Gudelj

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-16.11.-Mande Turić r. Gudelj ž. Petra
-04.03.-Pavao Gudelj pok. Martina
-13.04.-Marko Gudelj
-14.06.-Ante Gudelj Marijanov - učenik
-26.07.-Filip Gudelj
-31.07.-Martin Gudelj pok. Pavla
-16.08.-Marica - Suzana Gudelj kći Jakova
-31.08.-Ive Baban ž. Jure Gudelja
-05.09.-Ursula Gudelj
-16.12.-Martin Gudelj
-22.12.-Karlo Gudelj
1807.30.04.-Antica Lovrinčević r. Gudelj ud. Jakova
1816.30.12.-Iva Turić r. Gudelj ž. pok. Frane
1836.06.01.1890.Marta Gudelj r. Lovrinčević ž. Filipa
1870.16.10.1891.Dome Miloš r. Gudelj ž. Petra
1841.19.09.1897.Iva - Andja Stella ž. Jakova Gudelja
1835.28.02.1906.Filip Gudelj pok. Martina
1885.14.12.1907.Pavica Gudelj r. Luetić ž. Marijana
-06.09.1910.Mare Gudelj r. Mucić ž. Martina
1831.12.07.1918.Jakov Gudelj pok. Martina
1885.24.01.1919.Matija Gudelj r. Žarković ž. Martinagripa "španjolica"
1874.21.05.1931.Mara Lovrinčević r. Gudelj ž. Martina
1867.28.09.1933.Jula Luetić r. Gudelj ud. Marijana (Đula)
1876.18.06.1935.Martin Gudelj pok. Jakova
1871.05.02.1936.Anđe Gudelj ž. Jakova Luetića
1860.07.12.1937.Mande Šarić r. Gudelj ž. Lukina
1878.03.03.1943.Marijan Gudelj pok. Jakova
1876.23.06.1943.Jure Gudelj pok. Filipa
1915.06.11.1943.Ivan Gudelj sin Jurin - hrvatski vojnikžrtva 2. svj. rata
1867.02.02.1953.Matija Pilj r. Gudelj ud. Mate
1874.24.04.1954.Mare Šarić r. Gudelj ž. Mate
1880.13.04.1959.Kata Miloš r. Gudelj ud. Ivana
1910.06.11.1963.Mara Gudelj r. Lovrinčević ž. Tome
1905.24.01.1967.Anđa Šarić r. Gudelj ž. Ante
1940.03.08.1984.Marinko Gudelj sin Jakovaprometni udes
1911.17.08.1984.Mare Gudelj r. Turić ž. Jakova
1941.03.12.1995.Marija Roglić r. Gudelj ž. Cvitana
1907.10.09.1997.Vica Gudelj r. Lovrinčević ž. Filipa
1912.21.12.1999.Jakov Gudelj pok. Marijana (sa Turije)
1907.05.09.2003.Filip Gudelj pok. Frane
1938.25.11.2003.Frane Gudelj pok. Filipa
1920.29.07.2007.Stana Turić r. Gudelj ud. Stipe