.06. - Andrija Miloš pok. Ilije
- 07.07. - Mare Miloš ž. pok. Ilije Sokolova
- 27.07. - Matija Miloš ž. Ilije
- 28.07. - Šime Miloš ž. Petra
- 10.08. - Antica Miloš ž. Marka Lendića
- 13.08. - Ante Miloš pok. Ivana
- 17.08. - Ana Miloš pok. Nikole
- 20.08. - Petar Miloš pok. Ilije
- 01.10. - Petar Miloš
- 20.10. - Mijo Miloš
- 22.10. - Jakov Miloš
- 08.11. - Nikola Miloš
- 13.11. - Mande Miloš
- 14.11. - Petar Miloš
- 02.12. - Mare Miloš pok. Marka
- 03.12. - Matija Miloš kći pok. Ivana
1768. 03.11. 1846. Kate Miloš r. Lendićž. pok. Ante
1757. 01.12. 1850. Bariša-Bartul Miloš pok. Nikole
1788. 04.03. 1860. Ivan Miloš pok. Nikole
1799. 24.02. - Kate Miloš r. Ožić ž. Ivana
1807. 02.08. - Luka Miloš pok. Ante
- 18.07. 1862. Mare Miloš ž. Andrije
1829. 04.12. 1865. Joze Miloš pok. Bariše
1795. 31.03. 1868. Marko Miloš pok. Petra
1911. 05.02. - Matija Miloš kći Mije - djete
1792. 04.10. 1869. Tomica Miloš r. Luetić ž. Marka
1806. 14.12. 1885. Iva Miloš r. Roglić ud. Luke
1838. 08.08. 1890. Matija Garmaz r. Miloš ž. Jozina
1865. 30.10. 1890. Jakov Miloš sin Andrijin
1870. 16.10. 1891. Dome Miloš r. Gudelj ž. Petra
- 17.02. 1895. Jure Miloš pok. Nikole
1838. 23.04. 1896. Andrijana Garmaz r. Miloš ž. Ivana
1828. 16.03. 1899. Jakov Miloš pok. Marka
1859. 19.04. 1901. Nikola Miloš pok. Andrije
1820. 21.04. 1901. Jozo Miloš pok. Marka
1822. 15.08. 1901. Andrijana Miloš ž. Iviše Turića
1824. 18.11. 1902. Andrija Miloš pok. Bariše
1870. 03.04. 1904. Mare Miloš kći pok. Joze
1864. 13.10. 1904. Matija Miloš ž. Mate Turića
1827. 29.06. - Iva Luetić ud. pok. Stipana Lendić - Miloša
1828. 12.04. 1905. Anđelija Miloš ž. pok. Joze
1843. 23.02. 1907. Mande Roglić ud. pok. Andrije Miloša
1827. 25.10. 1909. Tadijana Guć ž. pok. Andrije Miloša
1842. 07.01. 1911. Josip Miloš pok. Luke
1867. 16.08. 1911. Marko Lendić - Miloš pok. Stipana
1867. 12.10. 1911. Marko Miloš sin pok. Stipana
1826. 25.12. - Bože Miloš sin pok. Bariše
1846. 17.06. 1912. Jurka Miloš ž. pok Nikole Roglić - Mačica
1876. 12.02. 1913. Mate Miloš pok. Stipana Lendića
1829. 12.02. 1913. Mande Erceg ud. pok. Jakova Miloša
1876. 03.03. 1913. Mande Lovrinčević r. Miloš ž. Stipanova
1835. 16.10. 1913. Antica Miloš ud. pok. Šime Vuletića
1857. 12.02. 1914. Matija Miloš ž. Jure Babana
1867. 10.08. 1914. Pera Lizatović ž. Mije Miloša
1890. 31.12. 1915. Ante Miloš pok. Jure žrtva 1. svj. rata
1832. 12.02. 1917. Mate Miloš pok. Luke
1853. 19.02. 1917. Mara Miloš r. Roglić ud. pok. Jure
1883. 10.03. 1918. Stipan Miloš pok. Jure tragično
1865. 23.03. 1918. Jakovica Bikić r. Miloš ž. Jakova
1914. 06.10. 1918. Stipan Miloš sin Marka gripa "španjolica"
1899. 17.10. 1918. Mara Baban kći Jure i Matije r. Miloš gripa "španjolica"
