Garmaz

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
- 27.01. - Ante Garmaz
- 03.02. - Ivanica Garmaz ž. pok. Ante
- 20.02. - Ivanica Garmaz
- 20.03. - Mijo Garmaz
- 27.03. - Matija Garmaz
- 28.03. - Mande Garmaz ž. pok. Josipa
- 21.04. - Ružica Garmaz
- 16.05. - Mande Garmaz
- 01.07. - Matija Garmaz
- 22.08. - Jakov Garmaz
- 11.09. - Ive Garmaz
- 31.10. - Ive Garmaz ž. pok. Jure
- 01.11. - Ivanica Garmaz ž. Jure
- 31.07. dijete Antica Garmaz kći pok. Josipa
1774. 25.04. 1841. Petar Garmaz pok. Jakova
1773. 26.10. 1841. Tereza Garmaz r. Turić ud. Petra
1801. 05.06. 1855. Jure Garmaz pok. Petra
1803. 26.08. 1856. Mate Lovrinčević pok. Josipa
1840. 03.05. 1862. Marijan Garmaz pok. Jure
1883. 03.04. 1884. Mara Garmaz kći Ivana
1852. 09.03. 1885. Mare Garmaz r. Luetić ž. Jakova
1852. 26.08. 1885. Mara Garmaz r. Roglić ž. Jakova
1826. 26.08. - Joze Garmaz pok. Jure
1855. 29.05. 1888. Iva Garmaz r. Luetić ž. Petrova
1857. 14.11. 1889. Kate Garmaz r. Sokol ž. Matina
1838. 08.08. 1890. Matija Garmaz r. Miloš ž. Jozina
1812. 17.03. 1893. Toma Garmaz pok. Petra
1826. 13.09. - Jakovica Garmaz r. Sulić ž. pok. Joze
1856. 10.09. 1895. Jure Garmaz pok. Joze
1838. 23.04. 1896. Andrijana Garmaz r. Miloš ž. Ivana
1894. 03.12. - Matija Garmaz kći Antina
1860. 03.09. 1897. Mara Luetić žena Mate Garmaza
1811. 17.11. 1900. Manda Garmaz r. Roglić ud. Jure
1846. 19.12. 1903. Mate Garmaz pok. Filipa
1889. 04.10. 1906. Vladimir Garmaz sin Jakovljev
1819. 14.12. 1906. Matija Garmaz r. Turić ud. pok. Filipa
1830. 11.01. 1908. Stipan Garmaz pok. Jure
1838. 07.08. 1909. Ivan Garmaz pok. Jure
1969. 27.12. 1909. Jozo Garmaz pok. Ivana Amerika
1915. 05.11. dijete Marija Garmaz kći Mije
1842. 19.03. 1918. Ante Garmaz pok. Filipa
1893. 01.12. 1918. Mara Garmaz kći Filipova gripa "španjolica"
1886. 10.12. 1918. Jure Garmaz Antin gripa "španjolica"
1902. 10.12. 1918. Darinka Garmaz Antina gripa "španjolica"
1917. 14.12. 1918. Mara Garmaz kći Jure gripa "španjolica"
1894. 18.12. 1918. Iva Garmaz kći pok. Jure gripa "španjolica"
1862. 20.12. 1918. Mara Garmaz r. Luetić ž. Petrova gripa "španjolica"
1899. 21.12. 1918. Mara Garmaz kći Jakovljeva gripa "španjolica"
1861. 27.01. 1919. Agata Garmaz r. Luetić ž. Jure gripa "španjolica"
1895. 01.03. 1919. Mate Garmaz pok. Jakova žrtva 1. svj. rata
1910. 27.03. 1919. Ante Batošić sin Mate i Ive r. Garmaz gripa "španjolica"
1864. 17.12. - Mara Pilj r. Garmaz ud. Marijana
1843. 08.01. 1920. Mande Miloš r. Garmaz ž. pok. Mate
1843. 15.01. 1920. Manda Miloš r. Garmaz ud. Mate
1888. 03.09. 1922. Jako Garmaz r. Roglić - Mačica ž. Joze
1896. 21.04. 1924. Manda Garmaz r. Buljubašić ž. Ladislava
1843. 10.12. 1924. Jakov Garmaz pok. Jure
1875. 05.05. 1926. Ivan Garmaz pok. Stjepana
1839. 09.05. 1927. Josip Garmaz pok. Filipa
1862. 07.09. 1927. Ante Garmaz pok. Joze - cestar (štradiol)
1853. 29.01. 1929. Petar Garmaz pok. Jure
1878. 01.07. 1929. Mande Miloš r. Garmaz ž. Marijana
