Buljubašić

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-28.01.-Kate Buljubašić ž. Stipana
1798.16.07.-Josip Pirić - Buljubašić pok. Petra
1871.13.08.dijeteLovre Buljubašić sin Ivana
1798.30.03.1885.Margita Buljubašić r. Lovrinčević ž. Josipa
1894.17.11.1898.Ivan Buljubašić Mihin
1838.15.09.1900.Šime Buljubašić žena Stipana Roglića
-14.05.1908.Mare Roglić r. Buljubašić ž. Frane
1830.26.01.-Ivan Buljubašić p. Tome
-02.08.1908.Marta Roglić r. Buljubašić ž. Franina
1844.24.12.1914.Mande Roglić ž. Ivana Buljubašića
1875.02.02.1918.Iviša Buljubašić Ivanov - časnik A-U vojskežrtva 1. svj. rata
1896.25.11.1918.Iva Buljubašić r. Roglić ž. Jurinagripa "španjolica"
1870.21.12.1918.Joza Buljubašić r. Luetić ž. Mijegripa "španjolica"
1875.01.03.1919.Stjepan Buljubašić pok. Ivanagripa "španjolica"
1877.18.07.1922.Jure Buljubašić pok. IvanaNew Zealand
1896.21.04.1924.Manda Garmaz r. Buljubašić ž. Ladislava
1902.08.12.1924.Mara-Šima Buljubašić Mijina
1844.19.03.1925.Ivan Buljubašić pok. Joze
1866.05.05.1928.Joza Bikić r. Buljubašić ud. pok. Andrije
1898.18.06.1935.Janja Miloš ž. Josipa Buljubašića (Bepa)
1884.30.07.1940.Martin Buljubašić pok. Ivana
1868.08.09.1941.Mijo Buljubašić pok. Ivana
-28.04.1942.Ivanka Buljubašić Jurina
1910.20.07.1943.Ante Buljubašić pok. Stjepanažrtva 2. svj. rata
1941.17.09.1943.Cvitko Buljubašić sin Ivana i Mande Vuletićžrtva 2. svj. rata
1907.17.09.1943.Mande Buljubašić r. Vuletić ž. Ivanažrtva 2. svj. rata
1925.30.10.1943.Milan Buljubašić sin Jurežrtva 2. svj. rata
1872.13.03.1945.Josip Buljubašić pok. Ivana
1876.01.02.1949.Matija Lovrinčević r. Buljubašić ud. Andrije
1929.31.08.1956.Nedjeljka Buljubašić kći Joze (Bepa)
1879.17.02.1967.Jure Buljubašić pok. Ivana
1879.28.02.1967.Jure Buljubašić pok. Ivana
1901.21.03.1975.Mande Buljubašić r. Lizatović ud. Martina
1911.14.12.1981.Manda Buljubašić kći pok. Joze
1939.09.02.1983.Tomislav Buljubašić pok. Ante (Lugar)
1802.03.05.1983.Mande Buljubašić kći pok. Martina
1900.23.01.1986.Josip - Bepo Buljubašić pok. Mije
1892.28.07.1986.Mara Buljubašić r. Luetić ud. Jure
1904.09.01.1989.Iva Lizatović r. Buljubašić ud. Tome (remete)
1991.03.03.1991.Branimir Buljubašić Antin
1934.09.12.1991.Stjepan Buljubašić pok. AnteZagreb
1916.03.02.?Ivan Buljubašić pok. JozeOsijek
1902.15.06.1992.Matija Baban r. Buljubašić-Baltić ud.Ivana
1906.11.11.1992.Mare Buljubašić r. Garmaz ud. Ante
193211.02.1994.Nediljka Luetić r . Buljubašić ž. Milana
1909.06.03.1995.Mare Buljubašić r. Miloš ud. Josipa (Bepa)
1933.21.06.2002.Mijo Buljubašić pok. Josipa (Bepa)
1938.25.07.2002.Marija Buljubašić r. Garmaz ž. Tome
1926.19.02.2008.Ivan Buljubašić pok. Martina
1941.28.11.2009.Zorka Buljubašić r. Šarić
1921.17.02.2010.Ljubica Maretić r. BuljubašićSplit
1940.15.01.2011.Antica Buljubašić ud. Ivana
1930.29.08.2019.Tomislav Buljubašić pok. Martina
1940.10.10.2019.Matija Buljubašić r. Brnić ž. Tomislava
1932.29.06.2021.Pavica Buljubašić r. Dukić
1960.08.06.2023.Juroslav BuljubašićSplit
1940.17.07.2023.Ante Buljubašić (Bepov)