1917. 01.12. 1918. Nediljka Miloš kći Ivana Andrijina gripa "španjolica"
1842. 17.01. 1919. Iva Miloš pok. Nikole gripa "španjolica"
1878. 23.03. 1919. Nikola Miloš pok. Jure žrtva 1. svj. rata
1843. 08.01. 1920. Mande Miloš r. Garmaz ž. pok. Mate
1843. 15.01. 1920. Manda Miloš r. Garmaz ud. Mate
1864. 29.10. 1920. Ante Miloš pok. Mate
1897. 15.09. 1921. Frane Miloš sin Petrov
1906. 25.04. 1923. Iva Miloš kći Jurina
1861. 07.09. 1926. Frane Miloš sin pok. Stipe
1852. 05.01. 1927. Mijo Miloš pok. Joze
1859. 18.02. 1927. Petar Miloš pok. Jakova
1857. 15.04. 1928. Jure Lendić - Miloš pok. Stipana
1878. 01.07. 1929. Mande Miloš r. Garmaz ž. Marijana
1853. 30.10. 1929. Pera Miloš r. Garmaz ud. pok. Joze
1836. 11.09. 1931. Andrija Miloš pok. Marka
1869. 08.12. 1931. Mara Miloš r. Sokol ud. pok. Petra
1878. 12.04. 1935. Ivan Miloš pok. Andrije
1898. 18.06. 1935. Janja Miloš ž. Josipa Buljubašića (Bepa)
1874. 01.08. 1935. Matija Miloš r. Turić ž. Ivana Andrijina
1874. 20.08. 1935. Matija Miloš r. Turić ž. Ivana
1918. 08.10. 1935. Marko Miloš sin pok. Ivana
1872. 18.03. 1940. Marko Miloš pok. Jakova
1916. 15.02. - Andrija Miloš pok. Nikole
1870. 14.03. 1942. Marijan Lendić - Miloš pok. Stipana
1920. 09.04. 1943. Jure - Stjepan Miloš pok. Marka - bogoslov tragično
1871. 01.01. - Petar Miloš pok. Mate
1865. 02.05. 1943. Mara Lovrinčević r. Miloš ud. Jure
1869. 03.05. 1943. Ivan Miloš pok. Andrije
1875. 20.07. 1943. Ivan Miloš pok. Jakova žrtva četničkog pokolja
1913. 20.07. 1943. Matija Miloš kći pok. Ivana žrtva četničkog pokolja
1866. 20.07. 1943. Stjepan Miloš pok. Mate žrtva četničkog pokolja
1881. 20.07. 1943. Iva Turić r. Miloš ž. Marijana žrtva četničkog pokolja
1873. 20.07. 1943. Iva Turić r. Miloš ud. Ante žrtva četničkog pokolja
1883. 02.11. 1943. Jure Miloš pok. Joze Argentina
1911. 29.03. 1944. Mila Miloš kći pok. Ivana žrtva 2. svj. rata
1863. 10.02. 1945. Pera Bartulović r. Miloš ud. pok. Joze
1887. 16.02. 1945. Joze Miloš pok. Mate Amerika
1903. 19.12. 1946. Jure Miloš sin pok. Stipana
1858. 23.12. 1947. Pera Garmaz r. Lendić - Miloš ud. Jakova
1897. 27.06. 1949. Janja Miloš r. Garmaz ž. Jure Australija
1874. 21.01. 1950. Matija Miloš r. Miloš ud. Stipe
1885. 29.05. 1950. Mara Garmaz r. Miloš ud. Jure
1874. 22.10. 1950. Matija Miloš r. Miloš ž. Stipe Matina
1868. 27.10. 1950. Ive Lendić - Miloš r. Miloš ud. Jure
1887. 09.01. 1953. Josip Miloš pok. Mate Argentina
1878. 03.11. 1953. Matija Miloš ž. Mije Garmaz
1878. 21.05. 1954. Matija Garmaz r. Miloš ud. Mije
1880. 13.04. 1959. Kata Miloš r. Gudelj ud. Ivana
1891. 02.07. 1961. Mande Garmaz r. Miloš ud. Ivana (Glavara)
1903. 11.07. 1962. Ivan Miloš pok. Petra (Inik)
1911. 19.01. 1963. Ante Miloš pok. Nikole tragično