1860. 06.10. 1929. Filip Garmaz pok. Joze
1853. 30.10. 1929. Pera Miloš r. Garmaz ud. pok. Joze
1858. 30.11. 1931. Ivan Garmaz pok. Joze
1924. 11.12. 1935. Mande Garmaz kći Ivana (Glavara)
1853. 30.10. 1936. Jurka Garmaz r. Roglić - Mačica ud. Ante
1900. 24.12. 1937. Matija Garmaz ž. Jure Lovrinčevića
1851. 29.06. 1939. Jure Garmaz pok. Filipa žand.nared. u miru
1899. 13.07. 1939. Mara Turić r. Garmaz ud. Nikole
1864. 25.08. 1940. Iva Turić r. Garmaz ud. Mate
1861. 31.03. 1941. Mare Garmaz r. Urlić ud. Mate Filipova
1911. 21.08. 1942. Mare Lizatović r. Garmaz ž. Tome Mostar
1882. 20.07. 1943. Ivan Garmaz pok. Ante (Glavar) žrtva četničkog pokolja
1913. 20.07. 1943. Mara Garmaz kći pok. Filipa žrtva četničkog pokolja
1894. 20.07. 1943. Mara Garmaz kći pok. Jure žrtva četničkog pokolja
1870. 20.07. 1943. Mijo Garmaz pok. Ivana žrtva četničkog pokolja
1865. 20.07. 1943. Nikola Garmaz pok. Stjepana žrtva četničkog pokolja
1922. 25.09. 1945. Filip Garmaz sin Ivana (Glavara) vojnik Križni put
1858. 23.12. 1947. Pera Garmaz r. Lendić - Miloš ud. Jakova
1949. 01.01. 1949. Mate Garmaz pok. Joze Argentina
1875. 11.02. 1949. Matija Lizatović r. Garmaz ž. Ante
1897. 27.06. 1949. Janja Miloš r. Garmaz ž. Jure Australija
1888. 12.03. - Stipan Garmaz pok. Ante Argentina
1865. 04.12. 1949. Mara Garmaz r. Turić ud. Ante
1883. 19.01. 1950. Mara Šarić r. Garmaz ž. Ante
1885. 06.02. 1950. Mara Garmaz r. Miloš ud. Jure
1866. 14.03. 1950. Iva Garmaz r. Turić ud. Filipa
1885. 29.05. 1950. Mara Garmaz r. Miloš ud. Jure
1864. 17.03. 1951. Mara Pilj r. Garmaz ud. Jakova
1893. 22.01. ? Jure Garmaz pok. Petra New Zealand
- 20.10. 1951. Josip Zofel muž Mare Garmaz pok. Petra
1870. 11.01. 1952. Matija Roglić r. Garmaz ž. Stipe
1870. 03.05. 1952. Matija Roglić r. Garmaz ud. Stipana
1871. 09.02. 1953. Joze Garmaz pok. Joze Argentina
1892. 09.05. 1953. Ante Garmaz pok. Jure New Zealand
1878. 03.11. 1953. Matija Miloš ž. Mije Garmaz
1878. 21.05. 1954. Matija Garmaz r. Miloš ud. Mije
1884. 19.06. 1954. Josip - Joze Garmaz pok. Jure New Zealand
1928. 20.02. 1956. Stipe Garmaz pok Filipa tragično
1889. 21.12. 1957. Dobroslav Garmaz pok. Jure Filipova Argentina
1874. 13.09. 1958. Manda Garmaz r. Lendić ud. pok. Nikole
1905. 16.10. 1960. Galdino Flego muž Ive Garmaz pok. Filipa
1881. 15.11. 1960. Iva Batošić r. Garmaz ud. Mate
1891. 02.07. 1961. Mande Garmaz r. Miloš ud. Ivana (Glavara)
1887. 04.08. 1961. Miroslav Garmaz pok. Jure Argentina
1896. 14.08. 1962. Joze Garmaz pok. Ante (Štradiolov)
1909. 13.10. 1963. Marijan Garmaz pok. Nikole Vinkovci
1890. 12.11. 1963. Ladislav Garmaz pok. Jure (Lade)
1906. 18.12. 1964. Jakov Garmaz pok. Nikole tragično
1901. 02.08. 1966. Ivan Garmaz pok. Mate Filipova Argentina
1889. 19.08. 1966. Ivan Garmaz pok. Jure New Zealand
1888. 11.04. 1967. Jako Roglić r. Garmaz ž. Jure
? 25.08. 1970. Kata Miloš ž. Stipe
1886. 29.06. 1971. Iva Garmaz r. Luetić ud. Filipa
1958. 24.04. 1972. Smiljana Garmaz kći Marinkova
