Bartulović

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
1854.25.02.1879.Jurka Mlikota ž. Jure Bartulovića
1817.25.04.1886.Ivan Bartulović pok. Jure
1817.25.04.1886.Ivan Bartulović pok. Jure
1853.03.02.1894.Jozo Bartulović pok. Ivana
1847.26.02.1894.Jure Bartulović pok. Ivana
1892.30.06.1904.Ive Bartulović pok. Jozetragično
1886.06.07.1918.Mila Bartulović r. Garmaz ž. Mate
1888.13.12.1918.Stana Bartulović r. Turić ž. Matinagripa "španjolica"
1881.18.08.1919.Ivan Bartulović pok. JureArgentina
1906.06.08.1937.Mara Pilj rođ. Bartulović ž. Križana
1862.14.12.1937.Iva Bartulović žena pok. Ivana Luetića
1863.10.02.1945.Pera Bartulović r. Miloš ud. pok. Joze
1903.29.07.?Matija Pilj r. Bartulović ž. Križana
1876.23.11.1966.Mate Bartulović pok. Jure
1893.11.02.1976.Marija Bartulović r. Roglić ud. Mate