1876. 04.04. 1963. Ive Miloš r. Turić ud. pok. Marka
1886. 16.06. 1964. Pera Miloš r. Turić ž. Andrije
1902. 20.01. 1965. Mate Miloš pok. Jure Stipanova Argentina
1913. 04.10. 1965. Mara Miloš kći pok. Stipe
1912. 09.11. 1965. Joze Miloš pok. Marka tragično
1881. 16.06. 1966. Ivan Miloš pok. Mate Argentina
1933. 04.12. 1966. Ante Miloš Stipin
1911. 19.05. 1969. Matija Miloš pok. Marijana
1900. 03.03. 1970. Mara Roglić r. Miloš ud. Pavla
? 25.08. 1970. Kata Miloš ž. Stipe
1910. 11.09. 1970. Jure Miloš pok. Nikole Australija
1895. 25.08. 1974. Jakov Miloš pok. Petra
1896. 30.08. 1974. Ivan Miloš pok. Joze (Turko)
1932. 29.01. 1977. Darko Miloš pok. Ivana (Turke)
1898. 10.01. 1980. Manda Miloš r. Garmaz ud. Ante
1909. 26.02. 1980. Jelica Miloš r. Bavčević ž. Jakova
1898. 30.06. 1981. Stipe Miloš pok. Jure (Stipić)
1905. 10.08. 1981. Jakov Miloš pok. Marka
1893. 29.01. 1982. Andrija Miloš pok. Jure
1905. 02.12. 1982. Mara Miloš r. Lizatović ž. Joze
? 03.12. 1982. Marija Miloš ud. Jakova Tučepi
1900. 25.06. 1983. Mate Miloš pok. Stipe
1904. 05.10. 1985. Dobra Miloš r. Čović ud. Ivana
1982. 18.11. 1985. Gorana Miloš kći Ivice
1935. 17.01. 1986. Petar Miloš pok. Ivana
1896. 16.10. 1986. Manda Turić r. Lendić - Miloš ud. Ante
1912. 05.04. 1988. Stjepan Miloš pok. Ante
1902. 29.06. 1989. Manda Miloš r. Garmaz ud Stipe
1911. 10.03. 1990. Matilda Obrad r. Baban (iz Takala)
1964. 08.01. 1992. Dr. Damir Miloš sin Ivana - Ike prometni udes
1930. 03.02. 1992. Mara Miloš r. Garmaz ud. Petra (Peke)
1927. 01.03. 1993. Petar Miloš pok. Ivana
1938. 22.11. 1994. Ljubo Miloš pok. Joze
1909. 06.03. 1995. Mare Buljubašić r. Miloš ud. Josipa (Bepa)
1921. 23.05. 1995. Josip Miloš pok. Ante (Marasa)
1950. 06.09. 1995. Goranka Jerković r. Miloš ž. Ante Popovača
1912. 20.07. 1996. Jaka Miloš ud. Josipa
1920. 01.03. 1997. Zorka Miloš r. Garmaz ud. Joze
1920. 28.12. 1999. Stipe Miloš pok. Andrije
1914. 25.06. 2003. Ivka Medić r. Miloš kći pok. Nikole Beograd
1920. 04.12. 2003. Matija Miloš r. Roglić ud. Ante
1933. 04.02. 2005. Veseljko Miloš pok. Andrije
1938. 25.08. 2006. Ivan Miloš pok. Stipe (Iko) Split
1912. 23.12. 2006. Mare Lendić - Miloš kći pok. Jure
1967. 25.04. 2008. Jozo Miloš pok. Ljube tragično
1924. 19.10. 2009. Kata Smoljo r. Miloš Split
1937. 01.07. 2010. Branislav Miloš pok. Jakova
1919. 18.06. 2011. Manda Miloš r. Sokol ud. Mate
1954. 06.07. 2011. Nada Šimunović r. Miloš Vrgorac
1930. 12.02. 2013. Darinka Ivičević - Bakulić r. Miloš Split
1931. 03.07. 2015. Jure Miloš pok. Stipe
1958. 19.12. 2016. Jakov Miloš Zagreb
1936. 02.11. 2019. Zemislava Miloš r. Turić
1936. 17.12. 2019. Ivan Miloš pok. Joze Perth, Australija
1927. 13.03. 2020. Veronika Miloš r. Luetić ud. Stipe