1907. 30.10. 1972. Manda Garmaz kći pok. Filipa
1893. 25.07. 1974. Matija Garmaz r. Sokol pok. Joze
1895. 25.08. 1974. Jakov Miloš pok. Petra
1897. 09.07. 1975. Ive - Filomena Garmaz kći pok. Nikole
1896. 24.02. 1976. Mate Garmaz pok. Jure Argentina
1909. 05.05. 1976. Matija Roglić rođ. Garmaz ud. Stipe
1899. 03.08. 1978. Ivan Garmaz pok. Petra (Tić)
1903. 08.11. 1978. Ivan Garmaz pok. Mije (Ćelo)
1898. 10.01. 1980. Manda Miloš r. Garmaz ud. Ante
1911. 07.02. 1980. Milan Garmaz pok. Mije (iz Takala)
1893. 29.05. 1980. Jure Garmaz pok. Ante Argentina
1898. 10.12. 1980. Viktorija Roglić r. Garmaz pok. Ante
1914. 06.12. 1981. Iva Garmaz kći pok. Ivana (Glavara)
1902. 08.03. 1982. Kate Garmaz r. Radić ud. Ladislava
1905. 15.03. 1983. Mara Garmaz r. Sokol ud. pok. Ivana (Ćele)
1900. 30.03. 1983. Josip Garmaz pok. Filipa
1903. 17.09. 1983. Iva Flego r. Garmaz ud Galdina
1902. 11.09. 1984. Jozo Garmaz pok. Mate (Šimin)
1911. 03.03. 1986. Matija Garmaz r. Lovrinčević-Đelek ud.Joze
1911. 05.03. 1986. Matija Garmaz r. Lovrinčević-Đelek ud. Joze
1893. 30.05. 1986. Anđelija Garmaz r. Roglić ud. Ante New Zealand
1912. 31.08. 1988. Ivan Garmaz pok. Filipa Argentina
1902. 29.06. 1989. Manda Miloš r. Garmaz ud Stipe
1913. 25.01. 1990. Iva Turić r. Garmaz ž. Bartula (Baje)
1922. 22.06. 1991. Jozo Garmaz pok. Mije
1900. 13.11. 1991. Matija Garmaz kći pok. Jure
1930. 03.02. 1992. Mara Miloš r. Garmaz ud. Petra (Peke)
1906. 11.11. 1992. Mare Buljubašić r. Garmaz ud. Ante
1917. 05.05. 1995. Marija Garmaz kći pok. Ivana (Glavara)
1927. 28.06. 1996. Kate Turić r. Garmaz ud. Mate
1920. 01.03. 1997. Zorka Miloš r. Garmaz ud. Joze
1899. 07.02. 1998. Marija Garmaz r. Radić ud. Ivana (Ginja)
1912. 19.05. 2001. Ive Luetić r. Garmaz ud. Mate (Migela)
1920. 15.03. 2002. Marija Luketina r. Garmaz ž. Miroslava Makarska
1938. 25.07. 2002. Marija Buljubašić r. Garmaz ž. Tome
1936. 08.09. 2002. Danica Šunde r. Garmaz ud. Petra Australija
1921. 04.12. 2004. Manda Turić r. Garmaz ž. Vjekoslava
1927. 19.02. 2005. Vjekoslav Turić pok. Ante (Garmazi)
1957. 27.02. 2007. Ljiljana Radić r. Garmaz ud. Vicka Podorljak
1919. 18.08. 2007. Ive Jurković r. Garmaz ud. Mate Makarska
1955. 02.02. 2008. Niveska Unković r. Turić + u N. Zealandu
1930. 12.07. 2008. Dragica Turić r. Prgomet ž. Ivana (Garmazi)
1926. 17.04. 2009. Anđa Kolovrat rođ. Garmaz ud. Stipe Imotski
1940. 18.06. 2009. Bogoslav Garmaz
1922. 04.09. 2009. Jure Garmaz
1932. 01.11. 2010. Ivan Turić pok. Nikole (Garmazi)
1934. 12.11. 2011. Mate Garmaz pok. Joze Šimina
1929. 18.09. 2012. Iva Garmaz ud. Joze
1921. 16.11. 2012. Ruža Garmaz ud. Jure
1933. 10.07. 2013. Mila Garmaz r. Bikić
1925. 30.07. 2013. Ivan Garmaz pok. Joze
1924. 24.11. 2017. Mara (Marija) Garmaz r. Luetić ud. Stipe
1926. 11.12. 2017. Stana Garmaz r. Turić ud. Ivana
1947. 05.01. 2019. Nikolina Garmaz r. Grgić ud. Bogoslava Solin
1932. 23.08. 2019. Marinko Garmaz
1936. 25.01. 2020. Vinko-Ante Garmaz Makarska