Duhovi

Blagdan, 50 dana nakon Uskrsa

Na svetkovinu Duhova, Crkva se spominje silaska Duha Svetoga na Mariju i apostole u Dvorani Posljednje večere. Bog Otac svojoj Crkvi i svakoj duši koja ga priziva neprestano šalje Duha svojega Sina. Govoreći o važnosti ove svetkovine profesor Matteo Calisi, teolog laik i predsjednik udruge koja okuplja glavne karizmatske pokrete u svijetu, u razgovoru za Radio Vatikan rekao je kako je na svetkovinu Duhova Duh Sveti ušao u život prvotne Crkve i uspostavio Božje prvenstvo, prije svega putem Isusove žive prisutnosti. Podsjetio je pritom kako je Isus sam rekao da će ga Duh Sveti svjedočiti putem snage evangelizacije koju će pratiti božanske karizme, čuda i gorljiva molitva hvale i klanjanja. Duh Sveti oživljava Crkvu, a pokazuje se na iznenađujući način koji može čak zbuniti, jer posreduje često, neočekivano i snažno. Osim toga, pobuđuje jaku i neugasivu želju za Bogom – rekao je nadalje profesor, napomenuvši kako su ljudi danas gladni ne samo duhovnosti, molitve, sakramenata, Božje Riječi i darova Duha Svetoga, nego također svetosti i istine. Podsjetio je, između ostalog, na jedan od posebnih darova koje je Duh Sveti posljednjih godina dao Crkvi, odnosno na pokret karizmatske obnove. Zahvaljujući njemu mnoge su osobe ponovno otkrile vjeru, ljepotu molitve, sakramente i snagu Božje Riječi, te su to iskustvo pretočile u velikodušno služenje Crkvi. Modernom svijetu, koji je Boga proglasio mrtvim, karizmatici žele objaviti da je Bog živ, jer njegovi vjernici žive u njemu, a On pak boravi i snažno djeluje u njima preko Duha Svetoga. Stoga Pokret karizmatske obnove, kako je više puta istaknuo papa Ivan Pavao II., predstavlja rječito svjedočanstvo o prisutnosti Duha Svetoga u srcima vjernika koji su njegov hram – kazao je profesor Calisi. Osvrnuvši se na posljetku na način na koji se Duh Sveti pokazuje, spomenuo je dva prividno različita načina. Ponekad se pokazuje kao jaki vjetar, a drugi put pak u obliku laganog povjetarca, ali u oba slučaja pobuđuje duhovne plodove, poput molitve, radosti, strpljenja i ljubavi - objasnio je profesor. Međutim, za kršćanina je važno da u zbrci svakodnevnog života ne zaboravi slušati Božju riječ koja se ne objavljuje u grmljavini, vatri ili potresu, već govori u tišini savjesti, jer, kako je rekao prorok Izaija, Krist neće vikati niti će podići glas – kazao je na posljetku profesor Matteo Calisi.