Bikić

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-15.01.-Šime Bikić ž. pok. Ante
-23.02.-Jure Bikić
-26.02.-Mate Bikić
-11.03.-Toma Bikić
-28.03.-Ante Bikić
-30.04.-Jakovica Bikić ž. Marka
-12.05.-Ivan Bikić sin pok. Ante
-24.05.-Jurka Bikić Ivanova
-26.05.-Matija Bikić ž. pok. Dujma
-14.06.-Ivanica Bikić kći pok. Petra
-04.07.-Antiša Bikić
-18.07.-Ivanica Bikić
-02.08.-Joza Bikić ž. Jerke
-23.08.-Petar Bikić
-30.08.-Mijo Bikić
-12.09.-Blaž Bikić pok. Ante
-28.10.-Ante Bikić
-15.11.-Ante Bikić
-04.12.-Mare Bikić
-23.12.-Stipan Bikić
-24.12.-Cvita Bikić
-28.06.1818.Jakov Bikićtragično
1769.20.03.1848.Ana Bikić r. Lovrinčević ž. Petra
1791.15.09.-Božica Bikić kći pok. Petra
1795.28.08.1855.Šimun Bikić pok. Dujma
1852.02.09.1870.Mate Bikić sin Ivanov
1858.08.07.1885.Pavao Bikić sin Ivana
1796.05.07.-Cvita Turić r. Bikić ud. pok. Jure
1806.13.09.-Jerka Bikić ž. pok. Šimuna
-01.03.1887.Marta Bikić ž. Petra
1850.25.03.1888.Mijo Bikić Markovubijen
1826.11.02.1894.Ivan Bikić pok. Jerke
1834.09.05.1894.Dujo Bikić pok. Šimuna
185413.03.1900.Ruža Bikić r. Pilj ud. Duje
1833.09.08.1904.Jozo Bikić pok. Jerke
1829.30.07.1908.Ivan Bikić pok. Ante
1871.26.06.1911.Jurka Bikić ž. Mate Lovrinčevića
1879.07.09.1913.Ivan Bikić sin pok. Mije
1858.10.04.1914.Marta Baban ud. pok. Pavla Bikića
1840.19.04.1915.Stipan Bikić pok. Šimuna
1865.23.03.1918.Jakovica Bikić r. Miloš ž. Jakova
1900.25.11.1918.Mara Bikić r. Radić ž. Stipanovagripa "španjolica"
1866.18.07.1925.Marijan Bikić pok. Joze
1861.10.10.1925.Frane Bikić pok. Marka
1853.20.01.1927.Petar Bikić pok. Ivana
1866.05.05.1928.Joza Bikić r. Buljubašić ud. pok. Andrije
1857.18.02.1929.Jakov Bikić pok. Marka
1853.15.03.-Ruža Bikić ud. pok. Mije
1894.04.04.1929.Mara Bikić ž. Pavla
1884.15.07.1942.Pavao Bikić pok. Dujma
1922.09.07.1943.Ana Bikić kći Pavlažrtva 2. svj. rata
1927.18.10.1943.Ana Bikić kći Ivanova
1893.06.05.1944.Luka Bikić pok. Marijana
1859.26.06.1947.Mande Bikić r. Buljubašić ud. Frane
1865.03.04.1951.Miše Bikić pok. Ivana
1888.28.04.1953.Stipica Bikić pok. Mije
1884.19.05.1958.Ivan Bikić pok. Joze
1898.19.10.-Ivan Bikić pok. Mije
1896.20.05.-Ruža Bikić r. Šućur ud. Ivana
1889.16.12.-Jele Bikić r. Lovrinčević ž. Jure
1924.19.11.1973.Ivan Bikić pok. Stipe
1884.12.02.-Lucija Bikić r. Milić ud. Ivana
1890.17.01.1974.Ivan Bikić pok. Jakova
-19.11.1979.Nedjeljka Bikić Cvitina
-27.03.1981.Mande Bikić
-09.10.1982.Ante Bikić
-19.02.1984.Anđa Bikić ž. Ante
1906.22.09.1984.Marijan - Milan Bikić pok. Mije
1900.28.09.1985.Matija Bikić pok. Mije
1937.25.02.1986.Ante Bikić pok. Ivana
1906.21.01.1987.Marijan Bikić pok. Mije
-01.05.1992.Luka Bikić
1904.12.01.1995.Toma Bikić pok. Frane
1912.24.08.2000.Iva Bikić
08.03.2003.Marijan Bikić
1941.15.10.2003.Iva - Luca Bikić r. Bikić ž. Marka
1924.01.11.2003.Mare Bikić pok. Ivana (Bilonje)
1930.01.04.2006.Mijo Bikić pok. Ivana
-16.05.2006.Vedran Bikić
1938.02.07.2007.Marko Bikić pok. Pavla
1962.30.06.2017.Ivica Bikić