Batošić

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-01.04.-Toma Batošić
-05.05.-Dominka Batošić ž. Ante
-20.12.-Andrija Batošić sin pok. Jakova
1770.06.06.-Jakov Batošić
1816.25.06.1851.Mare Roglić r. Batošić ž. Jerke
1774.18.05.1854.Ivanica Batošić ž. pok. Jakova
1855.31.07.dijeteJako Batošić kći pok. Mate
1799.02.06.1866.Pera Luetić r. Batošić ž. Mate
1810.23.05.1867.Mate Batošić pok. Jakova
1801.31.05.1883.Matija Luetić r. Batošić ud. Jakova
1813.26.11.1884.Cvita Batošić ž. pok. Stjepana Luetića
1818.25.01.-Matija Batošić r. Luetić ud. Mate
1859.29.03.1891.Mare Batošić kći pok. Mate
1856.08.12.1897.Iva Luetić ž. Jakova Batošića
1882.16.12.1907.Kate Batošić ž. Mate
1851.22.02.1917.Jakov Batošić pok. Mate
1910.27.03.1919.Ante Batošić sin Mate i Ive r. Garmazgripa "španjolica"
1891.04.07.-Mande Andrijašević r. Batošić kći Jakova
1926.21.05.1946.Milan Batošić pok. Mate - ročni vojnik JAtragično
1881.15.11.1960.Iva Batošić r. Garmaz ud. Mate
1921.28.10.1992.Ljubosava Batošić kći pok. Jakova