Lizatović

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-01.04.-Stipan Lizatović
-03.04.-Manda Lizatović
-07.08.-Mande Lizatović ž. Jure
-01.10.-Jure Lizatović
-10.11.-Jerko Lizatović
-27.09.-Cvita Lizatović kći pok. Jure
1799.22.08.1853.Petar Lizatović pok. Jure
-05.11.1854.Jako Lizatović ž. Marijana
1834.17.11.1856.Mate Lizatović sin Petra
1845.13.08.1885.Josip Lizatović sin pok. Petra
1836.27.11.1907.Marijan Lizatović pok. Petra
1839.22.07.-Matija Lizatović kći pok. Petra
1867.10.08.1914.Pera Lizatović ž. Mije Miloša
1886.15.01.1915.Ante Lizatović pok. Jure
1914.13.05.1916.Marko Lizatović sin Grge
1836.16.08.1917.Manda Lizatović r. Bakota ž. Marijana
1900.18.11.1921.Ivan Lizatović Antin - u Savi (Sr. Mitrovica)tragično
1889.02.06.1926.Kata Lizatović r. Bakota ž. Mate
1911.21.08.1942.Mare Lizatović r. Garmaz ž. TomeMostar
1942.03.07.dijeteJure Lizatović pok. Mije
1882.18.03.1943.Mate Lizatović pok. Joze
1938.11.04.1943.Ivan Lizatović sin Tome
1875.11.02.1949.Matija Lizatović r. Garmaz ž. Ante
1876.26.09.-Nikola Lizatović pok. Marijana
1880.22.11.1950.Mara Lizatović r. Roglić-Mačica ž. Grge
1873.02.03.1953.Ante Lizatović pok. Marijana
1875.05.03.1953.Iva Lizatović r. Roglić-Mačica ž. Ivana
1874.27.03.1958.Grgo Lizatović pok. Joze
1891.11.12.1958.Iva Lizatović r. Luetić ž. Nikole
1869.18.07.1961.Ivan Lizatović pok. Marijana (Moco)
1898.23.05.1963.Tome Lizatović pok. Ivana
1909.05.04.1964.Petar Lizatović pok. Ivana
1897.16.02.1965.Marijan Lizatović pok. IvanaAustralija
1905.31.01.?Joze Lizatović pok. Grge
1906.12.12.1968.Mate Lizatović pok. GrgeBelgija
1903.06.07.1974.Jure Lizatović pok. Ivana
1901.21.03.1975.Mande Buljubašić r. Lizatović ud. Martina
1905.02.12.1982.Mara Miloš r. Lizatović ž. Joze
1907.15.02.1986.Tome Lizatović pok. Ante
1904.09.01.1989.Iva Lizatović r. Buljubašić ud. Tome (remete)
1906.04.10.1990.Frane Lizatović pok. Ivana
1968.04.08.1995.Viktor Lizatović sin Marijana (Hrvat.vojnik)Domovinski rat
1923.09.10.2001.Marijan Lizatović pok. Mate
1919.09.04.2002.Ljubica Roglić r. Lizatović ž. Ante
1914.16.03.2003.Matija Lončar r. Lizatović ud. Bože
1922.09.12.2006.Ivan Lizatović pok. Grge (Ikelja)
1935.19.02.2008.Mladen Lizatović pok. Mate
1934.25.02.2011.Ana Lizatović r. Sunara ud. pok. Ivana
1936.02.01.2014.Pava Lizatović r. Vučić
1929.11.01.2015.Mara Lizatović r. Ćatipović ud. Frane
1930.10.06.2016.Filip - Jozo LizatovićSplit